Promocja książki „Miejscowości ziemi bakałarzewskiej”

bbb

W czwartek 18 września 2014 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Bakałarzewie odbyła się promocja książki dr. Tomasza Naruszewicza „Miejscowości ziemi bakałarzewskiej” – zachęcamy wszystkich do lektury.

 

W książce kilkaset zdjęć kolorowych i czarno-białych, powstawała około 10 lat, przedstawia dzieje wszystkich miejscowości znajdujących wokół Bakałarzewa, nie tylko z obszaru gminy i parafii Bakałarzewo, ale także i z obszaru gmin sąsiednich. Przedstawiono tu wsie, które miały historyczne związki z Bakałarzewem, jak np. przynależność parafialna, gminna, szkolna czy kulturowa. Omówiono tu także losy wielu miejscowości, które obecnie już nie istnieją.

Książka składa się z:

-wstępu

-Rysu historycznego

-Dziejów poszczególnych miejscowości (105 miejscowości)

-Zakończenie

-Znalezione w albumach

-Wiersze bakałarzewian

-Dodatki

-Kalendarium

-Wykazy ważniejszych osób

-Bibliografia

-Skorowidz nazw osobowych

W książce omówiono zarys dziejów ziemi bakałarzewskiej oraz historie poszczególnych miejscowości od czasów najdawniejszych do obecnych. Publikacja zawiera wiele tabel i dawnych map. Szczególnie cenne są dawne zdjęcia, nigdy wcześniej nie publikowane. Do powstania książki wykorzystano archiwalia z: Suwałk, Białegostoku, Warszawy, Łomży, Wilna, Grodna, Mińska, Lwowa, Sankt Petersburga, Krakowa. Na jej rzecz spisano i nagrano kilkaset wywiadów z najstarszymi mieszkańcami. Książkę opatrzono blisko 3100 przypisami. Stanowi ona duchowy pomnik obchodów 500-lecia Bakałarzewa.