Wykaz partyzantów Augustowskiego i Suwalskiego Obwodu AKO, Suwalsko-Augustowskiego Obwodu WiN

Wykaz partyzantów Augustowskiego i Suwalskiego Obwodu AKO, Suwalsko-Augustowskiego Obwodu WiN i ich współpracowników poległych w walce, zabitych na mocy wyroków sadowych, zamordowanych w latach 1945-54 (zawiera także nazwiska osób oficjalnie zaginionych – ofiar sowieckiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w lipcu 1945 – „tzw. obławy lipcowej” – umieściłem tu tylko nazwiska, tych co do których miałem pewność, ze byli związani z czynną partyzantką. Zestawienie nie jest kompletne (postaram się je cyklicznie poszerzać, uzupełniać oraz poprawiać) jest wynikiem badań moich i Pana Zbigniewa Kaszleja z Augustowa.

 1. Adeszko Czesław ps. „Kulig” – s. Aleksandra i Apolonii ur. 16.03.1923 we wsi Jastrzębna I gm. Lipsk pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik. Od lipca 1944 w konspiracji. Zatrzymany  przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przez PUBP w Augustowie (brak daty). Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa.
 2. Ambrosiewicz Marian ps. n/n – s. Dominika i Wiktorii, ur. 18.03.1924 w Krasnopolu i tam zamieszkały. Żołnierz AK i AKO. Z polecenia przełożonych 02.01.1945 podjął służbę w RKU w Augustowie gdzie pełnił funkcję kuriera poczty. Aresztowany 25.07.1945  przez funkcjonariuszy PUBP w Suwałkach, według jednej wersji w siedzibie RKU w Augustowie, według drugiej w mieszkaniu  narzeczonej w Suwałkach, według trzeciej w Nowince gm. Szczebro – Olszanka. Zaginał bez wieści.
 3. Andraka Bolesław ps. n/n – s. Stanisława. Żołnierz AK – AKO. Zamordowany przez członków grupy operacyjnej NKWD-UB 06.06.1945 we wsi Mogilnice gm. Dębowo pow. Augustów.
 4. Andraka Marian ps. n/n – ur. p. 1924. Żołnierz AK i p. AKO ze wsi Mogilnice gm. Dębowo pow. Augustów. Zatrzymany przez Sowietów  07.1945, przetrzymywany w Sztabinie. Zaginął bez wieści.
 5. Andruczyk Józef ps. „Wiewiórka” – s. Władysława i Leontyny, ur. 20.03.1923 Pawłówka pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler, 6 klas szkoły powszechnej. Żołnierz AKO i WiN. W czerwcu 1945 zwerbowany przez dowódcę kompanii Stanisława Parafianowicza ps. „Zarzecki” „Żabin”. Pełnił rolę łącznika, przenosił meldunki, prasę, kilkakrotnie rozklejał ulotki. W dn. 07.04.1946 razem z „Zarzeckim” i Czesławem Liszewskim brał udział w ukaraniu mieszkańca wsi Morgi gm. Pawłówka, który handlować miał samogonem (wymierzono mu karę 25 batów i zabrano pieniądze). Aresztowany 12.04.1946 w miejscu zamieszkania. Sądzony w procesie działaczy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, który odbywał się w dniach 13‑18.07.1946 w białostockim kinie „Ton”, jako pokazowy.  Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 614/46) skazany 20.07.1946  na 12 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat. Zmarł w 1949 w więzieniu w Rawiczu p. pobity przez strażników.
 6. Andrulewicz Franciszek ps. n/n – s. Wincentego i Marianny 25.05.1919 we wsi Bose (Bosse) gm. Berżniki pow. Suwałki i tam zamieszkały. Żołnierz AK i p. AKO. Aresztowany przez Sowietów 12.07.1945. Zaginął bez wieści.
 7. Andrulewicz Janina ps. n/n – c. Wincentego i Marianny, ur. 15.0.1923 we wsi Bose (Bosse) gm. Berżniki pow. Suwałki i tam zamieszkała. Siostra Franciszka. Żołnierz AK i p. AKO. Aresztowana przez Sowietów 12.07.1945. Zaginęła bez wieści.
 8. Andrulewicz Witold ps. n/n – s. Józefa i Bronisławy, ur. 25.04,1925 lub 21.09. 1925 we wsi Posejanka gm. Giby pow. Suwałki. Żołnierz AK. W obawie przed aresztowaniem przez Sowietów ukrywał się w gospodarstwie ojca. Aresztowany przez Sowietów 22.07.1945. Zaginął bez wieści.
 9. Andruszkiewicz Mieczysław ps. „Pstrąg” – p. 1905 we wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów. Żonaty, ojciec 4 letniego (w 1945) dziecka. Żołnierz AK. Aresztowany przez Sowietów na zwołanym przez nich zebraniu w Jaziewie. Zaginął bez wieści.
 10. Arasimowicz Antoni – s. Antoniego i Emilii z domu Orłowska, ur. 15.02.1921 we wsi Dębszczyzna gm. Filipów pow. Suwałki i tam zamieszkały. Kawaler, rolnik, 3 klasy szkoły powszechnej. Żołnierz AK, AKO i WiN. W kwietniu 1943 we wsi Agrafinówka gm. Filipów pow. Suwałki, gdzie pracował w gospodarstwie Józefa Barszczewskiego aresztowany przez Niemców, a następnie wywieziony na roboty przymusowe do fabryki chemicznej w okolicach Berlina. W kwietniu 1945 powrócił do Polski i pracował w gospodarstwie brata Jana. Członek drużyny, której dowódcą był Piotr Staśkiewicz ps. „Olszyna”. Brał udział w rozbrojeniu posterunku MO w Filipowie w maju 1945, a także w akcji zabierania broni palnej od ludzi nie będących członkami organizacji. Zatrzymany i aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP w Olecku 01.10.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Dr 106/46) na sesji wyjazdowej w Filipowie skazany w trybie doraźnym  11.1946 na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz konfiskatą całości mienia na rzecz Skarbu Państwa. Prezydent KRN Bolesław Bierut 18.11.1946  nie skorzystał z prawa łaski wyrok wykonano 25.11.1946. IPN Bi 212/371, 212/400
 11. Bednarski Stanisław ps. „Bury” „Sędzia” „Tygrys” – w PZP – AK od 1942, łącznik i adiutant Komendanta Obwodu AKO Suwałki Mieczysława Ostrowskiego ps. „Kropidło”. Dowódca kompanii Sejny. W AKO pełnił także funkcję dowódcy patrolu. Był w obozie „Groma” (nie ustalono jednak czy jako jego podwładny, czy też w składzie oddziału Józefa Sulżyńskiego ps. „Brzoza”). Udało mu sie z całym patrolem ujść z bitwy nad jeziorem Brożane. Zabity 21.08.1945 we wsi Jeglówek gm. Sejwy pow. Suwałki przez milicjantów z MO Krasnopol kpr. Czesława Chołodowskiego i szer. Józefa Juszkiewicza, którzy przeprowadzali rewizje w zabudowaniach mieszkańca tej wsi Żukowskiego. „Bury” szedł razem z „Sosenką” (Stanisław Rogalewski), milicjanci chcieli ich wylegitymować, wybuchła strzelanina „Bury” dostał postrzały w brzuch i serce, „Sosenka” uciekł. Odznaczony Krzyżem Walecznych.
 12. Białous Stanisław ps. „Kula” – s. Jana i Stanisławy ur. p. w 1924 we wsi Wyżarne gm. Lipsk pow. Augustów i tam zamieszkały. Żołnierz AKO w oddziale Wacława Sobolewskiego ps. „Sęk” „Skała”.04.1945 miał brać udział razem Janem Kurpiejewskim ps. „Rydz”, Mieczysławem Drapczyńskim ps. „Drapczuk” „Zajączek” i Stanisławem Suszyńskim ps. „Szpak” w likwidacji małżeństwa podejrzewanego o współpracę z UB. Zatrzymany przez Sowietów 15 lub 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 13. Bitowski Leon ps. „Iwa” „Szary” – s. Feliksa i Stefanii z domu Urynowicz, ur. 15.04.1920 w Kruszkach gm. Pawłówka pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik (rodzice mieli 21 ha ziemi), kawaler, 5 klas szkoły powszechnej. Podczas okupacji niemieckiej, od 1942 żołnierz AK (łącznik Stanisława Parafianowicza ps. „Zarzecki” „Żabin”). Od końca 1944 do 1946 był funkcjonariuszem MO w Olsztynie potem partyzantem WiN w patrolu Wacława Górskiego ps. „Oko” „Majster”. Ujawnił się w Suwałkach 25.04.1947. Po ujawnieniu wyjechał do Szczecina gdzie został aresztowany w 1948, przewieziony do Suwałk i po dwóch tygodniach zwolniony (prawdopodobnie podpisał zobowiązanie do współpracy). Po zwolnieniu ukrywał się indywidualnie. W grupie Burdyna i Sadowskiego od października 1949. Do grupy wysłany prawdopodobnie przez PUBP w Suwałkach, z zadaniem rozpracowania oddziału, o czym poinformował „Bladego”. W ramach akcji „L” prowadzonej  w 1950, pod pretekstem wyegzekwowania zaległości na podatek gruntowy oraz SFOR UB oraz przedstawiciele WRN/GRN dokonali u jego ojca  konfiskaty majątku ruchomego w tym inwentarza żywego, maszyn i sprzętów rolniczych oraz gospodarstwa domowego.    Ranny w walce z grupą operacyjną KBW MO i UB w dniu 01.07.1950 w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki, zmarł po przewiezieniu do szpitala w Białymstoku. Miejsce pochówku nieznane.
 14. Błażewicz Władysław ps. n/n – ur. 1919 we wsi Balinka gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Żonaty, jedno dziecko. W 1939 zgłosił się ochotniczo do wojska, gdzie p. służył w lotnictwie. W 1940 aresztowany przez Sowietów i osadzony przez miesiąc w więzieniu w Grodnie. Żołnierz PZP – AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 15. Borucki Franciszek ps. „Bór” – s. Leona ur.26.01.1901 we wsi Nowe pow. Świecie. Żołnierz AK i AKO (komórka wywiadu podległa Konstantemu Harasim ps. „Rad”). Pracownik Starostwa powiatowego w Augustowie. Zatrzymany przez Sowietów podczas obławy lipcowej. Zaginął bez wieści.
 16. Bożewicz Kazimierz ps. n/n – ur. 1901 we wsi Janówka gm. Dowspuda pow. Suwałki i tam zamieszkały. Żonaty, ojciec czworga dzieci (4 – 12lat). W 1939 służył w Straży Granicznej na placówce w Janówce. Podczas okupacji niemieckiej pełnił funkcję sołtysa. Żołnierz AK i AKO.  Zatrzymany przez Sowietów 20.07.1945. Zaginął bez wieści.
 17. Bućko Józef – mieszkaniec wsi Kurianka gm. Lipsk pow. Augustów. Zabity 18.05.1945 przez żołnierza sowieckiego, któremu nie chciał oddać kożucha.
 18. Bućko Konstanty ps. „Setny” – s. Jana i Michaliny ur. 31 marca 1900 (lub 1896) we wsi Krasnybór gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. W 1920 jako ochotnik brał udział w wojnie polsko – sowieckiej, za co otrzymał miesięczną rentę oraz 2 ha ziemi. Brał udział w wojnie obronnej 1939 – dostał się do niewoli sowieckiej w okolicach Brześcia. Żołnierz AK. Zatrzymany 22.07.1945 przez Sowietów i funkcjonariuszy PUBP w Augustowie, a następnie zwolniony. Ponownie zatrzymany przez Sowietów 25.07.1945. Zaginął bez wieści.
 19. Bućko Stanisław – mieszkaniec wsi Krasnybór. Zatrzymany przez Sowietów podczas obławy lipcowej. Zaginął bez wieści.
 20. Bujnowski Kazimierz ps. „Kamień” – s. Jana i Stefanii ur. 04.03.1911 we wsi Ponizie gm. Kolnica pow. Augustów i tam zamieszkały. Żonaty, dwoje dzieci. Sołtys. Żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów 24.07.1945. Zaginął bez wieści.
 21. Buksa Mieczysław ps. n/n – s. Jana, ur. 11.11.1910 lub 23.11.1920. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 20 lub 28.07.1945. Zaginął bez wieści.
 22. cz.w. Burdyn Leon ps. „Cichy” „Doman” „Łomian” – s. Piotra i Anny, ur. 06.04.1908 Zaboryszki pow. Suwałki. Rolnik, robotnik, żonaty z Alicją Zakrzewską, ojciec czworga dzieci (Bogusław, Małgorzata, Marianna, Walerian). Mieszkaniec wsi Sejwy pow. Suwałki. W latach 1930 – 31 odbył służbę wojskową, w trakcie której ukończył szkołę podoficerską uzyskując stopień kaprala. Po wyjściu z wojska pracował na roli i jako cieśla w lasach państwowych. W 1937 ożenił się i zaczął prowadzić sklep i karczmę w Kaletniku gm. Sejwy pow. Suwałki. Uczestnik wojny obronnej 1939. Dwukrotnie wywożony na roboty przymusowe, skąd uciekał. Na przełomie 1941 i 42 aresztowany i osadzony w obozie pracy w Suwałkach, skąd zbiegł lub został zwolniony. Od 1942, w stopniu plutonowego dowodził patrolem dyspozycyjnym Suwalskiego Inspektora AK. Od 1943 w oddziale ppor. Witolda Pileckiego ps. „Żwirko”. W kwietniu 1944, w stopniu sierżanta dowodził 1 plutonem 9 kompanii odtworzonego 41 pp. Pełnił także obowiązki komendanta placówki (kompanii) Sejwy. Od czerwca 1944 powierzono mu funkcję oficera łączności Inspektoratu, a także dowódcy patrolu dyspozycyjnego mjr Franciszka Szabuni ps. „Andrzej” „Lechita” „Tur” „Zemsta”. Jesienią 1944 razem z Inspektorem Szabunią przeszedł na teren Obwodu AK Sokółka. W lutym 1945 jako ppor. cz.w. delegowany na teren pow. Suwałki do dyspozycji Komendanta Obwodu AKO Mieczysława Ostrowskiego ps. „Kropidło”. Do września 1945 pełnił funkcję dowódcy rejonu (batalionu) a jednocześnie szefa referatu łączności Suwalskiego Obwodu AKO. Zagrożony aresztowaniem wyjechał na teren woj. gdańskiego, gdzie pracował jako malarz, cieśla i robotnik w zakładach metalowych. W lutym 1946 wrócił do Kaletnika, gdzie wybrano go kierownikiem spółdzielni spożywców „Społem”. W marcu 1946, z polecenia Komendanta Obwodu kpt. Stanisława Malesińskiego ps. „Lew” „Tadeusz” objął  stanowisko Szefa Dywersji Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN. Aresztowany 13.04.1946. Sądzony w procesie pokazowym, który odbywał się w Białymstoku w kinie „Ton”.  Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 614/46) skazany 20.07.1946 na karę śmierci. Prezydent KRN Bolesław Bierut, mimo wielu próśb i apeli pisanych zarówno przez rodzinę, jak i mieszkańców Kaletnika i Sejw, nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 11.09.1946.
 23. Burdyn Piotr ps. „Edward” „Kabel” „Mroźny” „Poręba” – s. Antoniego i Anny z domu Winikajtys, ur. 20.05.1923 we wsi Rudawka gm. Sejwy pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler. W lipcu 1942 aresztowany za udzielanie pomocy koledze zbiegłemu z przymusowych robót w Niemczech, sam został zesłany na przymusowe roboty na teren ówczesnych Prus Wschodnich. W lutym 1945 wcielony przymusowo do ACz, skąd zdezerterował. W styczniu 1946 był jednym ze świadków oskarżenia w sprawie, którą na zlecenie Komendanta Obwodu kpt. Malesińskiego  przeprowadzono przeciwko grupie partyzantów dokonujących rabunków. Od kwietnia 1946 do ujawnienia w strukturach WiN (początkowo, jako członek siatki). Zatrzymany przez PUBP w Suwałkach 11.07.1946 i zwolniony 22.08.1946, po zadeklarowaniu współpracy (ps. operacyjny „Gil”) oraz wręczeniu przez rodzinę łapówki dwóm funkcjonariuszom. Zadeklarowanej współpracy nie podjął i powiadomił o werbunku swoich przełożonych w organizacji w związku z powyższym, jako „spalony” został przydzielony do nowopowstałego patrolu Józefa Milucia ps. „Wróbel”.   W lutym 1947, z rozkazu p.o. Komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN Józefa Grabowskiego ps.  „Cyklon”  „Mur”  „Przytulski” „Szczyt” i Szefa Dywersji  Kazimierza Ceckowskiego ps. „Wąż” „Węgorz”, wraz z Józefem Łukowskim ps.  „Szczerbiec”, Janem Sadowskim ps. „Komar” i Bronisławem Nikścin ps. „Dąb” został oddelegowany na teren miasta Suwałki w celu stworzenia patrolu dywersyjnego i siatki wywiadowczej. Nie chcąc się ujawniać, dołączył do patrolu Kazimierza Bartnika „Młotka”. Ujawnił się dopiero na wyraźny rozkaz dowództwa w Suwałkach, w dniu 29.04.1947. W lipcu 1947, poszukiwany jako domniemany uczestnik napadu rabunkowego (ofiarą miała paść „zasłużona” dla komunistów rodzina Bielawskich z miejscowości Michnowce gm. Krasnopol pow. Suwałki), wyjechał na Śląsk, do Świętochłowic, gdzie podjął pracę w hucie „Zygmunt”. W marcu 1948 wstąpił do PPR. Aresztowany 01.06.1948. Po około trzech tygodniach zbiegł podczas konwoju z Suwałk do Białegostoku (konwojujący go oficer PUBP Suwałki Eugeniusz Kępka był wg. dokumentów UBP pijany) i zaczął się ukrywać. W styczniu 1949 nawiązał kontakt z UB w Suwałkach, z którym podjął zerwaną współpracę. W dniu 01.05.1949, gdy jego mocodawcy nakazali mu zastrzelić, bądź doprowadzić do aresztowania Jana Sadowskiego ps. „Blady”, nawiązał kontakt z tym ostatnim i ostatecznie przerwał działalność na rzecz UB. Razem z Sadowskim dowodził oddziałem działającym w latach 1949 – 52 w pow. Augustów, Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko, Suwałki, Węgorzewo. Zginął śmiercią samobójczą, rozrywając się granatem w dniu 10.04.1952 w mieszkaniu Stanisławy Milewskiej w we wsi Wysoki Most gm. Giby pow. Suwałki, osaczony przez grupę operacyjną UB i KBW. IPN Bi 07/364; 012/1228; 012/1229; 015/657.
 24. Butkiewicz Ludwik ps. „Janek” – p. 1909 we wsi Czarniewo gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkały. Żonaty, jedno dziecko (ur. 1945). Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 13.07.1945. Zaginął bez wieści.
 25. Chełmiński Jan ps. „Paweł” – Sylwestra i Ireny z domu Kulbacka, ur. 01.04.1900. Mieszkaniec Augustowa. Budowlaniec, biuralista. Żonaty z Heleną z Frisow, ojciec czterech synów. Ochotnik z wojny polsko – sowieckiej 1920. W 1939 jako rezerwista powołany do zabezpieczania koszar 1 p.uł. w Augustowie. Żołnierz PZP – AK. Zatrzymany przez Sowietów w 1 dekadzie lipca i zwolniony. Ponownie zatrzymany po dwóch tygodniach i aresztowany przez Sowietów i funkcjonariuszy PUBP w Augustowie. Zaginął bez wieści.
 26. Chilicki Zygmunt ps. „Gil” „Piotrowicz” – s. Piotra i Anny z domu Wróblewska, ur. 27.05.1908 w Sztabinie pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik (15 ha). Uczestnik wojny obronnej 1939 – w okolicach Częstochowy dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w listopadzie 1939. Żołnierz AK i AKO (komórka wywiadu podległa Konstantemu Harasim ps. „Rad”). Dezerter z MO Sztabin. Zatrzymany przez Sowietów podczas obławy lipcowej. Zaginął bez wieści.
 27. Chiliński Stefan ps. n/n – s. Józefa i Józefy ur. 06.1918 we wsi Serwy gm. Szczebro – Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. Kawaler, robotnik leśny. Uczestnik wojny obronnej 1939. Żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 28. Chilmon Czesław ps. „Zawisza”– Piotra i Marii z domu Bełbot, ur. 27.07.1920 we wsi Strękowizna gm. Szczebro‑Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, 4 klasy szkoły powszechnej. Żołnierz AK (od 1943), AKO i WiN. Członek patrolu Mieczysława Babkowskiego ps. „Zygfryd”, jego zastępca. Aresztowany 18.02.1946, przewieziony w dniu następnym pod konwojem w okolice miejsca zamieszkania, celem wydobycia z kryjówki broni. Podczas tej operacji zastrzelony przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie.
 29. Chilmon Jan ps. „Szczygieł” „Wilczek”– s. Piotra i Marii z domu Bełbot, ur. 30.10.1910 we wsi Strękowizna gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, 5 klas szkoły powszechnej. W konspiracji od 1941. Członek patrolu AKO pod dowództwem Mieczysława Babkowskiego ps. „Zygfryd”. Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie w nocy z 29/30.08.1945 popełnił samobójstwo wieszając się w celi aresztu w Augustowie (jest wysoce prawdopodobne, iż został zakatowany podczas śledztwa, a jego samobójstwo upozorowali ubecy).
 30. Chlebanowski (być może Klebanowski) Stanisław ps. n/n – ur. p. 1912, mieszkaniec wsi Jasionowo gm. Dębowo pow. Augustów. Rolnik, kawaler. Uczestnik wojny obronnej 1939. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści
 31. Chmielewski Bronisław – mieszkaniec wsi Szczeberka gm. Szczebro-Olszanka. Zabity 13.02.1945 przez żołnierzy sowieckich na terenie byłych Prus Wschodnich.
 32. Chodakiewicz Józef ps. n/n – s. Aleksandra i Franciszki z domu Moszczyńska 19.03.1911 w Balince gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Żonaty z Walerią. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939, dostał się do niewoli niemieckiej, skąd został zwolniony po kilku tygodniach. Żołnierz AK. W lipcu 1945 dwukrotnie zatrzymywany przez Sowietów i zwolniony. W połowie lipca 1945 zatrzymany po raz trzeci i aresztowany. Zaginął bez wieści.
