Archiwa kategorii: Ogłoszenie

Walne Zebranie!!!

W związku z brakiem quorum Walne Zebranie Członków odbędzie się ponownie 26 lipca (środa) o godzinie 18-stej, tam gdzie zwykle na ulicy Kościuszki. Obecność obowiązkowa – przeprowadzone zostaną wybory nowych władz Stowarzyszenia.