Walne zebranie członków

Walne zebranie członków SSMH Penetrator odbędzie się 13.06.2022r. o godzinie 17:00 w sali przy ulicy Kościuszki 71, obok Urzędu Pracy. Obecność obowiązkowa! Dyżurnych prosimy o przyniesienie notatek z wyjazdów grupowych.

Zarząd SSMH Penetrator