 33. Chodakiewicz Józef ps. „Sęk” – ur. 1900. Mieszkaniec wsi Płaska gm. Szczebro-Olszanka. Rolnik, robotnik leśny, cieśla, żonaty (w momencie zatrzymania troje dzieci, a żona była z czwartym w ciąży). Żołnierz AK p. w oddziale por. Juliana Wierzbickiego ps. „Roman”. Zatrzymany przez Sowietów 15 lub 16.07.1945. Zaginął bez wieści.
 34. Chylicki Franciszek ps. n/n – ur.1899. Mieszkaniec Sztabina pow. Augustów. Rolnik (3 ha) stolarz, żonaty z Petronelą Łazarską, ojciec trojga dzieci. W kwietniu 1940 aresztowany przez Sowietów i deportowany w okolice Smoleńska. Do domu powrócił latem 1941. Żołnierz PZP – AK. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 35. /ppor. Cich Władysław ps. „Wierny” – s. Józefa i Teofili ur. p. 1903, żonaty z Leokadią, mieszkaniec Kolnicy pow. Augustów. Przed wybuchem wojny pracował w Urzędzie gminy, bądź starostwie powiatowym w Augustowie. W pracy p. przeszedł przeszkolenie w zakresie „dywersji pozafrontowej”. Po zajęciu pow. Augustów przez Sowietów jako zastępca por. Wacława Skabowskiego ps. „Burza”, w stopniu sierż. organizował komórki Dywersyjnej Organizacji Wojskiwej (DOW). Razem ze Skabowskim zlikwidował funkcjonariusza NKWD koordynującego akcję wywózki Polaków w głąb ZSRR. Zadenuncjowani musieli się ukrywać, a ich rodziny aresztowano i wywieziono. P. dołączyli do partyzantów PAW ukrywających się na bagnach w okolicy wsi Tajno. Podczas okupacji niemieckiej podporządkował się AK i służył początkowo w 4 kompanii terenowej Rejonu I Augustów a następnie jako dowódca żandarmerii Komendanta Obwodu AK Augustów. Aresztowany p. we wrześniu 1944 przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej PUBP w Augustowie, a następnie zamordowany przez jednego z nich Franciszka Zalewskiego. Rodzina twierdzi, iż miał głęboko w gardle wciśniętą chustkę do nosa, a jako przyczynę śmierci podano im stratowanie przez konia.
 36. Cichor Mieczysław ps. „Musiał” – ur. 04.02.1898, mieszkaniec Augustowa. Robotnik, żonaty, ojciec 4 dzieci (23-8 lat). Brał udział w wojnie polsko – sowieckiej 1920. Pracował w tartaku na Lipowcu. Żołnierz AK i AKO – pełnił funkcję inspektora broni maszynowej. Po wejściu Sowietów odrzucił propozycje służby w UB, którą składał mu Jan Szostak. Po próbie aresztowania ukrywał się w okolicach Balinki gm. Sztabin pow. Augustów. Zatrzymany przez Sowietów w nocy z 16 na 17.07.1945, na skutek donosu sąsiadek. Zaginął bez wieści.
 37. Ciechanowicz Aleksander ps. „Cichy” – ur.1913. Mieszkaniec Augustowa, stolarz, żonaty, bezdzietny. Brał udział w wojnie obronnej 1939, w obronie Warszawy został ranny w rękę. Zatrzymany przez Sowietów 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 38. Ciemny Leon ps. n/n – ur.27.05.1903, mieszkaniec wsi Sucha Rzeczka gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Rolnik, robotnik leśny, gajowy, żonaty, ojciec 4 dzieci. Jako ochotnik brał udział w wojnie polsko – sowieckiej 1920. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 39. Czygier Józef ps. „Sączek” „Sęczek” – s. Stanisława, ur. 19.03.1919 we wsi Wołkusz gm. Lipsk pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Bartniki gm. Lipsk pow. Augustów. Rolnik, milicjant, kawaler, 6 klas szkoły powszechnej. W lutym 1945 wstąpił do MO w Augustowie i został oddelegowany do pełnienia służby w posterunku MO w Sztabinie. W nocy z 8 na 9.04.1945, przy jego wydatnej pomocy (stał na warcie) posterunek został opanowany przez AKO. Po zniszczeniu akt i zdemolowaniu pomieszczenia partyzanci (a z nimi Józef Czygier) opanowali i rozbili kolejny posterunek we wsi Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów. Po zakończeniu działań złożył przysięgę i został przydzielony do drużyny „Świerka” (n/n) w oddziale „Brzozy”. W dniu następnym za zgodą dowódcy udał się do wsi Bartniki gm. Lipsk gdzie nawiązał kontakt z Józefem Pawluczykiem ps. „Palma”, który przeniósł go do swojej drużyny działającej w plutonie plut. Jana Bidula ps. „Dziewanowski”. Zatrzymany i aresztowany 02.12.1945. Wyrokiem WSR w Białymstoku (R 258/46) skazany 13.05.1946 na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całości mienia na rzecz Skarbu Państwa. Prezydent KRN decyzją z dnia 05.1946 nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 18.06.1946. IPN Bi 015/242, 212/639
 40. Czyż Henryk ps. „Burza” „Zygmunt” – s. Józefa i Marianny z domu Krzepecka ur. 20.05.1922, we wsi Wygadanka gm. Poddębice pow. Łuck. Żołnierz PZP – AK, AKO i WiN. W organizacji WiN w patrolu Wacława Górskiego ps. „Oko”. Wcześniej członek patrolu Romualda Zabłockiego ps. „Aloibaba” „Błotnik”. Ranny w rękę podczas likwidacji milicjanta Piotra Brozio, w dniu 10.09.1946, po akcji WiN na Filipów (został postrzelony przypadkowo przez swojego kolegę Mieczysława Kleszczewskiego ps. „Wyrwa”), leczył ranę w obozowisku oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan”. Po kuracji nie powrócił do patrolu lecz przydzielony został do patrolu p.o. Komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN Józefa Grabowskiego, gdzie pełnił obowiązki sekretarza Obwodu. Ujawnił się w Suwałkach 25.04.1947. W jakiś czas po ujawnieniu, wyjechał do Wrocławia, gdzie pracował i uczył się. W lutym 1950 zatrzymany przez UB we Wrocławiu i przewieziony do Suwałk. Bez stawiania zarzutów przetrzymywany, bity i zmuszony do podjęcia współpracy agenturalnej. Po przeszło dwóch tygodniach, po wymuszeniu zgody na współpracę (ps. operacyjny „Pożarski”) zwolniony z zadaniem odciągnięcia od organizacji młodszych braci, oraz rozpracowania grupy Burdyna – zadania nie wykonał zrywając współpracę i pozostając w Poległ 01.08.1950, osaczony przez obławę UB i KBW razem z bratem Józefem w okolicach wsi Suchodoły gm. Jeleniewo pow. Suwałki. Prezydent RP, 25.02.2016, odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 41. Czyż Józef ps. „Kula” – s Józefa i Marianny z domu Krzepecka, ur. w 1933 we wsi Jasionowo gm. Jeleniewo pow. Suwałki. Od 1950 w grupie „Konspiracyjna Organizacja Młodzieżowa” (wcześniej grupa nosiła nazwę „Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu”). W dniu 03.05.1950 dołączył do grupy Burdyna i Sadowskiego za pośrednictwem swojej siostry Marianny. Poległ razem z bratem Henrykiem w okolicach wsi Suchodoły gm. Jeleniewo pow. Suwałki. (Na prośbę rannego brata dobił go a następnie rozerwał się granatem). Prezydent RP, 25.02.2016, odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 42. Czyż Kazimierz ps. „Stasiek” „Wicher” – s. Józefa i Marianny z domu Krzepecka, ur. 01.03.1925 we wsi Wygadanka gm. Poddębice pow. Łuck. Od 1943 żołnierz PZP, a następnie AK, gdzie pełnił funkcję wywiadowcy i łącznika Witalisa Konikowskiego ps. „Dąb” Na początku 1946, w związku z dekonspiracją przeszedł do patrolu dywersyjnego pod dowództwem Mariana Piekarskiego ps. „Ryś”. Po jego aresztowaniu dołączył do grupy Wacława Górskiego ps. „Oko”, a od września 1946 do ujawnienia pełnił funkcję łącznika przy p.o. Komendanta Obwodu Józefie Grabowskim. Ujawnił się w Suwałkach, 25.04.1947. Po ujawnieniu wrócił do domu rodziców we wsi Jasionowo gm. Jeleniewo pow. Suwałki, gdzie pracował jako dozorca lasu. W październiku 1949 wyjechał do Wrocławia, gdzie podjął pracę w charakterze listonosza. Na wieść o aresztowaniu brata Henryka, w marcu 1950 wrócił w rodzinne strony, a poinformowany o tym, iż jest poszukiwany przez milicję zaczął się ukrywać. W kwietniu 1950 dołączył do grupy Burdyna i Sadowskiego. W maju 1950 został zastępcą Burdyna. Aresztowany, ranny 02.07.1950 po walce z grupą operacyjną KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki. Na procesie w kwietniu 1952, po długotrwałym i morderczym śledztwie, oświadczył, iż zeznania zostały wymuszone biciem, a także, iż zmuszono go do podpisania aktu oskarżenia. W październiku 1952, podczas następnego procesu, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 01.04.1953. Według informacji żyjących do dziś współwięźniów nawet po wyroku, gdy przebywał w celi śmierci był bity i maltretowany zarówno przez ubeków jak i funkcjonariuszy służby więziennej. Prezydent RP, 25.02.2016, odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. IPN Bi 07/1198, 015/454, 015/657, 015/659
 43. Dadura Jan ps. „Leszczyna”– ur. 1924, we wsi Bohatery Leśne Nowe gm. Kurianka pow. Augustów. Żołnierz AK w placówce Hołynka obwodu Grodno Prawy Niemen. Zajmował się m.in. przeprowadzaniem przez tzw. Linię Curzona na terytorium augustowskiego obwodu AKO „spalonych” członków podziemia. W czerwcu 1945 przeszedł na stałe na terytorium powiatu augustowskiego. Aresztowany p. w październiku 1945, zbiegł z aresztu przy posterunku MO Lipsk. Poległ 01.06.1946 we wsi Starożyńce gm. Lipsk pow. Augustów, zabity przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej MO i UB.
 44. Daniłowicz Franciszek ps. „Lipa” – s. Juliana, ur. 15.06.1930 we wsi Krasne gm. Huta pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler. Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył p. w lutym 1950, uchylając się przed odbyciem służby wojskowej. Poległ 02.07.1950 w walce z KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki. Miejsce pochówku n/n.
 45. Dapkiewicz Antoni ps. „Szyszka” lub „Szyszko” – żołnierz oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan” zmarł z ran p. pod koniec sierpnia 1945 we wsi Budwieć gm. Giby pow. Suwałki postrzelony przypadkowo przez kolegę z oddziału podczas próby likwidacji konfidentki UB.
 46. Dąbrowski Franciszek ps. p. „Dąbek” – ur. p. 1912 we wsi Żywa Woda gm. Jeleniewo pow. Suwałki. Mieszkaniec Suwałk, magazynier w młynie, żonaty z Albertyną. Żołnierz AK i AKO, podwładny Witalisa Konikowskiego ps. „Dąb”. Zatrzymany przez Sowietów w Żywej Wodzie 18.07.1945. Zaginął bez wieści.
 47. Degutis Piotr ps. Mikołaj” – s. Adama i Magdaleny z domu Markiewicz, ur. 28.07.1887 we wsi Posudonie Janowo pow. Mariampol. Mieszkaniec wsi Widugiery gm. Krasnowo pow. Suwałki. Podczas rewolucji 1905 brał udział w walkach z policją i wojskiem carskim. Od 1912 pracował w Urzędzie Gminy Jeleniewo pow. Suwałki. Latem 1914 zmobilizowany do armii rosyjskiej brał udział w działaniach wojennych na terenie ówczesnych Prus Wschodnich, gdzie 11.09.1914 dostał się do niewoli. Przebywał w obozie jenieckim w Saksonii, skąd 18.01.1919 powrócił do Suwałk. Członek POW i suwalskiej milicji brał udział w walkach z Litwinami podczas powstania sejneńskiego. 26.08.1919 dostał się do niewoli i do 22.11.1919 przebywał w więzieniu w Kownie. Po zwolnieniu wstąpił do Policji Państwowej, w której służył do 24.08.1928. W lipcu i sierpniu 1920 brał udział w walce z bolszewikami (uczestniczył w bitwach pod Ostrołęką, Płockiem i Warszawą). Do  wybuchu II wojny światowej pracował jako pomocnik sekretarza gm. Krasnowo pow. Suwałki. Po zakończeniu okupacji niemieckiej został ponownie sekretarzem gm. Krasnowo. W organizacji WiN do której należał także jego syn Jan, był podwładnym Franciszka Grygucia  ps. „Lew” – zajmował się między innymi wydawaniem partyzantom dokumentów legalizacyjnych i potrzebnych im innych druków urzędowych. Zatrzymany i aresztowany 25.09.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku ( R 1107/46) skazany 09.12.1946 na karę  7 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Zmarł w więzieniu w Rawiczu 01.03.1948. IPN Bi 07/731, 212/1245.
 48. Dobrowolska z domu Olszewska Kazimiera ps. n/n – ur. 1919 we wsi Gruszki gm. Kurianki pow. Augustów. Żona gajowego gajówki Mały Borek gm. Kurianka pow. Augustów. W gajówce znajdował się punkt kontaktowy AK i AKO. Zatrzymana przez Sowietów zamiast męża w połowie lipca 1945. Zaginęła bez wieści.
 49. Dobrowolski Stanisław ps. n/n – ur. 1921, ze wsi Płaska gm. Szczebro – Olszanka pow. Augustów. Wiosną 1945 wstąpił do MO i służył na posterunku w Raczkach pow. Augustów. Po rozbiciu posterunku przez partyzantów dołączył do nich. P. był w oddziale sierż. Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”, który 15.07.1945 został rozbity w okolicach jeziora Brożane. P. poległ w walce lub dostał się do niewoli sowieckiej i zaginął bez wieści.
 50. Domalewicz (Domulewicz) Jerzy ps. „Pokrzywa” – mieszkaniec Augustowa – Lipowca. Żołnierz AK i AKO w oddziale Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. P. zginął w walce lub dostał się do niewoli i został zamordowany po bitwie w okolicach j. Brożane 15.07.1945.
 51. Domalewicz Marian ps. „Zając” nazwisko konspiracyjne Borowiecki – mieszkaniec Augustowa. Żołnierz AKO w oddziale Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. P. zginął w walce lub dostał się do niewoli i został zamordowany po bitwie  w okolicach j. Brożane 15.07.1945.
 52. Domiński Jan ps. „Doman” – s. Leonarda i Janiny, ur. 24.04.1922 w Raczkach gm. Dowspuda pow. Augustów. Uczeń IV klasy gimnazjum w Suwałkach. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów w Raczkach 26.07.1945. Zaginął bez wieści.
 53. Dowlik lub Dowsik Władysław – prawdopodobnie mieszkaniec wsi Skiblewo gm. Lipsk pow. Augustów. Zastrzelony przez żołnierzy sowieckich prawdopodobnie 04 lub 05.05.1945.
 54. Duchiński Jan ps. „Bukiet” – s. Wincentego i Pelagii ur.1917 we wsi Kopiec gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Kawaler. Brał udział w wojnie obronnej 1939. W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego dostał się do niewoli skąd wkrótce uciekł. W 1941 aresztowany przez Sowietów uciekł z okolic Wołkowyska i wrócił do domu. Wywieziony przez Niemców na przymusowe roboty uciekł i wstąpił do oddziału partyzanckiego AK. Zatrzymany przez Sowietów w połowie lipca 1945. Zaginął bez wieści.
 55. Dudanowicz Franciszek ps. „Chomik” – s. Bolesława i Anny z domu Kamińska, ur. 05.02.1932 we wsi Lipniak, gm. Zaboryszki, pow. Suwałki. Członek grupy Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna, do której dołączył za namową brata Mieczysława ps. „Ponury” w dniu 13.12.1950. Ciężko ranny w dniu 09.04.1952 w walce z grupą operacyjną KBW we wsi Łumbie, gm. Krasnopol, pow. Suwałki, po wykryciu bunkra w obejściu Jana Kruszyłowicza, odwieziony do szpitala w Suwałkach, gdzie wkrótce zmarł. Miejsce pochówku  n/n.
 56. Dudanowicz Józef ps. „Skała” – s. Bolesława i Anny z domu Kamińska, ur. 24.01.1930 we wsi Lipniak gm. Zaboryszki pow. Suwałki, rodzony brat „Ponurego”. Do grupy Burdyna i Sadowskiego wstąpił wraz ze swym kuzynem Ryszardem ps. „Wir” we wrześniu 1949. Ujęty ranny w dniu 09.04.1952, we wsi Łumbie gm. Krasnopol pow. Suwałki po walce z grupą KBW, po wykryciu bunkra w gospodarstwie Jana Kruszyłowicza. Zmarł z ran. Miejsce pochówku n/n.
 57. Dudanowicz Ryszard ps. „Wir” – s. Anny, ur. 07.10.1928 w Szypliszkach, gm. Zaboryszki, pow. Suwałki. Jako dezerter z (L)WP, we wrześniu 1949 wstąpił do grupy Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna wraz z kuzynem Józefem ps. „Skała”. Od października 1951 dowodził pięcioosobowym patrolem. Poległ w walce z grupą KBW 09.04.1952 we wsi Łumbie, gm. Krasnopol, pow. Suwałki, po wykryciu bunkra w obejściu Jana Kruszyłowicza. Zdołał wydostać się z bunkra oraz przebić przez pierwszy pierścień obławy, zabity został przez żołnierzy tworzących drugi pierścień obławy, rozlokowany w lesie do którego zamierzał uciec. Miejsce pochówku n/n. IPN Bi 012/ 1228, 012/1229, 015/659.
 58. Dyczewski Franciszek ps. n/n – s. Feliksa i Władysławy, ur.1925, 1926 lub 1927. Mieszkaniec Augustowa. Kawaler. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów i funkcjonariusza PUBP w Augustowie Jana Szostaka (Szostak przyprowadził Sowietów i wskazał Franciszka jako znanego sobie partyzanta) 22.07.1945. Zaginął bez wieści.
 59. Dyczewski Henryk ps. n/n – Franciszka i Marianny z domu Potapowicz, ur. 07.12.1919 w Augustowie i tam zamieszkały. Należał do Związku Strzeleckiego „Strzelec” i był członkiem plutonu Przysposobienia Wojskowego Konnego przy 1 p.uł. Krechowieckich w Augustowie. W 1939 zmobilizowany i p. wysłany do obrony Grodna. W walkach nie zdążył wziąć udziału. W 1941 zawarł związek małżeński z Zofią z domu Stelmasik, z którą miał dwoje dzieci. P. żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów i funkcjonariuszy PUBP w Augustowie 18.07.1945. Zaginął bez wieści.
 60. Dyczewski Władysław ps. „Kanapka” – s. Macieja i Marii z domu Łączkowska, ur. 09.07.1905 w Augustowie, zamieszkały w Suwałkach. Murarz, mł. ref. PUBP w Suwałkach, żonaty z Weroniką Doroszkiewicz, bezdzietny, 5 klas szkoły powszechnej. W latach 1926 – 27 odbył służbę wojskową w 4 dak w Suwałkach, ożenił się i rozpoczął pracę w Suwałkach jako murarz. W maju lub czerwcu 1939 osadzony w obozie w Berezie Kartuskiej, skąd został zwolniony we wrześniu 1939 przez Armię Czerwoną i powrócił do Suwałk. Niedługo po powrocie aresztowany i wysłany do obozu karnego Esterwegen, potem innych obozów karnych w Sudetach, aż wreszcie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i w Buchenwaldzie, skąd uwolniły go wojska amerykańskie. We wrześniu 1945 wrócił do Suwałk. Pod koniec 1945 ożenił się powtórnie (pierwsza żona zmarła jeszcze w 1944). Od 01.06.1946 mł. ref. PUBP w Suwałkach. Zwerbowany do współpracy z podziemiem przez pasierba swojej siostry Aleksandry, Antoniego Gwiazdowskiego ps. „Wrzawa”, któremu przekazywał informacje o stanie osobowym PUBP Suwałki, planowanych akcjach przeciw partyzantom, a także osobach przewidzianych do aresztowania i agenturze Urzędu na terenie powiatu. Po aresztowaniu w sierpniu 1946 „Wrzawy” informacje przekazywał Zygmuntowi Rutkowskiemu ps. „Tur”, a następnie za pośrednictwem n/n łącznika p.o. Szefa Wywiadu Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN Stanisławowi Wnukowskiemu ps. „Wariat” „Wicher”. Nie ujawnił się. Zatrzymany i aresztowany 01.01.1948. Wyrokiem WSR w Białymstoku (R292/48) skazany 28.05.1948 na 15 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całości mienia na rzecz Skarbu Państwa. Zgromadzenie Sędziów NSW w Warszawie 16.03.1955 złagodziło karę do 7 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadkiem całości mienia na rzecz Skarbu Państwa i zarządziło natychmiastowe zwolnienie z wiezienia. 21.03.1955 zwolniony z więzienia w Potulicach. Wkrótce po wyjściu z więzienia znaleziony martwy (ze zmasakrowaną głową) na moście w Augustowie – według ustaleń milicji miał, będąc pod wpływem alkoholu spaść z roweru (osoby, które widziały zwłoki twierdziły, że obrażenia głowy były tak rozległe i mocne, iż nie mogły powstać na skutek tylko upadku na krawężnik).
 61. Dyjak Józefa ps. n/n – l. ok. 40, nauczycielka ze wsi Krasnoborki gm. Sztabin pow. Augustów (pochodziła p. z Wileńszczyzny). Żołnierz AK. Zatrzymana przez Sowietów w lipcu 1945 razem z narzeczonym Kazimierzem Kondrackim (w jego domu na strychu znajdowała się radiostacja). Zaginęła bez wieści.
 62. Dytkowski Zygmunt ps. n/n – s. Jana i Teofili, ur. 20.02.1922 we wsi Cisów, lub 16.02.1922 we wsi Huta, gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Krawiec, kawaler. Wywieziony przez Niemców na przymusowe roboty uciekł i wstąpił do oddziału partyzanckiego AK, a potem AKO. W pierwszej połowie lipca 1945 zatrzymany przez Sowietów podczas odwiedzin u narzeczonej. Zaginął bez wieści.
