Archiwum kategorii: Bez kategorii

„Nobliści w Suwałakch” warsztaty historyczno-literackie w Filipowie

Warsztaty historyczno-literackie organizowane przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach „Nobliści w Suwałkach” miały swoje miejsce w Filipowie 10 sierpnia. Po części teoretycznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Filipowie. Przypadło nam w udziale zaprezentowanie posiadanego sprzętu. A że członkowie Penetratora nigdy nie odmawiają propozycji propagowania lokalnej historii to i w Filipowie pokazaliśmy co robimy najlepiej.

Członkowie Stowarzyszenia

1 Banaszewski K.
2 Barszczewski A.
3 Bobowicz M. kandydat
4 Brodowski Jacenty wiceprezes
5 Brodowski Maciej skarbnik
6 Chałko Sz. kandydat
7 Chodkiewicz W. kandydat
8 Dźwilewski D.
9 Fejman P.
10 Gajda Sz. kandydat
11 Iwaszewski H.
12 Jasielon Z.
13 Kolter T.
14 Krynicki S.
15 Lipiński K. kandydat
16 Luty Paweł prezes
17 Malinowski D.
18 Markowski P.
19 Masłowski S.
20 Michałowski M.
21 Mikielski J.
22 Naruszewicz R.
23 Rękawek M. kandydat
24 Rutkowski S.
25 Rutkowski Z.
26 Rzodkiewicz M.
27 Sankowski A.
28 Siłkowski A.
29 Sobotka M.
30 Sołdyński A.
31 Surmacz M. członek honorowy
32 Szymczyk A. kandydat
33 Tarasiewicz H.
34 Tomczyk M.
35 Tomczyk P.
36 Walendzewicz K. członek honorowy
37 Warakomski D.
38 Wilk K.
39 Winkler K.
40 Zbiegień J.
41 Żukowski M.

Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022

Zarządzeniem nr 197/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 roku w skład członków komisji powołany został przedstawiciel Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii PENETRATOR Paweł Luty.

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-197-2021-w-sprawie-powolania-zespolu-ds-suwalskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2022-rok.html?fbclid=IwAR0mKfwQaiDX0_jsUqGtJfRmkXtFlzfxAg7ww1WY1dHJ9Fm3lxNkNZoei6g

Członkowie stowarzyszenia odpowiedzialni za przygotowanie wyjazdów:

14 marzec 2021 (niedziela)                         Paweł L.              512 306 555;

28 marzec 2021 roku (niedziela)               Henryk T.            601 404 526;

——————————————————————————————-

5 kwiecień 2021 roku (poniedziałek)        Marcin S.            510 976 744;

11 kwiecień 2021 roku (niedziela)            Przemysław T.   607 565 648;

18 kwiecień 2021 roku (niedziela)            Marcin S.            510 976 744;

25 kwiecień 2021 roku (niedziela)            Katarzyna W.

——————————————————————————————–

2 maj 2021 roku (poniedziałek)                 Karol L.                690 366 132;

9 maj 2021 roku (niedziela)                        Jacenty B.          739 528 024;

16 maj 2021 roku (niedziela)                      Szymon G.          732 653 581;

23 maj 2021 roku (niedziela)                      Wojciech Ch.     511 128 390;

30 maj 2021 roku (niedziela)                      Mateusz R.         504 501 877;

——————————————————————————————–

5 czerwiec 2021 roku (sobota)                  Stanisław K.      503 676 385;

6 czerwiec 2021 roku (niedziela)              wyjazd się nie odbędzie

13 czerwiec 2021 roku (niedziela)            Maciej B.            513 904 308;

20 czerwiec 2021 roku (niedziela)            Marcin S.            510 976 744;

27 czerwiec 2021 roku (niedziela)            wyjazd się nie odbędzie;

——————————————————————————————–

4 lipiec 2021 roku (niedziela)                   Paweł L.              512 306 555;

11 lipiec 2021 roku (niedziela)                 Zdzisław R.        502 751 358;

18 lipiec 2021 roku (niedziela)                 Mateusz T.          530 020 444;

25 lipiec 2021 roku (niedziela)                  wyjazd się nie odbędzie

——————————————————————————————-

1 sierpień 2021 roku (niedziela)              Henryk T.            601 404 526;

