Uchwały Walnego Zgromadzenia

Uchwałą nr 71 Zebrani podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „PENETRATOR” w dniu 1 grudnia 2021 roku postanawiają: Potwierdzić utratę członkostwa Karola B. i Zbigniewa J. w związku
z § 23 litera g statutu stowarzyszenia.

Uchwałą nr 70 Zebrani podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „PENETRATOR”
w dniu 1 grudnia 2021 roku postanawiają: Powołać Marcina So. na administratora strony internetowej „ojczyzna-suwalszczyzna.pl”, a Szymona Ch. na jego zastępcę do których zadań będzie należało:

– stałe administrowanie stroną, bieżące dodawanie materiałów z prac stowarzyszenia, artykułów itp.,

– odświeżenie wizualnej części strony,

– dodanie nowych elementów strony w postaci zakładek: „do pobrania”, „harmonogram wyjazdów”, itp.

– współpraca z organami stowarzyszenia, koordynatorem wyjazdów, mediami itp.,

Uchwała nr 69 Zebrani podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „PENETRATOR” w dniu 1 grudnia 2021 roku postanawiają: Podjąć uchwałę o powołaniu Tadeusza K. na koordynatora wyjazdów
w 2022 roku. Do którego kompetencji należeć będzie:

– opracowanie harmonogramu prac poszukiwawczych w roku 2022 pozwalającego na systematyczne coniedzielne wyjazdy grupowe zgodnie z zasadą iż każdy z członków stowarzyszenia organizuje w roku przynajmniej jeden wyjazd;

– kontakt z organizatorami wyjazdów;

– informowanie członków stowarzyszenia o godzinie, dacie wyjazdu poprzez sms i fb;

Uchwała nr 68 Zebrani podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „PENETRATOR” w dniu 1 grudnia 2021 roku postanawiają: Podjąć uchwałę regulującą opłacanie składek członkowskich za rok bieżący
do końca 1 kwartału danego roku. I tak składkę członkowską za rok 2022 należy opłacić
do 31 marca 2022 roku. W następnych latach analogicznie. Kandydaci przyjęci
do stowarzyszenia po 31 marca uiszczają składkę członkowską w terminie 30 dni
od dnia przyjęcia na członka kandydata stowarzyszenia.