 63. plut/sierż. Dziądziak Stanisław ps. „Deska” „Firfal” – s. Feliksa i Aleksandry, ur. 12.12.1912 we wsi Jaziewo, gm. Dębowo, pow. Augustów i tam zamieszkały. Brał udział w wojnie obronnej 1939. Rolnik, żonaty, jedno dziecko. W 1941 aresztowany przez Sowietów i osadzony w areszcie w Augustowie skąd zwolnili go Niemcy (życie zawdzięczał sprzątaczce Annie Jurczyk, która ukryła przed Sowietami klucze od aresztu). Pracował w gospodarstwie a jednocześnie prowadził szkolenie żołnierzy „Chłostry”, a potem AK. Zatrzymany przez Sowietów 13.07.1945. Zaginął bez wieści.
 64. Dzienisiewicz Celina ps. n/n (być może „Ewa” lub „Ogrodniczka”) – Adolfa i Radosławy z domu Filipowska, ur. 08.02.1917 w Riazaniu. Mieszkała w Filipowie i w Suwałkach, gdzie ukończyła gimnazjum. Harcerka, do wybuchu wojny ukończyła liceum przemysłowo – techniczne w Warszawie Podczas okupacji niemieckiej razem z siostrą Wandą wstąpiła do konspiracji. Pełniła funkcję łączniczki do oddziału partyzanckiego Juliana Wierzbickiego ps. „Roman”, p. zajmowała się także kolportażem prasy podziemnej. W mieszkaniu sióstr znajdującym się przy głównej ulicy w Suwałkach (Kościuszki) mieścił się punkt kontaktowy. Po wkroczeniu Sowietów kontynuowała działalność w szeregach AKO, a jednocześnie studiowała w Warszawie na wydziale Chemii. Razem z siostrą prowadziła punkt nasłuchu radiowego oraz redagowała biuletyn informacyjny dla dowództwa Obwodu. Mieszkanie sióstr nadal pełniło rolę skrzynki kontaktowej. Wg. niepotwierdzonych informacji działalnością sióstr bardzo interesować się miał Henryk Merecki – były żołnierz AK ps. „Kluska”, współpracujący ściśle w 1945 (był sowieckim oficerem) z NKWD. Miał on szukać kontaktu z siostrami by przekazać im „ważne dla partyzantki wiadomości”. Aresztowana przez NKWD we własnym mieszkaniu w lipcu 1945. Zaginęła bez wieści.
 65. Dzienisiewicz Wanda ps. „Dziunia” (być może „Ewa” lub „Ogrodniczka”) – Adolfa i Radosławy z domu Filipowska, ur. 19.11.1921 w Filipowie pow. Suwałki. Mieszkała w Suwałkach gdzie do wybuchu wojny uczyła się w gimnazjum. Podczas okupacji niemieckiej razem z siostrą Celiną wstąpiła do konspiracji. Pełniła funkcję łączniczki do oddziału partyzanckiego Juliana Wierzbickiego ps. „Roman”, p. zajmowała się także kolportażem prasy podziemnej. W mieszkaniu sióstr znajdującym się przy głównej ulicy w Suwałkach (Kościuszki) mieścił się punkt kontaktowy. Po wkroczeniu Sowietów kontynuowała działalność w szeregach AKO. Razem z siostrą prowadziła punkt nasłuchu radiowego oraz redagowała biuletyn informacyjny dla dowództwa Obwodu. Mieszkanie sióstr nadal pełniło rolę skrzynki kontaktowej. Wg. niepotwierdzonych informacji działalnością sióstr bardzo interesować się miał Henryk Merecki – były żołnierz AK ps. „Kluska”, współpracujący ściśle w 1945 (był sowieckim oficerem) z NKWD. Miał on szukać kontaktu z siostrami by przekazać im „ważne dla partyzantki wiadomości”. Aresztowana przez NKWD we własnym mieszkaniu w lipcu 1945. Zaginęła bez wieści.
 66. Dźwilewski Jan ps. „Wąsik” – s. Jana i Józefy, ur. 1914 lub 1916. Mieszkaniec Sobolewa gm. Huta pow. Suwałki, lat ok. 40. Kawaler. Zawodowy wojskowy, w 1939 zwolniony do rezerwy p. z przyczyn zdrowotnych (być może przez wypadek z koniem). Brał udział w wojnie obronnej 1939. Zagrożony wywiezieniem przez Niemców na przymusowe roboty ukrywał się a następnie dołączył do oddziału partyzanckiego AK. W oddziale miał opiekować się zbiegłymi z obozu w Suwałkach jeńcami sowieckimi. Po wkroczeniu Sowietów kilkakrotnie zatrzymywany i zwalniany. W lipcu 1945 ponownie zatrzymany przez Sowietów i aresztowany. Zaginął bez wieści.
 67. Fabisiak Jan ps. n/n – ur. 30.11.1881 – inna data 16.12.1879, leśniczy mieszkaniec Mikaszówki, a następnie leśniczówki Rygol, gm. Giby pow. Suwałki. Współpracownik oddziału Józefa Sulżyńskiego ps. „Brzoza”. Zatrzymany przez Sowietów 14,17 lub 28.07.1945. Zaginął bez wieści.
 68. Fiećko Feliks ps. „Rybak” – s. Bartłomieja i Franciszki, ur. 24.01.1919 lub luty 1923 we wsi Kopanica, gm. Szczebro‑Olszanka, pow. Augustów. Gajowy, kawaler. Żołnierz AK, w rezerwie oddziału ppor. Witolda Pileckiego ps. „Żwirko”, a następnie Albina Drzewieckiego ps. „Konwa” (wg innych przekazów był żołnierzem oddziału Juliana Wierzbickiego „Romana”).  Jesienią 1944 zatrzymany przez Sowietów i po dwóch tygodniach zwolniony. Zatrzymany ponownie przez Sowietów  16(18).07.1945. Zaginął bez wieści.
 69. Filar(d) Antoni ps. „Roman” – s. Tadeusza i Jadwigi, ur. 1920 w Augustowie. żołnierz patrolu Wincentego Hryhorowicza (Ryhorowicza) ps. „Piątek”. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 70. Filipowicz Antoni ps. n/n – ur. 20.08.1900 w Augustowie (wg. Gwozdka urodził się w Suwałkach) i tam zamieszkały. Stolarz, żonaty, trzech synów (ur. 1932, 1933, 1939). Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 18.07.1945. Zaginął bez wieści.
 71. Fiodorowicz Wacław ps. n/n – s. Alfonsa i Barbary, ur. 16.03.1911 we wsi Blizna gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów, mieszkaniec wsi Kopanica, gm. Szczebro-Olszanka, pow. Augustów. Do 1935 służył w 29 pal w Suwałkach, a następnie ożenił się (miał dwoje dzieci) i podjął pracę w składnicy kolejki wąskotorowej. Brał udział w wojnie obronnej 1939. Ranny dostał się do niewoli, skąd uciekł i wrócił do domu. Żołnierz AK. Odmówił ze względu na rodzinę czynnej działalności w AKO lecz udzielał partyzantom pomocy. Zatrzymany przez Sowietów 16.07.1945. Zaginął bez wieści.
 72. Frąckiewicz Bolesław n/n – s. Józefa i Weroniki, ur. 30.09.1897 w Serskim Lesie. Gajowy w gajówce Sucha Rzeczka, gm. Szczebro-Olszanka, żonaty, dwie córki (1927, 1933). We wrześniu 1939 zmobilizowany jako taboryta, udziału w walkach nie wziął. W 1944 owdowiał, w 1945 ożenił się ponownie. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 19.07.1945. Zaginął bez wieści.
 73. Galicki Stanisław – mieszkaniec wsi Topiłówka gm. Dowspuda pow. Augustów. W 1941 zatrzymany i osadzony w areszcie NKWD w Zarządzie Wodnym w Augustowie. Podczas masakry więźniów dokonanej 22.06.1941 przez wycofujących się Sowietów ranny w nogę. Po ponownym wkroczeniu Sowietów w 1944 zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie, zaginął bez wieści.
 74. Gałańczuk Szczepan ps. „Tarzan” – s. Jeremiasza i Franciszki, ur. 12.12.1926, mieszkaniec Augustowa. 21.05.1945 zdezerterował z KPMO w Augustowie, członek oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. Wg źródeł UB został zabity w obozie za prowadzenie agitacji komunistycznej i chęć porzucenia oddziału, (jego uciętą głowę wystawiono ponoć na widok publiczny – taki zapis znajduje się w aktach UB). Według zeznań Zygmunta Mieziewskiego vel Miezio ps. „Szyszka” poszedł na patrol i nie wrócił z niego.
 75. Gąsiorowski Antoni ps. n/n – s. Józefa i Petroneli, l. ok. 20 ze wsi Balinka gm. Sztabin pow. Augustów. Żołnierz AK i AKO. W lipcu 1945 zatrzymany przez Sowietów. Zaginął bez wieści.
 76. Gąsiorowski Edward ps. n/n – s. Józefa i Petroneli, ur. 13.05.1923 we wsi Balinka gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Żołnierz AK i AKO.  W lipcu 1945 zatrzymany przez Sowietów. Zaginął bez wieści.
 77. Gąsiorowski Jerzy ps. „Topola” – s. Stanisława i Zofii, ur. 1926 (1925) w Augustowie i tam zamieszkały. Kawaler. W 1940 jego ojciec został wywieziony przez Sowietów. P. jesienią 1944 wstąpił do MO, skąd zdezerterował 14.04.1945. Żołnierz oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. Poległ 15.07.1945 w bitwie nad jeziorem Brożane lub dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany.
 78. Giedrojć Dominik ps. n/n – s. Albina i Marianny, ur. 1913, mieszkaniec wsi Osowy Grąd gm. Kolnica pow. Augustów. Rolnik, kawaler. Brał udział w wojnie obronnej 1939. Żołnierz AK i AKO. W 1942 wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe. Wrócił wiosną 1945. Zatrzymany przez Sowietów 25.07.1945. Zaginął bez wieści.
 79. Giedrojć Wincenty – ur. 1901 we wsi Balnięta gm. Wołłowiczowce pow. Augustów. Rolnik (50 ha) współpracownik partyzantów PZP – AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 16.07.1945 zaginął bez wieści.
 80. Gładysz Stanisław ps. n/n – s. Elżbiety, ur. 1905 lub 1906 w Częstochowie. Mieszkaniec Augustowa, żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów 20.07.1945. Zaginął bez wieści.
 81. sierż. zaw. Gowś Jan ps. „Drucik” – s. Jana i Marii ur.06.03.1902 we wsi Golnie gm. Brzostowica Mała pow. Grodno. Żołnierz zawodowy, żonaty, dwóch synów (Eugeniusz i Daniel ur. 1929), wyznania prawosławnego. W 1927 ukończył szkołę podoficerską przy Samodzielnym Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Grodnie i uzyskał stopień kaprala. W 1930 awansowany do stopnia plutonowego, odznaczony medalem za odwagę (za ratowanie tonącego) oraz brązową i srebrną odznaką strzelecką. Do wybuchu wojny służył w Grodnie uzyskując stopień sierżanta. Brał udział w wojnie obronnej 1939, walczył pod Krakowem. W okolicach Tarnopola dostał się do niewoli sowieckiej. W listopadzie 1939 wrócił do Grodna i pracował w miejscowości Kredowe Góry. Po wkroczeniu Niemców pracował jako telefonista. W 1942 przeniesiony do miejscowości Kamienna Nowa gm. Dąbrowa Białostocka pow. Sokółka. W tym samym roku wstąpił razem z żoną do PZP – AK. 04.1945 mianowany na stanowisko Oficera Broni Augustowskiego Obwodu AKO. Od 04.05. do 22.05. 1945 pełnił obowiązki dowódcy (przewodnika) kompanii „Klony – D” oraz Komendanta Samoobrony. Zatrzymany 12.07.1945 przez Sowietów podczas  tzw. Obławy Lipcowej (Augustowskiej). Zaginął bez wieści
 82. Granos Piotr ps. „Gałązka” „Śliwa” – s. Bronisława i Józefy z domu Rutkowska, ur. 31.08.1914 we wsi Krasnybór gm. Sztabin pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Kamienna Nowa gm. Dąbrowa pow. Sokółka. Szewc, rolnik, milicjant, wdowiec, jedno dziecko córka (w momencie aresztowania 5 lat), 5 klas szkoły powszechnej. W latach 1937 – 1938 odbył służbę wojskową w 41 pp w Suwałkach. Żołnierz AK od 1943. W październiku 1944 wstąpił do MO i pełnił służbę jako komendant    KMMO w Augustowie (wcześniej pracował na posterunkach w Lipsku i Jaminach). 08.04.1945 razem z Janem Rudziewiczem ps. „Smyk” i funkcjonariuszem KPMO w Augustowie Władysławem Kurpiejewskim ps. „Jałowiec” dokonali dezercji i dołączyli do oddziału Wacława Sobolewskiego ps. „Sęk” „Skała” a następnie zgrupowania Władysława Stefanowskiego ps. „Grom” gdzie dowodził sześcioosobową sekcją oraz pełnił funkcje instruktora wyszkolenia strzeleckiego. Po rozbiciu zgrupowania wrócił do domu, a następnie wyjechał do wsi Kamienna Nowa gm. Dąbrowa pow. Sokółka gdzie zamieszkał u Wacława Makarewicza ps. „Jałowiec” i pracował w jego gospodarstwie a także jako szewc. Za pośrednictwem Makarewicza nawiązał kontakt z  drużynowym Stanisławem Krzywoszem ps. n/n i wziął udział w kilku akcjach przeprowadzonych przez jego drużynę. Po pewnym czasie zamieszkał u innego członka drużyny Krzywosza Wacława Ugolika ps. „Kret”. Zatrzymany i aresztowany 25.06.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Dr 27/46) skazany 29.08.1946 w trybie doraźnym na karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent KRN Bolesław Bierut 14.09.1946 nie skorzystał z prawa łaski – wyrok wykonano 23.09.1946. IPN Bi 015/497.
 83. Gruszewski Wiktor ps. n/n – Michała i Marii ur. 1916 w Suwałkach, nadleśniczy nadleśnictwa Serwy. Zamieszkały we wsi Przewięź gm. Szczebro-Olszanka. Żonaty, ojciec dwóch synów. Podczas okupacji niemieckiej w oddziale kpt. Bronisława Jasińskiego ps. „Komar” „Łom”, gdzie p. był oficerem. Po wejściu Sowietów p. żołnierz AKO. Aresztowany przez Sowietów, po wskazaniu go przez Polaka – konfidenta 22.07.1945. Zaginął bez wieści.
 84. Gryszkiewicz Franciszek – s. Józefa i Julianny z domu Świtajewska, ur. 09.08.1910 we wsi Krucieniszki gm. Sejwy pow. Suwałki i tam zamieszkały. Od kwietnia 1949 kilkakrotnie udzielał pomocy partyzantom Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna  dając im pożywienie oraz pozwalając nocować w swoim obejściu. Zwerbowany pod przymusem do współpracy z PUBP Suwałki (ps. operacyjny „Rolnik”), z której nie wywiązywał się. W sierpniu 1950 w jego zabudowaniach przez ok. trzy dni ukrywał się Piotr Burdyn. O powyższym władze bezpieczeństwa powiadomił informator „Mściciel” (Edward Zawadzki). W związku z powyższym Gryszkiewicz został 23.08.1950 zatrzymany przez PUBP Suwałki i po ciężkim pobiciu „dowerbowany” z zadaniem rozpracowania innego, zaufanego współpracownika Burdyna Franciszka Ambrosiewicza z kol. Krasnopol i po uzyskaniu jego zaufania, ściągnięcia Burdyna w pułapkę. Zadania nie wykonał. Zatrzymany i aresztowany 23.11.1950. Wyrokiem WSR  w Białymstoku (Sr 424/51) skazany 27.04.1951 na 7 lat pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Rawiczu 09.11.1951. Jako powód śmierci podano „niedokrwistość”. IPN Bi 015/382.
 85. Guziejko Antoni ps. „Huzieja” „Kawka” „Nożyce” – s. Jana i Salomei, ur. 26.11.1903, ze wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów. Żołnierz „Chłostry”, AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1945. Zaginął bez wieści.
 86. Gwiazdowski Józef ps. „Antek” „Marian” „Wazon” – s. Władysława i Walerii, ur. 04.04. 1924 we wsi Hańcza gm. Pawłówka pow. Suwałki. Rolnik 7 klas szkoły powszechnej. W 1944 wywieziony na roboty do ówczesnych Prus Wschodnich, przebywał tam kilka miesięcy. Od 1945 żołnierz WiN – pełnił funkcję łącznika dowódcy kompanii Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN na gm. Przerośl (kryptonim „Kaczeniec” „Słonecznik”) Alfonsa Podziewskiego ps. „Śmigły”. Ujawnił się w Suwałkach, 25.04.1947. Zmuszony do współpracy z PUBP w Suwałkach (ps. operacyjny „Brzoza”) zadeklarował „Blademu” chęć zerwania kontaktu i przystąpienia do oddziału. Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył 20.05.1950, kiedy upozorowano jego uprowadzenie. W ramach akcji „L” prowadzonej w 1950, pod pretekstem wyegzekwowania zaległości na podatek gruntowy oraz SFOR, UB oraz przedstawiciele WRN/GRN dokonali u jego ojca konfiskaty majątku ruchomego w tym inwentarza żywego, maszyn i sprzętów rolniczych oraz gospodarstwa domowego. Poległ 02.07.1950 w walce, w czasie obławy przeprowadzonej przez KBW i UB w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki.
 87. Hańczuk Eugeniusz ps. n/n – Józefa, ur. 1925, ze wsi Płaska gm. Szczerbo-Olszanka. Robotnik leśny. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów w połowie lipca 1945. Zaginął bez wieści.
 88. Haraburda Edward ps. n/n – s. Franciszka i Aleksandry, ur. 24.08.1920 lub 24.07.1921 we wsi Czarny Las gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler, 7 klas szkoły powszechnej. Żołnierz AK i p. AKO. 18.03.1945 wstąpił do MO. Służbę pełnił na posterunku w Bargłowie, skąd 17.04.1945 zdezerterował. Zatrzymany przez Sowietów w pierwszej połowie lipca 1945. Zaginął bez wieści. IPN Bi 144/646
 89. Haraburda Eugeniusz ps. n/n – Józefa i Leokadii z Chodorowskich, ur. 5.09.1922 lub 14.05.1923 we wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty, bezdzietny. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1945. Zaginał bez wieści.
 90. Haraburda Józef ps. n/n – s. Wincentego i Weroniki z domu Bujnowska, ur. 5.05.1895 we wsi Kamień gm. Sztabin pow. Augustów, mieszkał we wsi Krasnybór gm. Sztabin pow. Augustów. Rolnik, żonaty. Uczestnik wojny polsko – sowieckiej 1920, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów w połowie lipca 1945. Zaginął bez wieści.
 91. Hołubowicz (Halubowicz) Bolesław ps. „Marszałek” „Smaczny” – ze wsi Płaska gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Żołnierz AK i AKO. Przełożony Matriana Tananis ps. „Burak”. Zatrzymany p. w grudniu 1945 przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono wiosną 1946 w lesie w okolicach Augustowa.
 92. Hołubowicz Stanisław ps. n/n – s. Juliana i Józefy, ur. 19.10.1898. Mieszkaniec wsi Kopanica gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Rolnik, żonaty, pięcioro dzieci (córka lat 14, trzech synów, najmłodszy 4 lata). Jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-sowieckiej 1920. Żołnierz AK, w konspiracji od 1939. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1944. Zaginął bez wieści.
 93. Hornowski Karol ps. n/n – s. Antoniego i Marianny z Borowskich, ur. 21.12.1899 we wsi Woronie, pow. Bielsk Podlaski, zam. we wsi Krasnybór gm. Sztabin pow. Augustów. Pracownik Kolei Państwowych, sołtys, żonaty. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 94. Hrynaszkiewicz lub Granuszkiewicz Stanisław ps. „Bąk” „Sławek” – żołnierz patrolu Romualda Zabłockiego ps. „Alibaba” „Błotnik”, brak danych, prawdopodobnie miał w 1946  około 25 lat, pochodził ze wsi Ryżówka gm. Huta pow. Suwałki. Wg niepotwierdzonych danych zginął przejechany przez pociąg w 1946 lub 1947.
 95. Huber Mieczysław ps. n/n – 22.12.1912. Mieszkaniec Augustowa. Urzędnik Starostwa Powiatowego, żonaty. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 96. Iwanicki Konstanty– mieszkaniec Filipowa pow. Suwałki. Zastrzelony 01.05.1945 przez komendanta posterunku MO Filipów Aleksandra Wysokińskiego za to, iż na wiecu 1-majowym kilkakrotnie krzyknął „Niech żyje Rząd Londyński”.
 97. Jagłowski Piotr ps. „Samochód” – s. Stanisława i Eugenii z domu Ajdamach, ur. 15.01.1925 we wsi Kopiec gm. Sztabin pow. Augustów. Rolnik, kawaler. Podczas okupacji niemieckiej wywieziony na roboty przymusowe, skąd uciekł. Ukrywał się, a następnie wstąpił do oddziału partyzanckiego AK. Zatrzymany przez Sowietów 12.07.1945. Zaginął bez wieści.
 98. Jakubowski Czesław – łącznik ze wsi Bierżałowce, gm. Berżniki, pow. Suwałki (wg. Innego źródła – mieszkaniec wsi Krasne gm. Giby lub Krasnopol). Zatrzymany 20.01.1945 przez NKWD i wywieziony do ZSRR. Dalsze losy n/n.
 99. Jakubowski Józef ps. n/n – s. Józefa i Anieli, ur. 18.02.1904. Mieszkaniec wsi Krejwiańce gm. Berżniki pow. Suwałki. Rolnik, sołtys, żonaty z Anną, troje dzieci (w lipcu 1945: Genowefa l. 15, Zofia l. 11, Henryk l. 7 ). Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 12.07.1945. Zaginął bez wieści.
 100. Jakubowski Władysław ps. n/n – s. Pawła i Franciszki, ur. 17.07.1897 w Gorczycy gm. Szczebro-Olszanka pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik (11 ha), żonaty, troje dzieci (synowie 15 i 2 lata, córka). Uczestnik wojny obronnej 1939. W 1941 przez tydzień osadzony w niemieckim obozie karnym w Suwałkach. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 20.07.1945. Zaginął bez wieści.