6 sierpień 2021 roku (piątek)                    Marcin S.             510 976 744;

10 sierpnia 2021 roku (środa)                   Tadeusz K.          503 177 824                        PREZENTACJA DLA MŁODZIEŻY Z FILIPOWA;

15 sierpień 2021 roku (niedziela)

22 sierpień 2021 roku (niedziela)            PIKNIK KAWALERYJSKI

29 sierpień 2021 roku (niedziela)            Marcin S.            510 976 744;

—————————————————————————————

5 wrzesień 2021 roku (niedziela)              Piotr M.             691 693 417;

12 wrzesień 2021 roku (niedziela)           Andrzej S.         501 802 513;

19 wrzesień 2021 roku (niedziela)            Żukowski M.     504 756 902;

26 wrzesień 2021 roku (niedziela)           Adam Sz.            507 163 260;

—————————————————————————————

3 październik 2021 roku (niedziela)      Przemysław T.   607 565 648;

10 październik 2021 roku (niedziela)

17 październik 2021 roku (niedziela)     Jacenty B.          739 528 024;

24 październik 2021 roku (niedziela)      Maciej B.            513 904 308;

31 październik 2021 roku (niedziela)

————————————————————————————-

7 listopad 2021 roku (niedziela)                 Mateusz R.         504 501 877;

14 listopad 2021 roku (niedziela)              Dariusz Dź.           507 860 982;

21 listopad 2021 roku (niedziela)

28 listopad 2021 roku (niedziela)

Komunikat zarządu!

W związku z planowaną wymianą legitymacji na nowe, uprasza się członków stowarzyszenia o przesłanie na adres wiceprezesa: jacentybrodowski@gmail.com zdjęć portretowych w formacie JPG podpisanych imieniem, nazwiskiem i nr PESEL w terminie do 15 kwietnia 2021 roku. Zdjęcia powinny cechować się wysoką rozdzielczością celem sprawnego umieszczenia ich na nowej legitymacji.
Dotyczy to również członków kandydatów.

 

Powyższe nie dotyczy osób które nie opłaciły składki członkowskiej za ten rok do czasu jej uregulowania.

 

P.L.

Komunikat Zarządu

W związku z licznymi zapytaniami jak zostać jednym z członków Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Penetrator” informujemy iż zagadnienie to reguluje
§ 11 statutu w myśl którego ”członkiem – kandydatem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także małoletni
od 16 do 18 roku życia, za zgodą opiekuna prawnego, jeżeli:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie;
b. przedstawi pisemną, pozytywną opinię co najmniej jednego z członków Stowarzyszenia.
Mając na uwadze iż znaczna cześć pytających nie zna żadnego z członków Stowarzyszenia,
a co za tym idzie nie jest w stanie przedstawić pisemnej pozytywnej opinii członka stowarzyszenia konieczne staje się poznanie osoby wnioskodawcy niejako zaocznie.
W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia kierując się względami bezpieczeństwa prosi o przesłanie na adres: ssmh@op.pl listu motywacyjnego przedstawiającego sylwetkę kandydata, jego dotychczasowe osiągnięcia osobiste które ukształtowały jego charakter, zajęcie którym się para, deklarację iż zapoznał się z statutem stowarzyszenia i ma pełną świadomość obowiązków jakie spoczywają na jego członkach, informację dlaczego chce wstąpić do stowarzyszenia, oraz jakie korzyści dla organizacji będą płynąć z jego przyjęcia.
Po pozytywnym rozpatrzeniu podania kandydat zostanie zaproszony na walne zebranie celem pierwszego osobistego poznania. Wierzymy że naprawdę zmotywowane osoby
nie będą miały z tym problemu.

Równocześnie Zarząd Stowarzyszenia informuje iż statutowa działalność „Penetratora”
jest szersza niż tylko „chodzenie z wykrywaczem”, nie rozdajemy legitymacji i pozwoleń kandydatom. Prowadzimy działalność edukacyjną, badawczą, wystawienniczą,
oraz renowacyjną obiektów i oczekujemy pełnego zaangażowania wszystkich członków
w wszystkie podejmowane projekty.