Artykuły z konferencji: „Gminy nadrospudzkie – dzieje natchnieniem dla przyszłości”

Artykuły z konferencji:

1.   Ślady osadnictwa i wielonarodowości w gminie Filipów

           mgr Katarzyna Panek (gm. Filipów) – zobacz

  2.  Ks. Romuald Jałbrzykowski – kapłan, patriota, społecznik i budowniczy

           dr Tomasz Naruszewicz (gm. Bakałarzewo) – zobacz

  3. Wpisani w Rospudę w fotograficznej kapsule czasu

 mgr Marcin Halicki (gm. Raczki) – zobacz

  4.  Działania militarne na ziemi bakałarzewskiej 1944/1945

 mgr Mirosław Surmacz (gm. Bakałarzewo) – zobacz

  5. Historia i przyroda. Walory turystyczne w gminie Przerośl

          mgr Kazimierz Leończuk (gm. Przerośl) – zobacz

  6. Oddzielny Korpus Pogranicznej Straży w Dolinie Rospudy

          mgr Marcin Sobotka (gm. Raczki) – zobacz

  7.  Szlak bojowy bakałarzewskiego Piłsudczyka

           mgr inż. Stanisław Sówka (gm. Bakałarzewo) – zobacz

  8.  Przemiany w rolnictwie w XIX wieku na terenach położonych nad Rospudą

           mgr Marek Sidor (gm. Raczki) – zobacz 

   9. Zagadka kościoła w Borawskich

           mgr Adam Marcówka (gm. Olecko i Bakałarzewo) – zobacz

  10. Dziedzictwo przyrodnicze Doliny Rospudy – edukacja ekologiczna

           mgr Krystyna Żukowska (gm. Bakałarzewo) – zobacz

 Linki do artykułów dzięki uprzejmości Władz Gminy Bakałarzewo.