 101. Janczewski Franciszek ps. n/n – s. Macieja i Anny, ur. 1912 (wg. innych źródeł 11.01.1913, 1922). Mieszkaniec Gib, pow. Suwałki. Do kwietnia 1945 przebywał na przymusowych robotach w Niemczech. Żołnierz AKO, p. w oddziale ppor. cz.w. Józefa Sulżyńskiego ps. „Brzoza” „Pocztowiec”. Zatrzymany przez Sowietów w Gibach, podczas odwiedzin u siostry, 24.07.1945. Zaginął bez wieści.
 102. Janik Jan ps. „Młotek” – Antoniego i Franciszki, ur. 24.06.1902 w Jaziewie gm. Dębowo pow. Augustów. Rolnik (16 ha), żonaty, siedmioro dzieci. Do 1943, kiedy Niemcy spalili mu dom mieszkał w kol. Jaziewo. Do 1945 kiedy osiadł we wsi Mogilnice gm. Dębowo pow. Augustów, razem z rodziną kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu, zajmując się między innymi produkcją i naprawą obuwia. P. obuwie naprawiał także partyzantom. Zatrzymany przez Sowietów w 1944 i zwolniony. Ponownie zatrzymany w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 103. Janik Lucjan (Lucjusz) ps. „Lis” – ur. 1917 (wg innych źródeł 19.05.1907) we wsi Jaziewo, gm. Sztabin, pow. Augustów. Mieszkaniec Augustowa. Urzędnik, żonaty od maja 1945, jedno dziecko (syn – pogrobowiec). Pracował w Starostwie Powiatowym jako sekretarz i tłumacz. Żołnierz AK i AKO (komórka wywiadu podległa Konstantemu Harasim ps. „Rad”). Zatrzymany 17.07.1945 przez Sowietów razem z kolegą ze Starostwa Franciszkiem Boruckim. Zaginął bez wieści.
 104. Jankowski Henryk ps. „Gołąb” – s. Aleksandra i Anny z domu Downar, ur. 26.04.1909 we wsi Popowo gm. Bargłów pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik (6 ha teściowej), żonaty z Janiną Rynkiewicz, jedno dziecko (w momencie aresztowania 3 lata), 2 klasy szkoły powszechnej. Brał udział w wojnie obronnej jako ochotnik – cywil przy plutonie Straży Granicznej w Raczkach. Od 1942 w AK zwerbowany przez Jana Gołębickiego ps. „Ryś”. Członek drużyny Jana Miezio ps. „Grab” w plutonie Franciszka Rutkowskiego ps. „Zawisza” kompanii „Sosny B” dowodzonej przez ppor. Edwarda Wawiórko ps. „Lemiesz” „Skiba” a następnie por. POW Antoniego Szymańskiego ps. „Odwet” „Windol”. Zatrzymany i aresztowany 19.02.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku (R 646/46) skazany 04.07.1946 na 8 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 lata. Zmarł w więzieniu we Wronkach 27.08.1949. Jako powód zgonu podano gruźlicę płuc, jelit i opon mózgowych. IPN Bi 07/588, 212/938.
 105. Januszko Bronisław ps. n/n – s. Józefa i Franciszki, ur. 16.01.1909 we wsi Murowany Most gm. Krasnopol pow. Suwałki. Od 1929 mieszkał i pracował u rodziny Jagłowskich we wsi Ponizie gm. Kolnica pow. Augustów. Żołnierz AK. Aresztowany przez Sowietów 25.07.1945. Zaginął bez wieści.
 106. Jatkowski Mieczysław ps. n/n – ur. 1927 w Augustowie i tam zamieszkały. Uczeń, kawaler. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945 wraz z dwoma kolegami Tadeuszem Stelmasikiem i Władysławem Jedlińskim. Zaginął bez wieści.
 107. Jaworowski Zygmunt ps. n/n – ur. p. 1914 we wsi Serwy gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler. Żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów 16.07.1945. Zaginął bez wieści.
 108. Jedliński Władysław ps. n/n – 1927 w Augustowie i tam zamieszkały. Uczeń, kawaler. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. razem z dwoma kolegami Mieczysławem Jatkowskim i Tadeuszem Stelmasikiem. Zaginął bez wieści.
 109. Judycki Aleksander ps. n/n – s. Stanisława i Anny z domu Olszewska, ur. 15.02.1888 we wsi Polkowo gm. Dębowo pow. Augustów, zam. w Augustowie. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 110. Judycki Jan – s. Augustyna, ur. 19.08.1919 we wsi Czarne gm. Filipów pow. Suwałki i tam zamieszkały. Aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej UB-KBW 24.06.1950, pod zarzutem udzielania pomocy partyzantom Piotra Burdyna ps. „Edward” „Kabel” „Mroźny” „Poręba” i Jana Sadowskiego ps. „Blady” „Jędrycki” „Komar”. Po aresztowaniu osadzony w areszcie na posterunku MO w Filipowie, gdzie został postrzelony przez dyżurnego Władysława Wiluka. Zmarł w szpitalu w Suwałkach .
 111. Jurkun Leon – Józefa i Salomei z domu Jatkowska, ur. 10.04.1884 we wsi Gremzdówka, gm. Giby, pow. Suwałki i tam zamieszkały, rolnik, od 1912 żonaty z Gabrielą Perkowską, ojciec 7 dzieci (w momencie aresztowania 16-35 lat), rolnik (13 ha), samouk. W latach 1914 – 1918 służył w armii rosyjskiej, w 160 pp brał udział w działaniach wojennych podczas I wojny światowej. Dwa razy wyjeżdżał do USA w poszukiwaniu pracy. Tam pracował w kopalni przez 6 lat, powrócił, kupił 13 ha w Jeziorkach i wyjechał ponownie na 3 lata. Z drugiej emigracji wrócił w 1929 i kupił od Borewicza z Klejw okoliczne jeziorka – Miałkie, Płaskie, Głęboczek i Kociołek. Do 1957, kiedy jeziora zostały upaństwowione, były własnością rodziny. Aresztowany 30.10.1950 za pomoc udzielaną partyzantom Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 68/51) skazany 29.01.1951 na 6 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Jego synowie byli także skazani za udzielanie pomocy oddziałowi Piotra Burdyna: Mieczysław na 5 lat pozbawienia wolności , Czesław na  3 lata pozbawienia wolności, Stanisław na 6 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Białymstoku, Rawiczu i Wronkach. Zmarł 05.02.1952 w więzieniu we Wronkach na gruźlicę płuc. IPN Bi 015/397, 212/3901.
 112. Juszkiewicz Aleksander ps. „Olcha” – s. Bronisława i Wiktorii, ur. 24.04.1906. Mieszkaniec wsi Dalny Las, gm. Szczebro-Olszanka, pow. Augustów. Rolnik, żonaty z Zofią, ojciec trojga dzieci. Żołnierz AK. Łącznik, a następnie żołnierz oddziału plut. rez. piechoty Franciszka Goworowskiego ps. „Leśny” ze wsi Walne. Kiedy „Leśny” zginął 29.06.1944, jego partyzanci zostali wcieleni do oddziału Juliana Wierzbickiego „Romana”. Zatrzymany przez Sowietów 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 113. Juszkiewicz Józef ps. n/n – s. Jana i Anny, ur. 2.09.1899. Mieszkaniec i sołtys wsi Dalny Las gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Rolnik, żonaty z Jadwigą z domu Jaworowska, ojciec pięciorga dzieci w wieku od 2 do 19 lat. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 114. Kaczmarek Antoni ps. „Sosna”– s. Jana i Anny z domu Chodakiewicz, ur. 1918. Mieszkaniec  wsi Gorczyca gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Żołnierz AK i AKO. Aresztowany 23.05.1945 przez żołnierzy sowieckich. Przewieziony do  PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono po około roku w lesie w okolicy Augustowa razem ze zwłokami Bolesława Hołubowicza ps. „Smaczny”.
 115. Kalinko Józef ps. „Waza” – s. Stanisława i Aleksandry z domu Urbanowicz, ur. 27.02.1926 w Jeleniewie pow. Suwałki i tam zamieszkały. Krawiec, kawaler, 4 klasy szkoły powszechnej. Podczas okupacji niemieckiej w 1940 wywieziony na roboty przymusowe do Prus Wschodnich, skąd po dwóch latach uciekł. Schwytany pracował w gospodarstwie volksdeutscha koło Puńska, a następnie w firmie budowlanej w Suwałkach skąd zabrano go do budowy umocnień w okolice Grodna. We wrześniu 1944 ponownie uciekł i ukrywał się do wkroczenia Sowietów w gospodarstwie rodziców. W grudniu 1945 zwerbowany do WiN przez Witalisa Konikowskiego ps. „Dąb”, brał udział w akcji na młyn w Turtulu gm. Pawłówka pow. Suwałki i w akcji podczas której przypadkowo zginęła Helena Ginel na drodze między wsiami Osowa i Taciewo gm. Kuków pow. Suwałki. Wiosną 1946 po aresztowaniu Konikowskiego razem ze Stanisławem Makarewiczem, Józefem Pietranisem i Filipem Zajcewem stworzyli grupę rabunkową, której broń przechowywał i z którą dokonał dwóch napadów rabunkowych. Zatrzymany i aresztowany 30.07.1946. Wyrokiem WSR (Dr 49/46) skazany razem z Makarewiczem w trybie doraźnym 30.09.1946 na karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Wyrok wykonano p. 08.10.1946. – IPN Bi 07/664, 212/349.
 116. Kalinowski Zygmunt ps. n/n – p. w 1928, mieszkał w Białymstoku. Żołnierz patrolu Tadeusza Maca  ps. „Śliwka” „Tygrys”. Po  akcji  w nocy z 27/28.11.1945 milicjanci z Posterunku MO w Raczkach ruszyli w pościg za patrolem. W trakcie walki Kalinowski został ciężko ranny. Podał personalia (dokumentów nie posiadał), następnego dnia zmarł w szpitalu w Augustowie.
 117. Kamiński Antoni ps. n/n – ur. 15.04.1907. Mieszkaniec wsi Kopiec gm. Sztabin pow. Augustów. Żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów 12.07.1945. Zaginął bez wieści.
 118. Kanoza Stanisław– ze wsi Jastrzębna II gm. Lipsk pow. Augustów. Aresztowany 17.12.1945 przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie pod dowództwem Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta MO w Białymstoku kpt. Czesława Rakowskiego. Osadzony na posterunku MO w Lipsku, tam poddany brutalnemu przesłuchaniu przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Piotra Malczewskiego (świadkowie mówią iż miał tak zbite stopy iż nie mieściły mu się do butów i były całe sine, a przemieszczać mógł się jedynie na czworakach). Po przewiezieniu do Augustowa prosił o udzielenie mu pomocy lekarskiej. W odpowiedzi na to funkcjonariusz PUBP Augustów Piotr Szostak polecił dwóm współwięźniom zanieść go na górę do pokoju przesłuchań. Odprowadzani do celi słyszeli krzyki Kanozy. Do celi nie wrócił. Jego ciało znaleziono w 1946 w lesie pod Augustowem.
 119. Kanty Antoni ps. n/n – s. Szymona ur. 1890 lub 1895 na Pomorzu. P. od 1918 mieszkaniec wsi Kamień gm. Sztabin pow. Augustów. Rzemieślnik (zajmował się wyrobem cegieł), rolnik, żonaty, siedmioro dzieci. Żołnierz AK. Wiosną 1945 zatrzymany i osadzony w areszcie w Krasnymborze gm. Sztabin pow. Augustów, a po kilku dniach zwolniony. Zatrzymany przez Sowietów p. 12 lub 13.07.1945. Zaginął bez wieści.
 120. Karczewski Jakub ps. „Boruta” „Jakubek” „Kuba” – mieszkaniec wsi Tartak gm. Huta pow. Suwałki. Podczas okupacji członek antysowieckiej, inspirowanej przez wywiad niemiecki, grupy dywersyjnej majora Diaczenki, a następnie żołnierz AK, AKO i WiN. Członek patrolu Romualda Zabłockiego ps. „Alibaba” „Błotnik”, w którym  pełnił funkcję zastępcy dowódcy. Zginął 17.05.1946 w walce z patrolem WOP Sejny w miejscowości Orlinek gm. Sejwy pow. Suwałki.
 121. strz./plut. Karniłowicz (Korniłowicz) Bernard ps. „Żbik” – ur. 1922 r. we wsi Gliniski gm. Kolnica pow. Augustów i tam zamieszkały. We wrześniu 1942 wstąpił do oddziału partyzanckiego Antoniego Dąbrowskiego ps. „Zając”. Wiosną 1944 po ukończeniu konspiracyjnego Kursu Młodszych dowódców awansowany do stopnia st. strzelca i mianowany dowódcą drużyny. W czerwcu 1944 podczas akcji został ranny w nogę. Po wkroczeniu Sowietów wcielony do (L) WP, skąd zdezerterował. W AKO wiosną 1945 awansowany do stopnia plut. Zabity w miejscu zamieszkania przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie 31.08. 1945 (inne źródła podają jako datę śmierci 04.09.1945 r.).
 122. Karp Antoni ps. n/n – s. Ignacego, ur. 1888 w Jasionowie gm. Sztabin i tam zamieszkały. Łącznik PZP – AK i AKO, zatrzymany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie 24.05.1945. Jego zwłoki znaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w lesie w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów.
 123. Karp Edward ps. n/n – Kazimierza ur. 1923 w Jasionowie gm. Sztabin i tam zamieszkały . Łącznik PZP – AK, zatrzymany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie 24.05.1945. Jego zwłoki znaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w lesie w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów.
 124. Karp Jan ps. n/n – s. Wincentego, ur. 1907 w Jasionowie gm. Sztabin i tam zamieszkały. Łącznik PZP – AK i p. AKO, zatrzymany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie 24.05.1945. Jego zwłoki znaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w lesie w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów.
 125. Karp Leon ps. n/n – ze wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów. Żonaty, bezdzietny, ukończył gimnazjum. W wojnie obronnej brał udział w szeregach 41 pp, dostał się do niewoli, z której powrócił w 1941 lub 1942. Żołnierz PZP – AK. Zatrzymany i aresztowany przez Sowietów w lipcu 1944. Zaginął bez wieści.
 126. Karp Stanisław ps. n/n – ur. p. 1905 we wsi Krasnoborki gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty, ojciec sześciorga dzieci ( w momencie aresztowania w wieku 15 – 23), gimnazjum. Żołnierz „Chłostry”, AK i AKO. Zatrzymany i aresztowany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 127. Karp Stanisław ps. n/n – s. Józefa i Franciszki ur.25.10. 1907 we wsi Krasnybór gm. Sztabin i tam zamieszkały. Pracownik kolei, żonaty pięcioro dzieci (w momencie aresztowania od 2,5 roku – 13 lat). Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów w połowie lipca 1945. Zaginął bez wieści.
 128. Karpienia Michał ps. n/n – p. ze wsi Nowa Wieś gm. Huta pow. Suwałki. Żołnierz AK. Zamordowany przez UB p. w 1945. Brak bliższych danych.
 129. Kaźmierczyk Kazimierz ps. n/n – ur. p. 1925 we wsi Strzelcowizna gm. Giby pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik, żołnierz AK – członek oddziału ogn. Albina Drzewieckiego ps. „Konwa”. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 130. Kiersztyn (Kiersztun) Bolesław ps. „Czech” – ze wsi Pruska Mała gm. Dowspuda pow. Augustów. Łącznik Piotra Milanowskiego ps. „Ćma” „Łuk” „Rukść”, w jego domu mieścił się punkt kontaktowy i kancelaria kompanii, którą dowodził Milanowski, członek patrolu Tadeusza Mac ps. „Śliwka” „Tygrys” – zabity przez Sowietów.
 131. Klepacki Stanisław ps n/n– s. Jana i Franciszki z domu Kuźnicka, ur. 17.12.1892 we wsi Krasne gm. Lipsk i tam zamieszkały. Rolnik (4 ha w tym 2 ha ziemi ornej), wdowiec, wcześniej żonaty od 1917 z Pauliną Wasilczyk, 1 klasa szkoły powszechnej. W latach 1925 – 29 pełnił obowiązki wójta gm. Kurianka (ze stanowiska zwolniony ze względu na nadużycie władzy). W listopadzie 1944 razem z synem Tadeuszem zatrzymany przez Sowietów i wywieziony w głąb ZSRR. Do Polski wrócił 02.02.1946. Od 1949 współpracownik Eugeniusza Gołębiowskiego ps. „Gabryś” i Edmunda Krysiuka ps. „Lot”. Zatrzymany i aresztowany 07.09.1949. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 765/49) skazany 19.01.1950 na 5 lat pozbawienia wolności  z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Zmarł w szpitalu przy OPW w  Strzelcach Opolskich 22.06.1952 .IPN Bi 07/992.
 132. cz.w. Klewiado Walenty ps. „Sęp” „Walery” – Przed wybuchem wojny, w stopniu kpr. był pracownikiem lub współpracownikiem Oddziału II (wywiad) na szczeblu Dowództwa Okręgu Korpusu VII Toruń. P. przeszedł kurs dywersji pozafrontowej. Po zajęciu powiatu Augustów przez Sowietów był żołnierzem PAW – stworzył i dowodził siatką wywiadowczą we wsiach Kolnica, Sajenek, Studzieniczna i Wojciech. Podczas okupacji niemieckiej z-ca dowódcy placówki terenowej „Lipowiec”, a następnie dowódca plutonu w randze kpr. podch. i ostatecznie dowódca oddziału partyzanckiego AK. Według jednych źródeł w AKO dowódca pododdziału w zgrupowaniu Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”, poległ lub został zatrzymany, a następnie rozstrzelany po bitwie nad j. Brożane 15.07.1945. Wg. innych źródeł zatrzymany przez Sowietów w Augustowie w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 133. Klimkowski imię i ps. n/n– pochodził prawdopodobnie z Kolnicy pow. Augustów. Aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przez PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa. Według innej wersji Klimkowski razem z Kuźmickim lub Kuźmińskim Janem ps. „Cudak” „Cudnowski”  został zastrzelony podczas snu w stodole Jadwigi Citkowskiej  przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie pod dowództwem Jana Szostaka.
 134. Kołhan lub Kowhan Antoni – mieszkaniec kol. Lipsk pow. Augustów. Zabity 18.05.1945 przez sowietów konwojujących stado bydła pędzonego do ZSRR z Prus Wschodnich. Jego syn Henryk poinformował go, ze na ich polu rozłożyli się obozem żołnierze sowieccy. Gospodarz poszedł prosić ich by przenieśli się z zasianego pola na łąki. Gdy podszedł bliżej zobaczył że Sowieci gwałcą jakąś kobietę. Kazali mu podejść, zaczął uciekać i został postrzelony – zmarł w domu.
 135. Kondracki Kazimierz ps. „Jesion” – s. Pelagii z domu Wogramajtis, ur. p. 1913, ze wsi Krasnoborki gm. Sztabin. Kawaler. Żołnierz AK p. razem z narzeczoną nauczycielką Józefą Dyjak prowadził punkt nasłuchu radiowego (w jego domu ukryta była radiostacja).
 136. Kondracki Zygmunt ps. n/n – p. 1924 we wsi Motułka gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Podczas okupacji niemieckiej wywieziony na przymusowe roboty, z których powrócił w czerwcu 1945. Żołnierz AKO. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945, kiedy przyszedł do domu pomóc w koszeniu trawy. Zaginął bez wieści.
 137. Konikowski Witalis ps. „Dąb” – s. Józefa i Marianny, ur. 17.01.1914 we wsi Wołownia gm. Jeleniewo pow. Suwałki i tam zamieszkały. Kawaler. W latach 1935 – 37 odbył służbę wojskową p. w 29 pal. Uczestnik wojny obronnej 1939. W AK od 1943, w plutonie kedywu dowodzonym przez plut. Jana Olszewskiego ps. „Żytniewski”. W AKO, w stopniu plut. pełnił funkcję dowódcy kompanii Jeleniewo, (krypt. „Kostrzewa” „Pierwiosnek”) od października 1945 do 31.03.1946, kiedy został aresztowany. Wcześniej, od 04.11.1944 do 23.12.1944, był funkcjonariuszem MO w Suwałkach, gdzie ukończył dwutygodniowy kurs doskonalący, a następnie komendantem (zastępcą) posterunku w Gibach i sekretarzem tegoż posterunku – do 16.03.1945, kiedy zdezerterował. Ukrywał się u Stanisława Bednarskiego ps. „Bury” „Sędzia”. W marcu także z rozkazu Komendanta Obwodu AKO Suwałki Mieczysława Ostrowskiego ps. „Kropidło” objął dowództwo kompanii „Kostrzewa” (Jeleniewo) i mianował dwóch dowódców plutonu: Franciszka Chomicza ps. „Robert” i Józefa Misiukiewicza ps. „Trzeci”. 01.10.1945 awansowany do stopnia ogniomistrza i odznaczony BKZ. 20.03.1946 od dowódcy batalionu „Moczary” Sowulewskiego ps. „Bąk” „Twardowski” otrzymał rozkaz zorganizowania gminnego komitetu PSL, rozkazu tego nie zdążył wykonać. Aresztowany 31.03.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 614/46), w procesie pokazowym 24 działaczy WiN, w kinie „Ton” 20.07. 1946  skazany karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 11.09.1946. IPN Bi 045/1855.
 138. Korenkiewicz Lucjan ps. „Kot” – 1927 we wsi Serski Las gm. Giby pow. Suwałki. Mieszkaniec wsi Tobołowo gm. Giby pow. Suwałki. W 1945 mieszkał we wsi Kopanica gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów, pracował w tartaku w Macharcach gm. Giby pow. Suwałki. Podczas okupacji niemieckiej, żołnierz oddziału partyzanckiego AK. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 139. Kornacki Jan ps. n/n – s. Wincentego i Anieli z domu Wałensowicz ur.13.04.1897 we wsi Mikaszówka gm. Kurianka pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Rygol gm. Giby pow. Suwałki. Rolnik (3 ha), robotnik leśny, żonaty z Władysławą Myszczyńską, ojciec czworga dzieci (Danuta, Janina, Jadwiga, Edward). Członek POW. Uczestnik wojny polsko – bolszewickiej 1920 – ochotnik. Po zakończeniu wojny otrzymał ziemię we wsi Rygol gm. Giby pow. Suwałki i tam zamieszkał. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 12.07.1945. Zaginął bez wieści.
