Wyjazd grupowy

22.09.2019r  organizowany jest wyjazd grupowy .Spotykamy się przy ul. Hamerszmita o godz. 8.30 .Bliższych informacji na temat wyjazdu udziela Jan  tel .602828896

Dobrych fantów .