Archiwum kategorii: Ogłoszenie

Komunikat zarządu

Zebrani podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „PENETRATOR” w dniu 24 marca 2022 roku postanawiają:

Podjąć uchwałę o wyborze nowego Prezesa Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „PENETRATOR” – p. Krzysztof Wilk

Komunikat Zarządu

W związku z licznymi zapytaniami jak zostać jednym z członków Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Penetrator” informujemy iż zagadnienie to reguluje
§ 11 statutu w myśl którego ”członkiem – kandydatem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także małoletni
od 16 do 18 roku życia, za zgodą opiekuna prawnego, jeżeli: Czytaj dalej Komunikat Zarządu