 140. Korniłowicz Zygmunt ps. n/n – s. Wincentego i Katarzyny ur. 04.12. 1909 we wsi Balinka gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty. Uczestnik wojny obronnej 1939, dostał się do niewoli niemieckiej. Po ok. 3 miesiącach zwolniony z obozu jenieckiego w okolicy Suwałk. Podczas próby przekroczenia granicy aresztowany przez Sowietów i osadzony w więzieniu w Grodnie, gdzie przebywał do czerwca 1941. Żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 141. Koronkiewicz Edmund ps. „Dąbek” „Ogórek” – p. s. Edmunda, dowódca plutonu AK – AKO  ze wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów. Zamordowany po torturach przez członków grupy operacyjnej NKWD – UB 06.06.1945 .
 142. Koronkiewicz (Korankiewicz) Stanisław ps. n/n– s. Jana ur. 1901 we wsi Kobyli Kąt, żołnierz AK, prowadził punkt kontaktowy. Aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie w dn. 23.05.1945 a następnie zwolniony (powodów zwolnienia nie ustalono). Prawdopodobnie ok. 11.11.1945 (dokładnej daty nie ustalono) funkcjonariusze grupy operacyjnej przy PUBP Augustów (m. innymi Jan Szostak, Piotr Szostak i Stanisław Jedliński) nakazali Koronkiewiczowi aby udał się z nimi do sąsiedniej wsi. Po ok. półtorej godziny ci sami funkcjonariusze dokonali rewizji w domu Koronkiewiczów oraz usiłowali podpalić zabudowania, rzekomo w odwecie za to, iż Stanisław Koronkiewicz zbiegł podczas konwojowania. Następnego dnia, w lesie ok. 300 metrów od zabudowań znaleziono zwłoki Stanisława Koronkiewicza z ranami postrzałowymi głowy zadanymi od tyłu.
 143. Korsztun Stanisław ps. „Klon” „Kłos” „Skała” „Szczerba”– 1915, mieszkaniec wsi Jastrzębna I gm. Lipsk pow. Augustów. Dowódca kompanii WiN kryptonim „Grab” (gm. Lipsk). Aresztowany 15.12.1945 przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie pod dowództwem Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta MO w Białymstoku kpt. Czesława Rakowskiego. Osadzony na posterunku MO w Lipsku, tam poddany brutalnym przesłuchaniom przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Witolda Kubrynia i milicjanta Stanisława Sawickiego i zabity. Ciało z licznymi obrażeniami (połamane żebra, złamany mostek, wybite zęby, ręce skrępowane drutem kolczastym) znaleziono 18.12.1945 na bagnach w okolicy posterunku. IPN Bi 030/283.
 144. Kowalczyk Edward ps. „Rekin” – zatrzymany 29.09.1946 zbiegł z posterunku. Poległ p. w 1946 podczas ataku na Wiżajny pow. Suwałki.(brak bliższych danych).
 145. Kowalewski Bolesław ps. „Zięba” – s. Piotra i Wiktorii z domu Olszewska, ur. 10.07.1897 we wsi Pobondzie gm. Kadaryszki, pow. Suwałki i tam zamieszkały. W czasie I wojny światowej należał do POW, w czasie okupacji niemieckiej w AK, następnie w AKO i Do grupy Kazimierza Bartnika, ps. „Młotek” wstąpił jesienią 1945, wcześniej był jego współpracownikiem. Zmarł z ran po walce z grupą operacyjną UB w dniu 24.12.1945, gdy przyszedł spędzić Święta Bożego Narodzenia do swojego domu. (Funkcjonariusze PUBP w Suwałkach, w dniu 23.12.1945 zainstalowali w jego obejściu zasadzkę tzw. „kocioł”). IPN Bi 015/390.
 146. Kowalewski Tadeusz ps. „Jastrząb” – s. Stanisława (Władysława), ur. 28.01.1923 we wsi Podmacharce gm. Giby pow. Suwałki i tam zamieszkały. Członek patrolu Stanisława Wiszniewskiego ps. „Zagłoba” w oddziale Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan”, jego brat (nie ustalono rodzony czy stryjeczny). Ujawnił się 25.04.1947 w Suwałkach. We wrześniu 1947 znalazł się w reaktywowanym oddziale „Bębna” (powstanie tej grupy było prowokacją UB ). Gdy nie powiodła się próba wciągnięcia do oddziału „Bębna” kolejnych, ujawnionych partyzantów, UB się zdecydowało na likwidację grupy. Zginął w nocy 27.09.1947 od wybuchu granatu wrzuconego do ogniska przez inspirowanego przez funkcjonariusza PUBP w Suwałkach Mieczysława Strzyżykowskiego, innego członka grupy Mieczysława Pawlukowskiego ps. „Znajdek”.
 147. Kozielski Stanisław ps. n/n – s. Stanisława i Bolesławy z domu Lisowska, ur. 1924. Żołnierz AK. Po wkroczeniu Sowietów funkcjonariusz MO w Lipsku. Po rozbiciu posterunku wiosną 1945 powrócił do konspiracji, członek oddziału Jana Karpa ps. „Tadzik”. Żołnierz zgrupowania Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. P. zginął w bitwie z Sowietami 15.07.1945 w okolicach jeziora Brożane lub po dostaniu się do niewoli został zamordowany.
 148. Kozłowski Franciszek ps. „Krępy” „Kręty” – żołnierz oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan”. Żonaty, córka Halina. Zastrzelony w 1945 w miejscowości Szkocja gm. Dowspuda pow. Augustów przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie.
 149. Kozłowski Henryk ps. „Grzyb”– mieszkaniec wsi Kolnica pow. Augustów, dezerter z MO. W marcu 1945 członek  drużyny  Edwarda Purwina ps. „Węgorz”. Poległ 17.09.1945 we wsi Motułka gm. Sztabin pow. Augustów w gospodarstwie  Jadwigi Citkowskiej, w walce.
 150. Kozłowski Jan ps. n/n – dezerter z posterunku MO w Sztabinie (służbę w MO porzucił 09.04.1945) zabity na terenie gm. Raczki pow. Augustów w nocy z 6 na 7.09.1945 przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej UB – MO pod dowództwem komendanta powiatowego MO Jana Giczana prowadzącej działania po akcji AKO na konwój wiozący do Augustowa zatrzymanego dezertera z MO plut. Antoniego Olszewskiego ps. „Chmura”, która miała miejsce w okolicach wsi Sucha Wieś gm. Dowspuda pow. Augustów 05.09.1945.
 151. Krajewski Andrzej – Andrzeja i Rozalii, ur. 22.12.1898 we wsi Walne gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik (20 ha z czego 4,5 ha ziemi ornej), żonaty od 1918 z Weroniką Hołubowicz, ojciec 5 dzieci (Edmund l. 31, Henryka l. 30, Antoni l. 24, Stanisław l. 18, Helena) opiekował się także 10 letnią sierotą Czesławą Szyszko. Od stycznia 1951 kilkakrotnie udzielał pomocy w zakresie wyżywienia i zakwaterowania partyzantom z patrolu Piotra Burdyna. Zatrzymany 20.04.1952 i osadzony w areszcie w Olecku, aresztowany 06.05.1952. Sądzony przez WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Olecku (Sr 254/52). Na rozprawie w dniu 28.05.1952 Sąd odroczył rozprawę celem przesłuchania Mieczysława Dudanowicza ps. „Ponury”, który przebywał w szpitalu lecząc ranę głowy, której doznał podczas walki w Łumbiach. W kilka dni po rozprawie żona została powiadomiona że zmarł. Oddano rzeczy osobiste rodzinie. Na prośbę żony o oddanie zwłok otrzymała pismo z WPR w Białymstoku z dnia 18.08.1952  (OG.872/52) odmawiające okazania zwłok. Według dokumentów UB zmarł w PUBP w Olecku w dniu 16.06.1952 – miał powiesić się na kalesonach w areszcie. O śmierci więźnia Sąd powiadomiono dopiero 12.07.1952. Miejsce pochówku do dziś n/n. IPN Bi 212/4598.
 152. Krajewski Czesław ps. n/n – ur. 1919 we wsi Czarny Bród gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. W 1944 wstąpił do MO. Służbę pełnił na posterunku w Nowince a następnie w Bargłowie. Po rozbrojeniu posterunku przez partyzantów przyłączył się do nich. P. był żołnierzem w oddziale Władysława Stefanowskiego ps. „Grom” i zginął podczas bitwy nad jeziorem Brożane 15.07.1945 lub po dostaniu się do niewoli został zamordowany.
 153. Krejczman Czesław ps. „Myszka” – Józefa i Teodory, ur. 19.02.1926 w Gibach pow. Suwałki i tam zamieszkały. Żołnierz AK od 1944 – w oddziale partyzanckim Witolda Pileckiego ps. „Żwirko”. Zatrzymany przez Sowietów w czerwcu 1945 we wsi Wierśnie gm. Giby pow. Suwałki. Zaginął bez wieści.
 154. Krysiuk Remigiusz ps. „Wicher” – s. Józefa i Zofii z domu Marcinkiewicz, ur. 1926 lub 1927 we wsi Krasne gm. Lipsk pow. Augustów i tam zamieszkały. Żołnierz AK od 1943. Zatrzymany przez Sowietów 17.07.1945 1945. Zaginął bez wieści.
 155. Krysztopowicz Bolesław– ze wsi Bartniki gm. Lipsk, aresztowany 17.12.1945 przez grupę operacyjną PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa.
 156. Krzykwa Stanisław ps. „Wicher” – Wincentego i Stanisławy z domu Żukowska ze wsi Moczydły gm. Dowspuda pow. Augustów. Żołnierz AK i AKO, członek drużyny Antoniego Wysockiego ps. „Obłok”. Poległ 05.09.1945 w okolicach wsi Sucha Wieś gm. Raczki pow. Augustów podczas odbicia aresztowanego dezertera MO Antoniego Olszewskiego ps. „Chmura.
 157. Krzywicki Jan ps. „Kłos” – s. Józefa i Rozalii, ur. 1902 we wsi Krasnybór gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 158. Kucharzewska Zyta ps. n/n – c. Aleksandra i Natalii ur. 07.07.1925 we wsi Rudawka gm. Sejwy  Suwałki. Mieszkanka wsi Giby pow. Suwałki. Panna. Pracowała w tartaku i w sklepie. Żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymana przez Sowietów 12 lub 24.07.1945. Zaginęła bez wieści.
 159. Kulbacki Antoni – s. Antoniego, mieszkaniec wsi Serwy gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Zabity 12.02.1945 na terenie byłych Prus Wschodnich przez żołnierzy sowieckich.
 160. Kugiel Adam ps. n/n – s. Ignacego i Aleksandry, ur. 03.02.1901, we wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty, dwoje dzieci (Ireneusz, Jadwiga). Żołnierz „Chłostry” i AK. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 161. sierż. (?) Kułakowski Kazimierz „Niwal” „Szyszka” – 1905, mieszkaniec wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów. Rolnik, żonaty, ojciec trzech córek: Bożena l. 6, Wanda l. 3, Alina ( Alicja) 1 rok. Żołnierz „Chłostry” AK i AKO. Według zeznań Bolesława Bogdzio ps. „Ewkałło” miał dowodzić placówką AKO w Jaziewie. Zatrzymany i aresztowany przez Sowietów 14.07.1945. Zaginął bez wieści.
 162. Kunda Czesław ps. „Fajfa” „Słowik”– syn Bronisława i Ludwiki z domu Liczwinkow, ur. 29.01.1921 we wsi Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkały. Żołnierz „Chłostry”, AK i AKO. Podczas okupacji niemieckiej w oddziale por. Stanisława Świątkowskiego „Zapały”. Po wkroczeniu Sowietów w 1944 aresztowany i wywieziony w głąb ZSRR. Po powrocie jesienią 1947 łącznik i współpracownik Stanisława Orłowskiego ps. „Cygan” „Piorun”. W lipcu 1948 wyjechał do Szczecina, gdzie podjął pracę w porcie i planował ucieczkę za granicę. Zagrożony aresztowaniem przez UB wrócił w augustowskie i wstąpił  do grupy „Pioruna”. Poległ 14.10.1949 w walce z grupą operacyjną UB i KBW w lasach jamińskich.
 163. Kupiński Michał ps. n/n – ur. 1920 we wsi Kryłatka gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler. Żołnierz AK i AKO (p. podwładny Stanisława Siedleckiego ps. „Klon” „Wierny”). Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 164. Kurpiejewski Władysław ps. „Jałowiec” – s. Franciszka i Zofii, ur. 14.11.1913, gajowy w nadleśnictwie Krasne, dezerter z KPMO Augustów gdzie służył od 05.12.1944 do 08.04.1945. Żołnierz oddziału Jana Karpa ps. „Tadzik”, a następnie Władysława Stefanowskiego ps. „ Grom” gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy drużyny Bolesława Kubryńskiego ps. „Łuk”. Według zeznań Stanisława Suszyńskiego ps. „Szpak” zabity (daty brak) przez funkcjonariuszy MO w Dąbrowie Białostockiej   Sokółka.
 165. Kuźmicki lub Kuźmiński Jan ps. „Cudak” „Cudnowski” – mieszkaniec wsi Czarnucha lub Góry gm. Kolnica pow. Augustów, dezerter z MO. W marcu 1945 członek drużyny Edwarda Purwina ps. „Węgorz”.  Poległ 17.09. 1945 we wsi Motułka gm. Sztabin pow. Augustów w gospodarstwie Jadwigi Citkowskiej, w walce z grupą operacyjną PUBP Augustów pod dowództwem Jana Szostaka. Według innej wersji Kuźmiński razem z Klimkowskim został zastrzelony podczas snu w stodole Jadwigi Citkowskiej przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie pod dowództwem Jana Szostaka.
 166. Kuźmicki (Kuźnicki) Leon ps. „Klucz” „Toporek” – ur. 06.11.1919 w Balince gm. Sztabin pow. Augustów. W 1939, po wkroczeniu Sowietów przeszedł przez granicę na teren okupowany przez Niemców, powrócił p. w 1944. Żołnierz oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Brązowym Krzyżem Zasługi. W lipcu 1945 ukrywał się w gospodarstwie Władysława Dulczewskiego w Krasnymborze gm. Sztabin. Zatrzymany przez Sowietów i zwolniony wrócił do kryjówki w Krasnymborze. Na prośbę gospodarza, który obawiał się aresztowania i zniszczenia gospodarstwa przy ponownej kontroli prowadzonej 14.07.1945, sam oddał się w ręce Sowietów. Zaginął bez wieści.
 167. Kuźmicki (Kuźnicki) Piotr ps. „Duch” „Nabój” – ur. 1910 w Balince gm. Sztabin pow. Augustów. Rolnik, żonaty z Bolesławą z domu Gramacka, ojciec dwojga dzieci (Tadeusz l. 4, Jerzy l.6). Żołnierz AK (brał udział w akcji na posterunek żandarmerii w Lipsku, gdzie został ranny w rękę) i AKO – członek oddziału Jana Karpa ps. „Tadzik” i oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. W lipcu 1945 zaginął bez wieści.
 168. Kuźmiński Józef ps. „Józiek” „Julek” „Ksiądz” – s. Jana ur. 1914 ze wsi Czarnucha gm. Kolnica pow. Augustów. Dezerter z WP. Aresztowany 23.05.1945. P. w bliżej nieznanych okolicznościach zbiegł z aresztu i ukrywał się.  Zabity 17.09.1945 w gospodarstwie Jadwigi Citkowskiej we wsi Motułka gm. Sztabin pow. Augustów przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie pod dowództwem Jana Szostaka. Razem z nim zginęli: ukrywający się razem z nim dezerter z MO Henryk Kozłowski ps. „Grzyb” oraz krewny Citkowskiej, który u niej nocował, Józef Walijewski. Pochowany na cmentarzu w miejscowości Studzieniczna gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów.
 169. Kuźmiński Józef ps. „Bąk” – Jana i Józefy z domu Milanowska, ur. 1914 we wsi Biernatki gm. Bargłów pow. Augustów. Rolnik, 5 klas szkoły powszechnej. Służbę wojskową odbył w Grodnie w wojskach łączności. Walczył wojnie obronnej 1939, pod Piotrkowem Trybunalskim dostał się do niewoli. Uciekł z punktu zbornego, został jednak zatrzymany  (przesiedział rok w więzieniu). Po ataku Niemiec na ZSRR powrócił w rodzinne strony. Żołnierz AK Obwód Augustów, placówka Raczki – dowódca ppor. Piotr Milanowski „Ćma”. Poszukiwany przez UB, nie ukrywał się. Aresztowany, wg brata Piotra, 25.05.1945.  Trzy tygodnie przetrzymywany w Augustowie, następnie przekazany do więzienia w Białymstoku, skąd ponownie przewieziony został do Augustowa. We wrześniu 1945 r. wraz z pięcioma innymi osobami zamordowany przez UB i zakopany w lesie w okolicach wsi Sajenek.
 170. Kuźniecow Mikołaj ps. n/n – s. rosyjskiego podoficera i Polki, Teodora i Władysławy 1912. W 1917, po śmierci ojca z rąk bolszewików, przyjechała do Augustowa. Bezpaństwowiec, prawosławny, kawaler, ślusarz. W 1939 zbiegł przed Sowietami na tereny okupowane przez Niemców, gdzie pracował do czerwca 1941 w gospodarstwie rolnym. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów i funkcjonariuszy PUBP w Augustowie Szostaka i Wasilewskiego 20.07.1945. Zaginął bez wieści.
 171. Kuźniecow Teodor – rosyjskiego podoficera i Polki, Teodora i Władysławy ur. 1913. W 1917, po śmierci ojca z rąk bolszewików, przyjechała do Augustowa. Bezpaństwowiec, ożeniony z Polką przeszedł na katolicyzm, ojciec dwojga dzieci. W 1939 zatrzymany razem z matką i żoną przez Sowietów podczas próby przejścia na tereny okupowane przez Niemców. Osadzony w więzieniu w Grodnie, gdzie przebywał do zdobycia miasta przez Niemców. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów i funkcjonariuszy PUBP w Augustowie Szostaka i Wasilewskiego 20.07.1945. Zaginął bez wieści.
 172. Kwiedorowicz Antoni (właściwie Antanas Kvedaravičius) ps. „Lis” „Stryjek” – s. Adama, Litwin, ur. w 1916, we wsi Zielona Buda gm. Ługowo pow. Mariampol. Robotnik, leśny i robotnik rolny. Kawaler. W 1943 zagrożony wywiezieniem przez Niemców na przymusowe roboty uciekł na teren Suwalszczyzny, gdzie ukrywał się u rodziny ze strony matki, która była Polką. Po wkroczeniu w 1944 Sowietów ukrywał się przed poborem do ACz. Działał w narodowej partyzantce litewskiej, między innymi w grupie Jurgisa Krikščiūnasa ps. „Rimwydas” gdzie występował pod pseudonimem „Łapė” (lis) lub „Šeškas” (tchórz). W 1946 grupa „Rimvydasa” przeszła na terytorium Polski, gdzie działała do grudnia 1949 (organizowała na terenie powiatu suwalskiego zaplecze dla członków litewskiej partyzantki, przechodzących na polską stronę, zajmowala się ochroną i pilotowaniem kurierów do Warszawy i Gdańska). Po rozbiciu w październiku 1949 kierowniczych struktur na Litwie, z polecenia dowódcy bez powodzenia czynił próby przedostania się do Niemiec. Od grudnia 1949 w grupie Piotra Burdyna ps. „Edward” „Kabel” „Mroźny” „Poręba” i Jana Sadowskiego ps. „Blady” „Komar”. Od lipca 1950 do stycznia 1951 ukrywał się samodzielnie w miejscowości Oszkinie. Po powrocie do oddziału przydzielony został do patrolu Piotra Burdyna. Od listopada 1951 w patrolu Ryszarda Dudanowicza, ps. „Wir”. Rzadko przebywał z kolegami, gdyż jako specjalista od budowy schronów był głównie wykorzystywany w tym zakresie (podczas służby w grupie Sadowskiego i Burdyna zbudował kilkanaście schronów w pow. Augustów, Gołdap i Suwałki). Po rozbiciu grupy, w kwietniu 1952 przeniósł się na teren powiatu augustowskiego, gdzie dołączył do grupy Eugeniusza Gołębiewskiego ps. „Gołąbek” „Gabryś” i Edmunda Krysiuka ps. „Lot”, a po ich wyjeździe w czerwcu 1952, przejął jej dowództwo – pozostał wraz ze Stanisławem Skokiem, ps. „Stasiuryński”,  Stanisławem Skokiem, ps. „Suszyk” i Stanisławem Roszkowskim ps. „Lojtnant” w lesie. Czynił starania by ujawnić się, lecz nie mając gwarancji, iż nie zostanie wydany władzom sowieckim, ostatecznie nie podjął decyzji o wyjściu z podziemia. Poległ 02.10.1954 w walce z KBW w masywie leśnym Krasne – Wyżarne – Skiblewo gm. Lipsk pow. Augustów. Ciało wystawiono na widok publiczny w Lipsku. Miejsce pochówku nieznane. (p. spoczywa na terenie więzienia w Suwałkach). IPN Bi 012/1089.
 173. Lewoc Edward– ze wsi Ostrowie lub Jastrzębna gm. Lipsk. W 1946 aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie. W trakcie konwojowania do Augustowa pchnięty bagnetem, prawdopodobnie przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Romana Radomskiego. Nie udzielono mu pomocy lekarskiej. Zmarł z ran.
 174. Lipiński (Lipnicki) Józef ps. n/n – s. Józefa i Honoraty, ur. 14.02.1922 we wsi Danowskie gm. Szczebro-Olszanka i tam zamieszkały. Gajowy, żonaty, jedno dziecko (ur. po aresztowaniu). W 1940 wywieziony przez Niemców na przymusowe roboty. Wrócił wiosną 1945. Podjął pracę jako gajowy, p. wstąpił do AKO. Zatrzymany przez Sowietów 18.07.1945. Zaginął bez wieści.
 175. Lipski Mieczysław ps. n/n – s. Aleksandra i Józefy, ur. 17.11.1920 w Augustowie i tam zamieszkały. Technik elektryk, kawaler, ukończona szkoła mechaniczno-elektryczna. W 1939 p. wywieziony do Grodna, gdzie przebywał do wkroczenia Niemców. Wrócił do Augustowa i pracował w sklepie elektrycznym. Żołnierz AK – p. w jednej placówce z Janem Szostakiem. Po wkroczeniu Sowietów odmówił mu podjęcia pracy w UB. Zatrzymany przez Sowietów w nocy z 18 na 19.07.1945. Zaginął bez wieści.
 176. Lisiewicz Czesław ps. n/n – s. Jana i Bronisławy ur. 17.08.1917 w Krasnopolu pow. Suwałki. Uczestnik wojny obronnej 1939.Rolnik, żonaty, jedno dziecko. Po powrocie z frontu mieszkał z rodzicami w Budzie Ruskiej gm. Krasnopol pow. Suwałki. Żołnierz AK – łącznik oddzoiłu ogn. Albina Drzewieckiego ps. ,,Konwa”. Zatrzymany przez Sowietów 12.07.1945 zaginął bez wieści.
 177. Lisowski Eugeniusz ps. „Sęk”– pochodził zza Biebrzy, żołnierz zgrupowania sierż. Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. Podczas akcji z patrolem Mieczysława Babkowskiego ps. „Zygfryd” 31.05.1945, ranny w walce z grupą bandycką w okolicach wsi Strękowizna gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów, zmarł w szpitalu w Augustowie.
 178. Luto Franciszek ps. „Natan” – Antoniego i Wincenty, ur. 1922 lub 1924  we wsi Zaruby gm. Berżniki pow. Suwałki i tam zamieszkały. Uczeń gimnazjum (w 1939 zdał małą maturę), kawaler. W AK od 1942 w oddziale Witolda Pileckiego ps. „Żwirko”. W AKO, wg. akt UB miał pełnić funkcję adiutanta Komendanta (Przewodnika) Obwodu kpt. Mieczysława Ostrowskiego ps. „Kropidło”, a jednocześnie dowódcy kompanii Krasnopol lub Berżniki. W lipcu 1945 zatrzymany przez Sowietów. Zaginął bez wieści.
 179. Luto Józef ps. n/n – Kajetana i Anny z domu Miszkiel, ur. 03.08.1906 we wsi Posejnele, gm. Berżniki pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik, gajowy w nadleśnictwie Hańcza z siedzibą w Józefatowie k. Sopoćkiń, żonaty od 1936 z Jadwigą Miszkiel, ojciec dwojga dzieci. Żołnierz AK, p. także AKO. Zatrzymany przez Sowietów 12.07.1945 – miał wg. relacji zatrzymanego razem z nim brata Piotra, powiedzieć przesłuchującym go funkcjonariuszom NKWD, którzy naśmiewali się z faktu iż Polska we wrześniu 1939 bardzo krótko stawiała opór Niemcom, że „Jak jeden wróg chwyta za gardło, a drugi bagnet w plecy wbija, to kto by wytrzymał”. Za słowa powyższe został pobity i zatrzymany (brata zwolniono). Zaginął bez wieści.
 180. Łazarczyk Konstanty Adam ps. „Czereśnia” „Groźny” – ur. 09.1920 i zamieszkały we wsi Bućki gm. Przerośl pow. Suwałki. Nauczyciel (?), żonaty z Ireną Olszewską. Ukończył gimnazjum i liceum biskupie w Sejnach, we wrześniu 1939 zamierzał podjąć studia w Warszawie. W AK od 1942. Po zakończeniu wojny nauczyciel w Bućkach. Zastępca dowódcy kompanii w gm. Przerośl Franciszka Sowulewskiego ps. „Dąb”. Zajmował się werbunkiem nowych członków. Zginął przypadkowo, 18.02.1946 zastrzelony przez patrol Mariana Piekarskiego ps. „Ryś” podczas likwidacji uprawiającego bandytyzm Władysława Waraksy ps. „Tygrys”.
 181. Łazarska Danuta ps. n/n – c. Aleksandra i Eugenii, ur. 25.12.1925. Mieszkanka wsi Nowinka gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Żołnierz AK od 1944, w oddziale por. Juliana Wierzbickiego ps. „Roman”. Zatrzymana przez Sowietów ok. 26.07.1945. Zaginęła bez wieści.
 182. Łazarska Eugenia ps. n/n – c. Bolesława lub Jana,ur. 1900. Mieszkanka wsi Nowinka gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Żołnierz AK, żona Juliana Łazarskiego ps. „Skorupka” dowódcy oddziału partyzanckiego. Po jego śmierci w 1942 dowództwo przejął por. Julian Wierzbicki ps. „Roman”, a Eugenia pozostała w lesie. Zatrzymana przez Sowietów w styczniu 1945 i po przesłuchaniu zwolniona. Ponownie zatrzymana 17.07.1945. Zaginęła bez wieści.
 183. Łazarska Władysława ps. n/n – c. Jana, ur. 1911 lub 1912. Mieszkanka wsi Nowinka gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Żołnierz AK, żona Aleksandra Łazarskiego ps. „Żeligowski” – razem z mężem była w oddziale partyzanckim, a po jego śmierci pozostała w lesie. Zatrzymana przez Sowietów ok. 18.07.1945. Zaginęła bez wieści.
 184. Łazarski Edward ps. „Biedak” „Krzak” „Łazarz” – syn Michała (senatora II RP) i Adeli urodzony p. w 1929 r. mieszkaniec wsi Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów. Współpracownik grupy Stanisława Orłowskiego ps. „Cygan” „Piorun” od 1946. Do grupy tej wstąpił w połowie stycznia 1949. Poległ 14.10.1949 w walce z grupą operacyjną UB i KBW w lasach jamińskich.
 185. Łebski Franciszek  n/n – s. Józefa i Aleksandry, ur. p. 1926 we wsi Gorczyca gm. Szczebro – Olszanka pow. Augustów. Żołnierz AK – łącznik. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 186. Łejmel (Lejmel) Józef ps. „Wicher” „Ziutek” – s. Franciszka i Marianny, ur. 28 lub 29.02.1920. Mieszkaniec wsi Grudziewszczyzna gm. Berżniki pow. Suwałki. Rolnik, kawaler, nieukończone gimnazjum. Żołnierz AK, podczas okupacji niemieckiej w oddziale partyzanckim. Po wkroczeniu Sowietów wybrany sołtysem, p. pozostał w konspiracji AKO. Zatrzymany przez Sowietów 28.07.1945. Zaginął bez wieści.
 187. Łukowski Aleksy ps. „Zarucki”– s. Bolesława, mieszkaniec Suwałk, żonaty z Elwirą z domu n/n. Żołnierz AK i AKO, członek patrolu Józefa Grażul ps. „Rębacz”. Od kwietnia 1945 pełnił funkcję komendanta dywersji (Przewodnika Walki Czynnej) w suwalskim obwodzie AKO. Zginął od przypadkowego wystrzału niezabezpieczonej broni podczas wyciągania jej z magazynu. Dokładnej daty śmierci i jej okoliczności nie udało się ustalić.
 188. Łukowski Józef ps. „Szczerbiec” – s. Piotra i Aleksandry z domu Markiewicz (Narkiewicz), ur. 20.10.1914 w Suwałkach, i tam zamieszkały. Robotnik, żonaty od 1945 z Romualdą Rutkowską, ojciec dwojga dzieci (w chwili aresztowania 8 miesięcy i 2 lata). Żołnierz PZP – AK od 1942. Z rozkazu Kazimierza Ptaszyńskiego ps. „Zaremba” miał stworzyć w Suwałkach patrol dywersyjny. Z powodu braku broni i dekonspiracji patrol nie powstał, a Łukowski trafił do oddziału partyzanckiego. W 1945, obawiając się aresztowania, wyjechał do rodziny na teren gm. Brodnica, następnie przeniósł się do Gdyni, gdzie ukończył kurs szoferski. Pracował w tartaku i handlował z żołnierzami Armii Czerwonej. Jesienią 1946 miejscowy UB chciał go aresztować, ale podczas próby zatrzymania udało mu się uciec. Wrócił do Suwałk, nawiązał ponownie kontakt z konspiracją i został przydzielony do patrolu Józefa Milucia ps. „Wróbel”. Podczas świąt Bożego Narodzenia 1946 otrzymał przepustkę i udał się do Suwałk do swojej siostry. Razem z jej narzeczonym został zaproszony do mieszkania małżonków Dylewskich (pod ich nieobecność) przez ich zięcia. Podczas spożywania alkoholu do domu wrócili małżonkowie Dylewscy i usiłowali najpierw wyrzucić z mieszkania „Szczerbca” a potem zatrzymać go i jako „bandytę” oddać w ręce milicji. Podczas szamotaniny Łukowski wyciągnął broń i użył jej zabijając Dylewską i raniąc jej męża. Podczas ucieczki z mieszkania postrzelił także usiłującego zatrzymać go żołnierza (L) WP. W lutym 1947 z rozkazu dowództwa Obwodu zorganizować miał patrol wywiadowczo – likwidacyjny działający na terenie miasta Suwałki. Po przybyciu do Suwałk razem zabranymi z patrolu „Wróbla” kolegami Piotrem Burdynem ps. „Kabel”, Janem Sadowskim ps. „Blady” i Bronisławem Nikścin ps. „Dąb” w niewyjaśnionych okolicznościach postrzelił się w stopę. W związku z powyższym, na rozkaz Dowódcy Dywersji Obwodu Kazimierza Ceckowskiego ps. „Wąż” „Węgorz” został przetransportowany do wsi Przejma Wielka gm. Zaboryszki pow. Suwałki, gdzie na kwaterze „Węgorz” leczył ranę. W marcu 1947 wrócił do Suwałk i zorganizował siatkę wywiadowczą liczącą ok. 6 osób, którym nakazał sporządzanie meldunków według wzoru otrzymanego od p.o. Komendanta Obwodu ogn. Józefa Grabowskiego ps. „Cyklon” „Mur” „Przytulski” „Szczyt”, a jednocześnie rozpoczął przygotowania do działalności egzekucyjnej. Ze względu na to, że Burdyn i Sadowski p. wrócili do patrolu „Wróbla”, współpracował z Bronisławem Nikścin ps. „Dąb” oraz zwerbowanym Marianem Murawskim ps. „Mrówka”. Razem z nimi w kwietniu 1947 zlikwidował Wicestarostę Suwalskiego Tadeusza Paweckiego, urzędnika Biura Informacji i Propagandy przy Starostwie w Suwałkach Stanisława Murawskiego, Ludwika Omiljanowicz – brata Aleksandra Omiljanowicza szefa Sekcji III (do spraw walki z bandytyzmem) PUBP w Suwałkch oraz gajowego i członka ORMO Dominika Kisielewskiego. Nie jest pewne czy „Szczerbiec”, jak oficjalnie ogłoszono, działał wbrew rozkazom Dowództwa Obwodu, czy też padł ofiarą mściwości ubeków i niezbyt etycznej postawy swoich dowódców, którzy zgodzili się na wydanie „Szczerbca” władzom bezpieczeństwa. W świetle ostatnich badań wydaje się, że ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna. Został zatrzymany i rozbrojony p. przez plut. Wacława Górskiego ps. „Oko” 04.1947 w Szypliszkach gm. Zaboryszki, gdzie przebywał z członkami swojego patrolu oraz Janem Sadowskim i braćmi Adamem ps. „Cygan” i Henrykiem  ps. „Skowronek” Brodowskimi. Przekazany do UB został aresztowany 05.05.1947. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 422/47), 22.05.1947 skazany na karę śmierci – wyrok wykonano już 04.06.1947.  – IPN Bi 07/828; 012/801.
 189. Mac Tadeusz ps. „Tygrys” „Śliwka”– ur. p. 1920. Wg niepotwierdzonych danych miał pochodzić „zza linii Curzona”,  mieszkaniec wsi Szczebro-Olszanka pow. Augustów, kawaler. W AKO podwładny Piotra Milanowskiego ps. „Ćma” „Łuk” „Rukść” plut. Zygmunta Wasilewskiego ps. ,,Martin” objął  dowództwo patrolu dywersyjnego, być może pełnił też funkcję  dowódcy kompanii WiN kryptonim „Brzoza” (gm. Kolnica, Szczebro-Olszanka), odznaczony BKZzM. Według niesprawdzonych danych poległ w 1946 (brak dokładnej daty) w potyczce z grupą operacyjną MO na terenie pow. Suwałki – być może 07.06.1946 we wsi Prawy Las gm. Przerośl pow. Suwałki.
 190. Makar Antoni ps. n/n – Władysława i Antoniny, ur. 23.10.1906 we wsi Gruszki gm. Kurianka pow. Augustów i tam zamieszkały. Żonaty, troje dzieci. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 16.07.1945. Zaginął bez wieści.
 191. Makarewicz Jan ps. n/n – s. Bolesława i Stefanii, ur. 22.11.1918 we wsi Dalny Las gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. Żołnierz AK w oddziale ogn. Albina Drzewieckiego ps. „Konwa”. Zatrzymany przez Sowietów 16.07.1945. Zaginął bez wieści.
 192. Makarewicz Stanisław ps. „Wiarus” „Wilk” – ur.27.06.1914 we wsi Jastrzębna II gm. Lipsk pow. Augustów i tam zamieszkały. Żonaty od 1940, ojciec trojga dzieci. Żołnierz AK i AKO – członek oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”, dowódca drużyny terenowej (od października 1944) w kompanii AKO „Jodły” (gm. Lipsk). Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginał bez wieści.
 193. Makarewicz Wacław ps. „Jałowiec”– mieszkaniec wsi Kamienna Nowa gm. Dąbrowa pow. Sokółka, żołnierz AK, AKO i p. WiN. W nocy 22.07.1946 raniony w podudzie, w okolicach własnego domu, przez funkcjonariusza plutonu operacyjnego przy Komendzie Powiatowej MO w Augustowie szer. Fryderyka Figurę, podczas ucieczki przed aresztowaniem. Zmarł w Augustowie 26 lub 28.07.1946 na skutek gangreny, która wdała się w ranę gdyż zatrzymujący go funkcjonariusze nie opatrzyli go, ani nie pozwolili tego uczynić rodzinie, a następnie w celu wymuszenia zeznań bili go i kopali w zranioną nogę.
 194. Makowski Konstanty ps. n/n – s. Konstantego i Marianny, ur. 1923 we wsi Rudawka gm. Kurianka pow. Augustów i tam zamieszkały. Żonaty z Janiną, jedno dziecko, urodzone po jego aresztowaniu. Żołnierz AK. Po wkroczeniu Sowietów wstąpił do MO i pełnił służbę na posterunku w Lipsku. Po rozbiciu posterunku przez partyzantów dołączył do oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. W lipcu zwolniony do domu. Zatrzymany przez Sowietów 20.07.1945. Zaginął bez wieści.
 195. Maksimowski Józef ps. „Kanarek”– s. Aleksandra i Weroniki z domu Trocka, ur. p. 1910,  mieszkaniec wsi Komaszówka gm. Kolnica pow. Augustów. Żołnierz AK, członek oddziału Lucjana Maksimowskiego „Korzeń”. Zabity 24.10.1945 we wsi Góry gm. Kolnica pow. Augustów w gospodarstwie Wincentego Purwin ps. „Węgorz”. Według wersji przedstawionej przez dowódcę grupy operacyjnej PUBP Augustów ref. Wasilewskiego zatrzymany „Kanarek” miał wskazać miejsce ukrycia broni lecz zamiast tego zaczął uciekać i poległ od kul konwojujących go milicjantów. Według ustaleń śledztwa, prowadzonego przez IPN, Józef Maksimowski został zabrany przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Piotra Szostaka z mieszkania teściów Wieczorków ze wsi Ponizie, a następnie zabity dwoma strzałami w głowę na polu należącym do PGR Kolnica.
 196. Maksimowski Lucjan ps. „Kamień” „Korzeń” „Maksym” – s. Aleksandra i Weroniki z domu Trocka. Podczas wojny obronnej 1939 walczył w szeregach 1 p. uł. Krechowieckich w Augustowie. Żołnierz AK z Komaszówki, placówka Kolnica. Walczył w oddziale partyzanckim Bronisława Jasińskiego „Komar”, Komendanta Obwodu AK Augustów. Członek patrolu Zygmunta Wasilewskiego ps. „Martin”. Według niepotwierdzonych danych został ranny w 1945. Przewieziony na teren pow. Sokółka, gdzie leczył się u zaprzyjaźnionych gospodarzy. Zmarł w 1946. Pochowany w Majewie pow. Sokółka.
 197. Maksimowski Stanisław ps. „Orzeł”– Aleksandra i Weroniki z domu Trocka, ur. 01.04.1902, mieszkaniec wsi Komaszówka gm. Kolnica pow. Augustów. Dowódca plutonu AK a następnie AKO. W jego zabudowaniach mieścił się punkt kontaktowy i magazyn broni. Poległ 24.10.1945 podczas ucieczki z zabudowań podpalonych przez grupę operacyjną PUBP w Augustowie pod dowództwem ref. Dowgiełło. Według ustaleń śledztwa, prowadzonego przez IPN Stanisław Maksimowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie Piotra Szostaka, Edwarda Wasilewskiego i Jermakowa, którzy po podpaleniu zabudowań gospodarczych wyprowadzili go ok. 300 metrów od gospodarstwa i tam zamordowali.
 198. Malczewski Marian ps. n/n– współpracownik Edmunda Krysiuka ps. „Lot” i Eugeniusza Gołębiowskiego ps. „Gabryś”. Zabity 25.12.1949 w okolicach wsi Szczebra gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów podczas zasadzki g.o. MO – UB na partyzantów.
 199. Malesiński Stanisław ps. „Lew” „Tadeusz” – s. Jacentego i Jadwigi z domu Citkowska, ur. 08.07.1906  w Knyszynie pow. Białystok. Po złożeniu  21.05.1925, w Gimnazjum Męskim im. Adama Mickiewicza w Grodnie egzaminu dojrzałości, rozpoczął służbę wojskową w 81 pp. Po odbyciu kursu w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Berezie Kartuskiej, 20.05.1929,  uzyskał stopień kpr. pdchor. rezerwy, a następnie rozpoczął służbę w 81 pułku Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego w Grodnie. Awansowany do stopnia plut. 14.11.1931, ppor. (pełnił funkcję płatnika), 01.01. 1933, a 01.01.1937 por. (urzędnik szefostwa budowniczego Dowództwa Okręgu Korpusu III). Brał udział w wojnie obronnej 1939 – jego pułk został rozbity 12.09.1939 w okolicach Opoczna. Uniknął niewoli i z grupą żołnierzy przedzierał się w kierunku Rumunii. Po nieudanej próbie przejścia wraz z oddziałem granicy powrócił na teren Białostocczyzny do rodzinnego Knyszyna. W listopadzie 1941 wstąpił do ZWZ. Zorganizował i dowodził przez całą okupację niemiecką placówką ZWZ-AK w Knyszynie. Po wkroczeniu Sowietów w sierpniu 1944, uniknął aresztowania (NKWD zatrzymało jego brata  Henryka) i ewakuował się do Białegostoku. Od września 1944 pełnił funkcję Kwatermistrza Obwodu AK Białystok – Powiat. Od lutego 1945 drugiego zastępcy Komendanta Obwodu AKO Białystok – Powiat. W kwietniu 1945  awansowany do stopnia kpt. i mianowany pierwszym zastępcą. Od stycznia 1946 (nominację otrzymał w grudniu 1945) Komendant Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN. Na teren Obwodu przywieziony przez Wacława Gózskiego ps. „Majster” „Oko” z Suchowoli, zakwaterowany tymczasowo w gospodarstwie małżonków Iber we wsi Nowy Dwór gm. Wólka pow. Suwałki. Z czasem, choć zgodnie z zasadami konspiracji często zmieniał miejsce pobytu, siedzibą jego stały się okolice (schron usytuowany był na terenie nieużytków w okolicy gospodarstwa Józefa i Stanisława Wnukowskich) wsi Kierzek gm. Kuków pow. Suwałki. Po objęciu funkcji przede wszystkim przywrócił dyscyplinę (zwłaszcza w oddziałach partyzanckich) i zadbał o morale swoich podwładnych. Zbudował struktury, stworzył podstawy umożliwiające  sprawne funkcjonowanie Obwodu. Zostały one jednak rozbite na skutek aresztowań przeprowadzonych przez władze bezpieczeństwa wiosną 1946. W czerwcu 1946, zaginął. Miał pojechać nawiązać zerwaną łączność z dowództwem Okręgu w Białymstoku. Zamordowany skrytobójczo (wg. aktu zgonu miało to miejsce 05.06.1946) prawdopodobnie przez Jana Kozłowskiego vel Jana Kowalskiego vel Jana Kowalewskiego ps. „Tokaj” „Zych”. Ciało znaleziono przypadkowo w 1947 (nieopodal bunkra stanowiącego kryjówkę rezerwową Komendanta) w lesie koło wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki. Spoczywa na suwalskim cmentarzu. Teczka osobowa por. Stanisława Malesińskiego – C.A.W. – 2115.
 200. Malinowski Roman ps. „Błękitek” „Błękitny” – s. Piotra i Teresy z domu Zubowicz, ur. we wsi Okółek gm. Giby pow. Suwałki. Żołnierz WiN, członek patrolu Stanisława Wiszniewskiego ps. „Zagłoba” w oddziale Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan”. Zginął w walce 23.11.1946 w Okółku w gospodarstwie Gabrieli Cychanowicz, osaczony przez 30 osobową grupę operacyjną z 57 pp. pod dowództwem por. Wyspiańskiego.
 201. Malinowski Stanisław ps. „Krok” – Stanisława i Franciszki, ur. 8.01.1923 we wsi Jastrzębna II gm. Lipsk pow. Augustów. Żołnierz AK. Podczas okupacji niemieckiej wywieziony na przymusowe roboty, skąd wrócił w styczniu 1945. Powrócił do konspiracji w AKO – podwładny Stanisława Gałażyn ps. „Sosna” i Witolda Lewoc ps. „Brzozak”. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945 i zwolniony. Ponownie zatrzymany ok. 20.07.1945. Zaginął bez wieści.
 202. Malinowski Stefan ps. „Kot” nazwisko konspiracyjne Stanisław Wydra – Piotra i Teresy z domu Zubowicz, ur. 25.01.1925 we wsi Okółek gm. Giby pow. Suwałki. Żołnierz oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan” w patrolu Józefa Myszczyńskiego ps. „Sikora”, gdzie był erkaemistą. Ujawnił się 25.04.1947 w Suwałkach. We wrześniu 1947 znalazł się w reaktywowanym oddziale „Bębna”. W dniu 27.09.1947 lekko ranny od wybuchu granatu wrzuconego do ogniska przez inspirowanego przez PUBP w Suwałkach Mieczysława Pawlukowskiego ps. „Znajdek”, zdołał zbiec i ukrywał się indywidualnie. 12.12.1948 we wsi Strzelcowizna gm. Giby pow. Suwałki milicjanci z posterunku MO w Gibach kpr. Ogórkis Jan i kpr. Krakowski Czesław zauważyli go gdy wychodził z zabudowań Sokołowskiego Wincentego. Wezwali go do zatrzymania się, a że zaczął uciekać oddali w jego kierunku strzały. Mimo znacznej odległości (ok. 300 m) został trafiony i zabity na miejscu.
 203. Małkowski Lucjan ps. n/n – s. Franciszka i Józefy, ur. 6.01.1909, mieszkaniec wsi Kopiec gm. Sztabin pow Augustów, robotnik leśny, kawaler. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 204. Masłowski Władysław ps. n/n – s. Jana ur. 1926. Mieszkaniec wsi Witówka. Partyzant z patrolu Tadeusza Mac ps. „Tygrys”. Poległ 20.01.1946 w zabudowaniach leśniczówki Witówka gm. Raczki pow. Augustów (leśniczy był jego ojcem) w walce z grupą operacyjną PUBP Augustów. Według informacji od rodziny Władysław Masłowski nie zmarł – ranę postrzałową głowy wyleczył mu augustowski lekarz. Jego brat Zygmunt został zastrzelony przez funkcjonariuszy UB podczas konwojowania go Augustowa (ok. 1,5 km od leśniczówki na drodze do Raczek).
 205. Matulewicz (Motulewicz) Czesław ps. „Masło” „Motyl” – Michała i Marianny z domu Dawidowicz, ur. 19.04.1913 we wsi Zaboryszki pow. Suwałki. Mieszkaniec wsi Jegliniec gm. Sejwy pow. Suwałki. Rolnik (16 ha), żonaty od 1938 z Heleną Zdancewicz, 3 klasy szkoły powszechnej. W latach 1936 – 37 odbył służbę wojskową w 41 pp. w Suwałkach. W sierpniu 1939 powołany do rezerwy w baonie KOP Sejny. W działaniach wojennych udziału nie brał. Żołnierz PZP-AK, AKO i WiN. W konspiracji od 1941 – podwładny Stefana Kosko ps. „Jastrząb”. W marcu 1945 podwładny Piotra Krupińskiego ps. „Mak”. W grudniu 1945 mianowany dowódcą plutonu przez Edwarda Głażewskiego ps. „Sęk”. Aresztowany 10.07.1946 i zwolniony. Nie ujawnił się podczas akcji ujawnieniowej wiosną 1947. Przechowywał 2 karabiny i pistolet maszynowy PPS-sza. Zatrzymany i aresztowany 25.03.1950. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 787/50) skazany 30.10.1950 na 10 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 lata. Karę odbywał w więzieniach w Białymstoku, Wronkach i Strzelcach Opolskich, gdzie zmarł 01.05.1952. IPN Bi 07/1113; 212/3695.
 206. Matys Kazimierz ps. „Brzoza”– s. Antoniego i Ewy Kalinowskiej, ur. 25.12.1920 we wsi Koniuszki pow. Sokółka. Żołnierz AK i AKO – działał na pograniczu pow. Augustów i Sokółka. Wyrokiem WSR w Białymstoku skazany 02.05.1946 razem z Czesławem Walusiem na karę śmierci. Prezydent KRN Bolesław Bierut w dn.09.05.1945 nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski, wyrok wykonano.
 207. Matyskieła Stanisław ps. „Świeży” – s. Antoniego i Feliksy, ur. 17.10.1909 we wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkały. Uczestnik wojny 1939 – w okolicach Grodna dostał się do sowieckiej niewoli, z której wrócił wiosną 1940. Żołnierz „Chłostry” AK i AKO. Członek oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. W lipcu zwolniony do domu. Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1945. Zaginął bez wieści.
 208. Mejsak Jan „Nowy”– Katarzyny, ur. 11.12.1908 w Suwałkach lub w  Wiżajnach. Żołnierz ZWZ –  AK, AKO i WiN. W konspiracji od 1940, zwerbowany przez Mariana Linkowskiego, ps. „Kaczor”. Początkowo członek siatki (łącznik), a od stycznia 1946 członek patrolu Kazimierza Bartnika „Młotka”. Aresztowany przez PUBP Gołdap. W dniu 27.08.1946 popełnił samobójstwo, lub, co bardziej prawdopodobne, został zamordowany w śledztwie 30.08.1946. Miejsce pochówku nieznane.
 209. Michniewicz Witold ps. n/n – s. Jana i Franciszki ur. 06.03.1910 we wsi Kolnica pow. Augustów i tam zamieszkały. Krawiec, żonaty z Apolonią, dwoje dzieci (Tadeusz l. 8, Cecylia 4 mieś.). W wojnie obronnej 1939 walczył w okolicach Wołkowyska, gdzie dostał się do sowieckiej niewoli, w której pozostawał do czerwca 1941. Żołnierz PZP – AK i AKO. Wstąpił do MO i pracował w KPMO w Augustowie, skąd zdezerterował 01.04.1945. Zatrzymany przez Sowietów 13.07.1945. Zaginął bez wieści.
 210. Mieczkowski Józef ps. n/n – Jana i Bronisławy, ur. 1909 we wsi Gruszki gm. Lipsk pow. Augustów i tam zamieszkały. Kawaler. Żołnierz AK, łącznik. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 211. Mieczkowski Wincenty ps. n/n – Jana Bronisławy, ur. 06.05.1906 we wsi Gruszki gm. Lipsk pow. Augustów i tam zamieszkały. W 1942 ożenił się i zamieszkał we wsi Białogóry gm. Giby pow. Suwałki, ojciec jednego dziecka. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów na podstawie informacji Melanii Czokajło 12.07.1945. Zaginął bez wieści.
 212. Mieczkowski Witold ps. n/n – s. Ludwika i Aleksandry ur.15.07.1912 we wsi Gruszki gm. Lipsk pow. Augustów i tam zamieszkały. Robotnik leśny, żonaty, jedno dziecko (córka 1rok i 9 mieś.). Uczestnik wojny obronnej 1939 – walczył w obronie Warszawy. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 16.07.1945. Zaginął bez wieści.
 213. Mieczkowski Zygmunt ps. n/n – Jana i Bronisławy, ur. 1918 lub 1919 we wsi Gruszki gm. Lipsk pow. Augustów i tam zamieszkały. Kawaler. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany i aresztowany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 214. Mielkus Alfons właść. Mielkus Afonsas ps. „Milko” – w 1918 w Olkśnianach. Litwin, miał być przed aneksją Litwy przez Sowietów komendantem policji litewskiej w Kownie. Po zajęciu Kowna przez Niemców wrócił na zajmowane wcześniej stanowisko i ożenił się z córką byłego zastępcy Prezydenta Litwy. Po ślubie odszedł ze służby i zajął się prowadzeniem majątku ziemskiego będącego własnością żony. W 1944, po wkroczeniu Sowietów jego żona i dziecko zostali wywiezieni na Syberię, a on wstąpił do partyzantki antysowieckiej. W 1945 ze względu na chorobę płuc, której nabawić się miał przebywając czas dłuższy w bunkrze, przeszedł na stronę polską i po wyrobieniu „lewych” dokumentów zamieszkał we wsi Żwilkiele gm. Sejwy pow. Suwałki. Wiosną 1947 z rozkazu organizacji przeszedł na Litwę, skąd przeprowadził do Polski dwóch oficerów – emisariuszy, których zawiózł do Ełku. Stąd oficerowie ci udali się do punktu kontaktowego w Warszawie i dalej do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie dowództwo partyzantki litewskiej miało powierzyć Mielkusowi funkcję rezydenta i polecić mu zorganizowanie siatki na terenie Suwalszczyzny, która zajmować miała się przerzucaniem ludzi z Litwy na zachód oraz organizowaniem i legalizowaniem pobytu partyzantów z Litwy w Polsce. We wrześniu 1948 nawiązał kontakt z ukrywającym się Piotrem Burdynem. W lesie krasnopolskim, nieopodal wsi Teklinowo zbudowali schron, w którym zamierzali przezimować. Na skutek doniesienia gajowego (informator „Dzik”) UB i KBW 16.11.1948 przeprowadziły obławę wykrywając schron partyzantów. Burdyn zdołał się przebić i zbiec, a biegnący za nim wolniej Mielkus (niósł ze sobą przenośny warsztat szewski) został czterokrotnie postrzelony w plecy, na skutek czego zmarł. Ciało zabrano do Suwałk. Miejsce pochówku n/n. – IPN BI 07/1286.
 215. Mikołajczyk Wacław ps. n/n – s. Jana i Pauliny, ur. 23.05.1907 we wsi Pomianany gm. Bargłów pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Łojki pow. Grodno, a następnie Augustowa. Urzędnik, żonaty, czworo dzieci (Irena, Janusz, Krystyna, Wacław). W 1940 aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Grodnie – żona z dziećmi wyjechała do Augustowa. W czerwcu 1941 zwolniony przez Niemców, po zajęciu przez nich miasta, przyjechał do Augustowa w poszukiwaniu rodziny, której nie odnalazł gdyż została deportowana w głąb ZSRR tuż przed wybuchem wojny sowiecko – niemieckiej. Podczas okupacji niemieckiej pracował w mydlarni w Augustowie, a po jej zakończeniu w Urzędzie miasta. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany w lipcu 1945 przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Jana Szostaka i Sowietów. Zaginął bez wieści.
 216. Milanowski Konstanty ps. „Wilk” – s. Jana i Stefanii ,ur. 1915 we wsi Biernatki gm. Bargłów pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Pruska Wielka gm. Dowspuda pow. Augustów. Rolnik (12 ha) od 1937 żonaty, ojciec pięciorga dzieci (cztery córki i syn w wieku od pół roku do 8 lat). Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 13.07.1945. Zaginął bez wieści.
 217. cz. w. Milanowski Piotr Zygmunt ps. ,,Ćma” ,,Łuk” ,,Rukść” nazwiska konspiracyjne  Kwiatkowski, Malewski – s. Andrzeja i Rozalii z domu Kwiatkowska, ur. 15.08.1915 w Biernatkach, gm. Bargłów, pow. Augustów. (wg. Z. Gwozdka i Łaszczewskiego urodził się wsi Netta gm. Kolnica pow. Augustów). Ojciec był właścicielem gospodarstwa rolnego wielkości 35 ha w Biernatkach). Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Wilnie. Służbę wojskową odbył na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty 29 DP przy 76 pp w Grodnie.  Nauczyciel – kierownik szkoły powszechnej w Biernatkach. Brał udział w wojnie obronnej 1939 w szeregach 81 pp. Po zakończeniu działań wojennych powrócił w rodzinne strony. W ZWZ – PZP – AK od lipca 1941, zwerbowany przez Michała Markiewicza  ps. „Rózga”. Pełnił funkcje d-cy kompanii zapasowej (Augustów i gm. Szczebro-Olszanka), był redaktorem gazety podziemnej „Wytrwamy”. Od listopada 1943 w oddziałach leśnych. Jednocześnie pełnił funkcję dowódcy kompanii krypt. „Brzozy C”. Na bazie własnej sieci terenowej zorganizował oddział partyzancki. 11.11.1944 awansowany do stopnia por. cz.w.  Główne akcje oddziału ppor. „Ćmy” kierowane były na teren Prus Wschodnich. Do większych akcji tego oddziału zaliczyć należy spalenie tartaku niemieckiego koło Olecka oraz wysadzenie pociągu jadącego na front wschodni między Ełkiem i Oleckiem. Od marca 1945 przewodnik kompani C – „Brzozy” Obwodu AKO Augustów oraz jednocześnie II zastępca Przewodnika (Komendanta) Obwodu Bronisława Jasińskiego ps. „Komar” „Łom”. Jesienią 1945 wyjechał na tzw. „Ziemie Odzyskane”. W Węgorzewie pracował jako nauczyciel. W związku z tym, że jeden z jego podwładnych Witold Prawdzik ps. „Żbik” został zatrzymany przez MO w Sociach, pow. Ełk i podał jego miejsce pobytu, porzucił pracę i wyjechał w poznańskie do Kmiszy Duchownej, gm. Czelno, pow. Mogilno, gdzie pracował jako nauczyciel. Przebywał  tam cztery miesiące. Poszukiwany intensywnie przez UB  wyjechał do m. Kiwity, pow. Lidzbark Warmiński do brata i pracował w Spółdzielni Powszechnej „Legionówka” jako sekretarz Zarządu. Ujawnił się w 15.04.1947 w PUBP w Lidzbarku Warmińskim. Zamieszkał w miejscowości Włocławki pow. Lidzbark, pracował jako nauczyciel w szkole w Pałacowie. 23.01.1949, na stacji kolejowej w Ełku został zatrzymany przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Kazimierza Felczaka, a następnie wyprowadzony za miasto i czterokrotnie postrzelony oraz obrabowany. Mimo odniesionych ran zdołał dotrzeć do szpitala i zawiadomić władze. Zmarł w dniu następnym w szpitalu w Ełku. Pochowany na cmentarzu w Augustowie. Za służbę w AK i AKO Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.  IPN Bi 015/603.
 218. Milewski Józef „Orlik” – s. Józefa i Anny z domu Jabłońska, ur. 18.02.1929 w Gibach pow. Suwałki. W obawie przed aresztowaniem za nielegalne posiadanie broni, mimo sprzeciwu starszego brata Stefana ps. „Kozak” został żołnierzem oddziału Aleksandra Kowalewskiego, ps. „Bęben” i członkiem patrolu Bolesława Rogalińskiego ps. „Sosenka”. Ciężko ranny w walce z patrolem WOP ze strażnicy Hołny Wolmera, podczas patrolu prowiantowego 11.01.1947 we wsi Sztabinki gm. Berżniki pow. Suwałk w zabudowaniach Mieczysława Zubowicza, zmarł z ran. Pochowany na cmentarzu w Karolinie gm. Krasnopol pow. Suwałki.
 219. Miszkiel Zygmunt ps. „Świt” – Franciszka i Ewy z domu Arasimowicz, ur. p. 1926 lub 1927 we wsi Krejwińce gm. Berżniki pow. Suwałki i tam zamieszkały. Żołnierz AK (miał brać udział w likwidacji niemieckiego agenta w szeregach AK Józefa Skupskiego ps. „Leon”, w Berżnikach 26.12.1943 – podczas tej akcji został ranny w nogę), AKO i WiN (w patrolu Bolesława Rogalewskiego „Sosenki” w oddziale Aleksandra Kowalewskiego „Bębna”). Poległ w walce z  grupą operacyjną WOP po akcji zaopatrzeniowej we wsi Sztabinki gm. Berzniki pow. Suwałki, w dniu 11.01.1947.
 220. Molnier (Molner) Albin ps. n/n p. „Błyskawica” – s. Bolesława i Wincenty, ur. 10.05.1922 lub 1923 (inna data urodzenia  11.1928) we wsi Sumowo gm. Krasnopol pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler. Żołnierz AK i AKO. W lecie 1944 zatrzymany przez Niemców i wywieziony na teren Prus Wschodnich do budowy umocnień polowych. Do domu wrócił w czerwcu 1945 i wstąpił do oddziału partyzanckiego ppor. Józefa Sulżyńskiego ps. „Brzoza” „Pocztowiec”. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 221. Mołotkiewicz Józef ps. „Jastrząb” – Mateusza i Jadwigi z domu Jakubowska, ur. 28.06.1926 we wsi Krzywólka gm. Przerośl pow. Suwałki i tam zamieszkały, żonaty z Anną,  4 klasy szkoły powszechnej. Pod koniec kwietnia 1949 został członkiem organizacji „Jezus” przemianowanej w grudniu tegoż roku na „Młodzieżową Armię Wolności” (należeli do niej także: Tadeusz Pilawa, Marian Wojnowski, Stefan Radziszewski, Fabian Dojnikowski, Czesław Dojnikowski), która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek antykomunistycznych, a po przywiezieniu przez Pilawę broni także napadami na spółdzielnie handlowe (podczas napadów niszczono alkohol i portrety dostojników państwowych, rozklejano ulotki, a pieniądze wydawano na potrzeby indywidualne członków grupy, a także zakup maszyny do pisania, papieru i broni). Zatrzymany i aresztowany 22.12.1949. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 428/50) skazany 10.06.1950 na 7 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Suwałkach, Białymstoku i Wronkach. Zmarł w więzieniu we Wronkach 13.10.1951 i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.
 222. Moroz Józef ps. n/n – s. Józefa i Stanisławy, ur. 02.02.1917 we wsi Białowierśnie gm. Giby pow. Suwałki i tam zamieszkały. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 17.06.1945 i przewieziony do aresztu w Suwałkach. Według innych źródeł zatrzymany przez Sowietów 27.07.1945. Zaginął bez wieści.
 223. Mroziewski Witold ps. n/n – s. Wincentego i Joanny z domu Parejko, ur. 27.05.1903 we wsi Krasnoborki gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty, czworo dzieci. Uczestnik wojny obronnej 1939. W czerwcu 1941 żona razem z dziećmi została wywieziona na Syberię on zaś został, gdyż w tym czasie był zabrany przez Sowietów do budowy umocnień na linii rzeki Biebrzy. Żołnierz AK i AKO – w jego domu mieścił się punkt kontaktowy. Po wkroczeniu Sowietów w 1944 zgłosił się do (L)WP i podjął pracę w RKU w Augustowie. Aresztowany przez Sowietów podczas obławy lipcowej (14.07.1945). Zaginął bez wieści.
 224. Murawka(o) Kazimierz – s. Andrzeja i Ludwiki z domu Olsztyn, ur. 15.03.1895 w Stanach Zjednoczonych. Mieszkaniec wsi Bubele, gm. Krasnowo pow. Suwałki, posiadał gospodarstwo rolne – 12 ha. W 1920 walczył w szeregach 41 pp. Latem 1951 udzielał partyzantom z oddziału Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna pomocy w postaci wyżywienia i zakwaterowania, informował o ruchach sił bezpieczeństwa w terenie. W jego mieszkaniu partyzanci zatrzymali Stanisława Kunickiego, którego uprowadzili, a następnie wcielili do oddziału. Zatrzymany i aresztowany 10.04.1952. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 459/52) na sesji wyjazdowej w Suwałkach skazany 07.08.1952 na 5 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniu w  Sieradzu, OPW w Potulicach i w Grudziądzu, gdzie zmarł 27.07.1953. IPN Bi 212/4771.
 225. Murawski Władysław ps. „Grusza” „Rokita” – Antoniego, ur. 1895, mieszkaniec wsi Kamień gm. Sztabin pow. Augustów żołnierz „Chłostry” i AK – w 1943 służył za przewodnika sowieckiej grupie desantowej. Członek drużyny Jana Pycz ps. „Paproć”. Podczas obławy lipcowej zatrzymany  przez Sowietów. Zaginął bez wieści.
 226. Myszczyński Edward ps. n/n – s. Józefa i Anny, ur. 1915 we wsi Macharce gm. Giby pow. Suwałki i tam zamieszkały. Uczestnik wojny obronnej 1939. Żołnierz AK w oddziale partyzanckim ogn. Albina Drzewieckiego ps. „Konwa”. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 227. Myszczyński Kazimierz ps. „Igiełka” – s. Kazimierza i Teofili z domu Malcha, ur. 12.12.1906 w os. Krasnopol gm. Krasnopol pow. Suwałki i tam zamieszkały. Krawiec, kawaler, 3 klasy szkoły powszechnej, współwłaściciel 14 ha gruntu w Krasnopolu. W latach 1929 – 1931 odbył służbę wojskową w 4 dak w Suwałkach, gdzie uzyskał stopień bombardiera. Żołnierz AK od 1944 zwerbowany przez Stefana Kosko ps. „Jastrząb”. W kwietniu 1945 w AKO. Józef Grabowski ps. „Cyklon” „Mur” „Przytulski” „Szczyt” mianował go dowódcą plutonu terenowego Krasnopol i podporządkował dowódcy kompanii AKO Ignacemu Herbszt ps. „Książko” oraz polecił werbować ludzi do plutonu. Kilkakrotnie razem ze swymi podwładnymi rozklejał na terenie Krasnopola ulotki. W kwietniu 1946 po rozwiązaniu patrolu „Błotnika” przechowywał pistolet maszynowy MP, który w listopadzie 1946 przekazał dowódcy patrolu w oddziale Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan” Bolesławowi Rogalewskiemu ps. „Sosenka”. W sierpniu 1946 poręczył „Sosence” za Wincentego Bielawskiego, który miał być zlikwidowany jako współpracownik UB. Zatrzymany i aresztowany 16.12.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Sejnach (Sr 31/47) skazany 11.01.1947 karę śmierci (sądzony wraz z Janem Siergiejem). Prezydent KRNj Bolesław Bierut decyzją z 17.01.1947 nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 27.01.1947.
 228. Narkiewicz Stanisław – Stanisława i Józefy z domu Botman, ur. 20.01.1905 we wsi Stary Folwark gm. Huta pow. Suwałki. Mieszkaniec wsi Jeziorki gm. Grabowo pow. Gołdap. Rolnik (do 1950 posiadał 13 ha), pracownik PGR (dozorca), od 1933 żonaty z Anną Słowikowską, ojciec 10 dzieci (w chwili aresztowania zamężne córki Irena i Stanisława, żonaty syn Henryk, Rajmund l.16, Halina l.14, Krystyna l.12, Anna l.10, Jadwiga l. 7, Janina l. 3, Jan – 2 miesiące), analfabeta umiejący się podpisać. W latach 1926 – 28 odbył służbę wojskową w 41 pp. w Suwałkach. W latach 1923-39 członek PPS. Po ślubie pracował jako robotnik w Suwałkach. Podczas okupacji niemieckiej pracował w gospodarstwie teścia we wsi Osowo gm. Kuków pow. Suwałki. W 1945 wyjechał na teren tzw „Ziem Odzyskanych” i objął 13 ha gospodarstwo, które prowadził do 1950, kiedy włączono je do PGR Bronisławówka. Zatrudniony w tymże PGR jako stróż nocny. Od kwietnia 1951 wielokrotnie udzielał pomocy partyzantom z patrolu Jana Sadowskiego, a następnie Adama Witkowskiego w postaci całodziennego wyżywienia i zakwaterowania. Przekazał im także dwukrotnie amunicję karabinową (w sumie ok. 250 szt.). Zatrzymany i aresztowany 03.07.1952. Wyrokiem WSR (Sr 538/52) w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Suwałkach skazany 27.08.1952 na 5 lat pozbawienia wolności. NSW w Warszawie 30.12.1952 na wniosek Prezesa NSW w Warszawie płk. Wilhelma Świątkowskiego, który uznał orzeczoną karę za zbyt niską w stosunku do popełnionego czynu, wyrok ten uchylił i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. WSR w Białymstoku (Sr 210/53) 09.07.1953 skazał go na 6 lat pozbawienia wolności zmniejszone na mocy amnestii do 4 lat pozbawienia wolności. 09.02.1954 WSR w Białymstoku (pod przewodnictwem mjr Jana Płonki) odmówił mu przerwy w odbywaniu kary (mimo zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ciężką chorobę serca zagrażającą życiu oraz mimo próśb rodziny znajdującej się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej). Karę odbywał w więzieniach w Suwałkach, Sieradzu, Potulicach, Iławie i w Barczewie, gdzie zmarł 21.03.1954. W pięć dni po śmierci 26.03.1954 WSR w Białymstoku (mjr Kazimierz Mochtak)  wyraził zgodę na udzielenie mu przerwy w odbywaniu kary. IPN Bi 212/5180
 229. Naruszewicz Karol ps. „Puszczyk – s. Adolfa i Marii z Lisowskich, ur. 23.02.1924 we wsi Szczebra gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Żołnierz WiN od września 1946, zwerbowany przez Henryka Jarosza ps. „Puszczyk”. Członek patrolu plut. Wacława Górskiego ps. „Majster” „Oko”. Zatrzymany 11.10.1946. Sądzony w trybie doraźnym. Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Raczkach pow. Augustów, pod przewodnictwem mjr Włodzimierza Ostapowicza, na rozprawie pokazowej, w dniu 07.11.1946 skazany na karę śmierci. Prezydent KRN Bierut (15.11.1946) nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 04.12.1946.
 230. Nazarowski (Nazorowski) Władysław ps. „Cietrzew” – 12.12.1898 we wsi Serski Las gm. Giby pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty, syn Czesław. Uczestnik wojny polsko – sowieckiej 1920. Uczestnik wojny obronnej 1939 – walczył w szeregach 41 pp. – dostał się do niewoli w okolicach Lwowa. Żołnierz PZP – AK (w oddziale ogn. Albina Drzewieckiego ps. „Konwa”) i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 231. Niedźwiecki Stanisław ps. n/n – s. Franciszka i Marii, ur.15.03.1921 w Augustowie i tam zamieszkały. Elektryk, pracował w tartaku w Augustowie, kawaler. Żołnierz AK i AKO (był w AK w jednym oddziale z Janem Szostakiem, z którym kolegował się). Odrzucił propozycję Szostaka by wstąpić do UB. Zatrzymany w nocy z 16 na 17.07.1945 przez Jana Szostaka i Edwarda Wasilewskiego towarzyszących Sowietom. Zaginął bez wieści.
 232. Nowalski Władysław ps. „Myśliwy” – mieszkaniec wsi Krasnopol pow. Suwałki. Żołnierz PZP – AK – w oddziale partyzanckim ogn. Albina Drzewieckiego ps. „Konwa”. W styczniu 1945 zatrzymany przez Sowietów i internowany w obozie w Ostaszkowie, skąd został zwolniony w 1946. W lipcu 1945 podczas Obławy Augustowskiej Sowieci zatrzymali jego młodszego brata Stanisława 1920.(zaginął bez wieści). Dalsze losy n/n.
 233. Okuniewski Józef ps. „Żuraw” inne ps. „Kulawy” „Okuń” (p. to przydomki nie pseudonimy) – s. Antoniego i Anny, ok. 35 lat, ur. we wsi Czarny Bród gm. Szczebro-Olszanka. Mieszkał, po spaleniu domu przez Niemców, we wsi Jastrzębna II gm. Lipsk pow. Augustów. Rolnik, robotnik leśny, kawaler. Żołnierz PZP – AK i AKO – ze względu na ułomność fizyczną (wada  nogi) nie przebywał w oddziale, a pełnił rolę łącznika i wywiadowcy. Zatrzymany przez Sowietów i funkcjonariuszy UB latem 1945. Według jednej wersji miał zostać zamordowany skrytobójczo przez UB, według drugiej wywieziony przez Sowietów razem z innymi osobami zatrzymanymi w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 234. Olechnowicz Stanisław ps. n/n – Michała i Wiktorii, ur. 15.01.1922 w Augustowie i tam zamieszkały. Nauczyciel, urzędnik. Żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów i funkcjonariuszy UB 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 235. Ołów Eugeniusz ps. „Tadeusz” – Piotra i Anny, ur. 15.03.1933 we wsi Osinki gm. Jeleniewo pow. Suwałki. Mieszkał na stancji w Suwałkach, gdzie się uczył. Od 1950 w grupie „Konspiracyjna Organizacja Młodzieżowa” (wcześniej „Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu”). W dniu 03.05.1950 razem z dwoma kolegami z organizacji (Józef Czyż, Franciszek Bobrowski) dołączył do grupy Burdyna i Sadowskiego. Podczas operacji wojsk KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki w dniach 01-02.07.1950 udało mu się, razem z Franciszkiem Witkowskim ps. „Adam” „Agrest” „Cygan”, wydostać z okrążenia. 04.07.1950 dotarli do wuja „Tadeusza” Teofila Woronieckiego sołtysa wsi Jabłonowo gm. Sokółki pow. Olecko. Ten ze względu na pełnioną funkcję, a tym samym spory ruch panujący w jego obejściu, umieścił ich u sąsiada Stanisława Wierzbowskiego, który mieszkał w tej samej wsi tylko z żoną i niedawno urodzonym dzieckiem. Po kilku dniach Witkowski, na prośbę gospodarza odszedł i udał się na teren pow. Gołdap. 24.07.1950 na skutek donosu informatorki PUBP w Suwałkach Janiny Korzenieckiej ps. operacyjny „Jedynka” stodołę, w której przebywał Ołów otoczyła g.o. KBW-UB. Osaczony partyzant odmówił poddania się i zaczął się ostrzeliwać. Po zmuszeniu ojca „Tadeusza” (przywiezionego razem z g.o.) do pertraktowania z synem ten pożegnał się z nim, a następnie popełnił samobójstwo.
 236. Orłowski Apolinary ps. n/n– s. Antoniego i Bronisławy Zacharewicz, brat Stanisława Orłowskiego ps. „Cygan” „Piorun”. We wrześniu 1945 został zatrzymany w Augustowie przez funkcjonariuszy PUBP i po kilkunastu dniach, jak twierdzą świadkowie zakatowany na śmierć – ciała nigdy nie odnaleziono (być może spoczywa na podwórku w dawnej siedzibie PUBP w Augustowie).
 237. Orłowski Bronisław ps. „Kania” „Pudełko” „Wujo” nazwisko konspiracyjne Newel– s. Stanisława i Michaliny z domu Lewicka, ur. w 1910 we wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów. Żołnierz PZP – AK i AKO. Nie skorzystał z możliwości ujawnienia we wrześniu 1945 i wyjechał z terenu Augustowszczyzny. Używając danych legalizacyjnych przebywał w Warszawie oraz w miejscowości Rudzienice pow. Susz woj. Olsztyn (obecnie wieś Rudzienice gm. Susz pow. Iława). Wrócił i wstąpił do grupy Stanisława Orłowskiego ps. „Cygan” „Piorun”. Poległ 14.10.1949 w walce z grupą operacyjną UB i KBW w lasach jamińskich. Po walce ciało przewieziono do posterunku MO w Jaminach, gdzie  pod pozorem identyfikacji wystawiono je na widok publiczny. Miejsce pochówku n/n.
 238. /sierż. Orłowski Stanisław ps. „Cygan” „Piorun” dane konspiracyjne Zarzecki Wacław – s. Antoniego i Bronisławy z domu Zacharewicz, ur. 07.07.1919 we wsi Przechodki, gm. Sztabin pow. Augustów. Wychowywał się i mieszkał w domu rodzinnym we wsi Fiedorowizna gm. Sztabin, pow. Augustów. Po ukończeniu siedmiu klas szkoły powszechnej pracował pomagając rodzicom, jako najstarszy z siedmiorga dzieci. W 1935, mając ukończone 16 lat, wstąpił, przy wydatnej pomocy swego wuja policjanta, do WP. Służył w Warszawie w jednostce na Marymoncie. Skończył kurs dla podoficerów zawodowych i w randze kpr. brał udział w wojnie obronnej 1939, w szeregach Warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do domu, gdzie pracował w gospodarstwie rodziców. P. nawiązał kontakt z partyzantami PAW. Zagrożony aresztowaniem przez Sowietów, od 1940 do wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej ukrywał się. W 1942 zawarł związek małżeński z Jadwigą Wąsewicz, a jednocześnie wstąpił do organizacji „Chłostra” i przyjął pseudonim „Piorun”. W tymże roku, ze względu na aresztowania działaczy „Chłostry”, zaczął się ukrywać. W połowie 1943 został żołnierzem AK w oddziale Stanisława Świątkowskiego ps. „Upiór” „Zapała”. Pełnił w nim funkcję dowódcy drużyny likwidacyjnej. Po wkroczeniu ACz, z rozkazu przełożonych wstąpił, w końcu 1944 do MO. Służbę pełnił na posterunku w Jaminach gm. Sztabin, pow. Augustów, a następnie został mianowany komendantem gmachu w KPMO w Augustowie. W dniu 04.04.1945, (inna data 23.04.1945) wraz z grupą podległych mu funkcjonariuszy, opuścił posterunek zabierając broń i dokumenty i dołączył do oddziału AKO dowodzonego przez plut. Jana Szumskiego ps. „Snop”, a następnie por. Edwarda Wawiórko ps. „Lemiesz” „Skiba”. W czerwcu 1945 po wyjeździe dowódców i części żołnierzy oddział wszedł w skład zgrupowania dowodzonego przez st. sierż. Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. W zgrupowaniu tym pełnił funkcje dowódcy prowiantowego obozu, a jednocześnie zajmował się prowadzeniem wywiadu. Po rozbiciu, przez siły NKWD, zgrupowania „Groma” nad jez. Brożane w lipcu 1945, pozostał w konspiracji. Nie skorzystał z możliwości ujawnienia we wrześniu 1945 i wyjechał z terenu Augustowszczyzny. Przebywał w Warszawie oraz w miejscowości Rudzienice pow. Susz woj. Olsztyn (obecnie wieś Rudzienice gm. Susz pow. Iława) używając danych Wacław Zarzecki. Prawdopodobnie pod koniec 1946 lub w początkach 1947 powrócił w rodzinne strony i rozpoczął odbudowę oddziału, który nie wszedł w struktury winowskie. Nie ujawnił się także w kwietniu 1947, choć nie zabronił tego swoim podwładnym, z których część wyjechała na inny teren, a część ujawniła się. Wiosną 1947 jego grupa liczyła 4 osoby, a w okresie szczytowym 8 osób. Oddział, operujący głównie na terenie gm. Dębowo i Sztabin przeprowadził kilkanaście akcji wymierzonych we współpracowników UB oraz członków ORMO i urzędników nadużywających władzy. Został rozbity na skutek doniesienia informatora UB o ps. operacyjnym „Świerk”(Józef Kuźbiel ps. „Vis” „Pióro”), który wprowadzony dwa tygodnie wcześniej („Piorun” przyjął go jako znajomego z konspiracji), w dniu 14.10.1949 doprowadził grupę operacyjną KBW i UB do obozowiska partyzantów, które znajdowało w lesie „Łubianka” w gm. Dębowo pow. Augustów (lasy jamińskie). Podczas walki zginęli trzej członkowie grupy (Czesław Kunda, Edward Łazarski i Bronisław Orłowski), aresztowany został jeden jej współpracownik. Orłowski, na godzinę przed rozpoczęciem operacji (o czym nie wiedział Kuźbiel) udał się do leśniczówki Klonowo by spotkać się tam z leśniczym Stankiewiczem. Po rozbiciu grupy, nawiązał kontakt oraz przeprowadził kilkanaście akcji z grupą „Gabrysia” (Eugeniusz Gołębiowski) i „Lota” (Edmund Krysiuk). P. od października 1950 do końca 1951 lub do początku 1952 „Piorun” ukrywał się sam (przyczyny rozstania się z „Gabrysiem” i „Lotem” nie są znane) w okolicach domu rodzinnego. Na skutek szykan ze strony UB jego żona wraz z dziećmi zmuszona została do opuszczenia miejsca zamieszkania, a gospodarstwo zostało zniszczone. W związku z powyższym „ Piorun” opuścił teren pow. Augustowskiego i przeszedł za Biebrzę, gdzie dołączył do grupy Edwarda Topczewskiego „Toporka” działającej głównie na terenie gm. Suchowola w pow. Sokółka. 30.08.1952 korzystając z informacji swojego agenta o ps. operacyjnym „Szczygieł” (Edward Koźbiel ps. „Róg”), a do niedawna jeszcze członka grupy „Toporka”, UB przy pomocy batalionu wojsk KBW osaczył trzech partyzantów („Piorun” „Toporek” i n/n ps. „Czesiek Curzoniak”) w stodole w gospodarstwie Jana Gniedziejko na kolonii wsi Pokośno gm. Suchowola pow. Sokółka. Po półgodzinnej walce wszyscy partyzanci polegli, a ich ciała zostały zabrane do Białegostoku i tam pochowane w n/n miejscu. Po śmierci męża władze pozwoliły Jadwidze Orłowskiej na powrót do domu.
 239. Pacykiewicz Jan ps. n/n – s. Jana, ur. 03.05.1918. Mieszkaniec Augustowa. Pracownik PKP. Żołnierz AK. Zatrzymany Przez Sowietów 17.07. 1945. Zaginął bez wieści.
 240. Parafianowicz Stanisław ps. „Zarzecki” „Żabin” – s. Antoniego i Anny z domu Poniatowska, ur. 16.01.1908 we wsi Pawłówka pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik (12 ha), żonaty ze Stafanią Korzeniecką, ojciec czworga dzieci (w chwili aresztowania Hieronim l.8, Henryk l. 6, Władysław l. 2, Paweł 1 miesiąc), dwie klasy szkoły powszechnej. Odbył służbę wojskową w latach 1929 – 1931. W PZP – AK od 1942. Zwerbowany przez dowódcę rejonu (batalionu) IV plut.rez./ppor. Mieczysława Dorochowicza ps. „Szechtycki” lub „Sztychnicki” „Śmiały”. W AK pełnił funkcje dowódcy plutonu terenowego nr XXXIII – Malesowizna oraz zastępcy dowódcy placówki (kompanii) Pawłówka plut.rez./chor. Bolesława Żylińskiego ps. „Szary”. Po jego ujawnieniu we wrześniu 1945, mianowany dowódcą kompanii Pawłówka WiN („Fasola” „Niezapominajka”) w rejonie (batalionie) „Moczary”. Funkcję pełnił od października 1945 do aresztowania 12.04.1946. Mianował 3 dowódców plutonów. Podlegał Franciszkowi Sowulewskiemu ps. „Bąk” „Twardowski”. W styczniu 1946 zapisał się do PSL i zorganizował koło gminne w Pawłówce. Aresztowany 12.04.1946 przez PUBP w Suwałkach. Sądzony w procesie działaczy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, który odbywał się w białostockim kinie „Ton”, jako pokazowy Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 614/46) skazany 20.07.1946 na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadkiem całości mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok wykonano 11.09.1946. Syn Hieronim dopiero w 1979 odkupił ziemię rodzinną.
 241. Pawełko Zofia ps. n/n – c. Józefa i Kamili, ur. 9.01.1926 we wsi Czarniewo gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkała. Żołnierz AK – łącznik i wywiadowca.(p. w latach 1940-41 w PAW). Zatrzymana 15.07.1945 przez Sowietów, którym towarzyszył jej kolega Mirosław Milewski z Lipska, funkcjonariusz PUBP w Augustowie, późniejszy minister SW PRL. Zaginęła bez wieści.
 242. strzel. Piekarski Marian ps. „Ryś”, nazwisko konspiracyjne Paliński Leon – s. Stanisława i Julianny z domu Turczyńska, ur. 08.01.1927 we wsi Berżniki pow. Suwałki. Najmłodszy z trojga rodzeństwa (brat Stanisław ps. „Kukułka”, siostra Irena ps. „Ira”). Ojciec był komendantem posterunku Policji Państwowej w Berżnikach, matka zajmowała się prowadzeniem domu. W latach 30 – tych, w związku z przeniesieniem ojca do pracy w Suwałkach, cała rodzina zamieszkała w tym mieście przy ul. Kolejowej 8. Po ukończeniu 7 klas szkoły powszechnej, za wstawiennictwem ojca zatrudniony jako fryzjer w instytucji podległej administracji niemieckiej, co chroniło go przed wysłaniem na przymusowe roboty wgłąb Rzeszy. Ze względu na zaangażowanie całej rodziny w działalność niepodległościową, przyjęty do AK w 1943, gdzie pełnił rolę osobistego gońca II zastępcy Komendanta Obwodu ppor. Mieczysława Ostrowskiego ps. „Kropidło”, a także razem z siostrą zajmował się kolportażem prasy podziemnej. W 1944 zatrzymany i osadzony w obozie karnym w Działdowie (Soldau KL), skąd do Suwałk wrócił p. w styczniu 1945. Powrócił do konspiracji (w domu jego rodziców nadal funkcjonował punkt kontaktowy Mieczysława Ostrowskiego). Znów dzięki koneksjom ojca podjął pracę w więzieniu suwalskim jako fryzjer, a jednocześnie pobierał naukę w liceum. Będąc już etatowym strażnikiem więzienia w Suwałkach, 12.03.1945 (zeznający w tej sprawie funkcjonariusze więzienia karno – śledczego w Suwałkach Stanisław Kunicki i Stanisław Zgutczyński, jako datę zdarzenia podawali „początek maja 1945”), na rozkaz Komendanta Samoobrony Obwodu AKO Suwałki kpr. Aleksego Łukowskiego ps. „Zarucki”, rozbroił strażników i uwolnił sześciu więźniów (żołnierzy AK-AKO), pozostawiając w celach volksdeutschy i więźniów kryminalnych. Znajdujące się w centrum miasta więzienie licząca łącznie 8 osób grupa (uprowadzono strażnika Kunickiego, którego po trzech dniach zwolniono) opuściła miasto w szyku uporządkowanym i udała się na teren gm. Jeleniewo, gdzie zanocowała u współpracownika AK–AKO Piotra Mackiewicza ze wsi Żywa Woda. Po akcji dołączył p. do patrolu „Zaruckiego”. W czerwcu 1945 został mianowany osobistym łącznikiem i szefem ochrony Komendanta Obwodu AKO Suwałki Mieczysława Ostrowskiego ps. „Kropidło”, a jednocześnie rozkazem nr 319 z dn. 01.06.1945 Delegata Rządu na Kraj awansowany do stopnia st. strzelca. Rozkazem nr 12/1945 Komendanta Okręgu WiN Białystok ppłk. Mariana Świtalskiego ps. „Juhas” odznaczony 01.10.1945 KW. Razem z Ostrowskim wyjechał pod nazwiskiem Leon Paliński do Gdańska. Pod koniec lutego 1946  powrócił na Suwalszczyznę i objął dowództwo patrolu dywersyjnego w batalionie WiN krypt. „Moczary” (teren gm. Filipów, Jeleniewo, Pawłówka, Przerośl) dowodzonym przez sierż. Franciszka Sowulewskiwego ps. „Bąk” „Twardowski”. W ramach przydzielonych obowiązków prowadził działalność dyscyplinującą społeczeństwo (ochrona lasów przed nielegalnym wyrębem, rozbijanie bimbrowni, karanie bimbrowników) oraz porządkową (w jej ramach m.in. schwytał i rozstrzelał, po przesłuchaniu, uprawiającego bandytyzm byłego partyzanta AK Władysława Waraksę ps. „Tygrys”). W dniu 27.03.1946, rozkazem Komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN  kpt. Stanisława Malesińskiego ps. „Lew” „Tadeusz” mianowany zastępcą Szefa Dywersji Obwodu Leona Burdyna ps. „Cichy” „Doman” „Łomian”. W ramach działalności, z polecenia „Tadeusza”, rozbroił byłego Szefa Dywersji Obwodu n/n ps. „Litwin” i nakazał mu opuszczenie Suwalszczyzny. Przeprowadził także dochodzenie, podczas którego zebrał dowody na współpracę z UB mieszkańca wsi Kurianki gm. Koniecbór Alojzego Miławickiego. Działający pod ps. operacyjnym „Lotowski” informator UB, sprawca aresztowania ok. 100 osób  został zastrzelony 06.01.1947 przez partyzantów z patrolu plut. Wacława Górskiego ps. „Majster” „Oko”. Zatrzymany i aresztowany 07.04.1946 w mieszkaniu narzeczonej, nauczycielki z Przerośli Władysławy Wojnowskiej. Podczas aresztowania, mimo iż nie stawiał oporu został ciężko pobity przez zatrzymującego go funkcjonariusza PUBP w Suwałkach chor. Igora Burdzieja. Podczas śledztwa torturowany. Sądzony w procesie pokazowym 24 żołnierzy WiN w białostockim kinie „Ton”.  Wyrokiem WSR w Białymstoku(R 614/46), pod przewodnictwem mjr Włodzimierza Ostapowicza, 20.07.1946  skazany karę śmierci. Prezydent KRN Bolesław Bierut nie skorzystał. Wyrok wykonano 11.09.1946 w więzieniu w Białymstoku. Miejsce pochówku n/n.
 243. Piętko Bronisław ps. „Szyszko” – s. Bronisława, ur. 1901. Mieszkaniec wsi Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów. Rolnik, w konkubinacie z Pelagią Wierzbicką. Żołnierz „Chłostry” i AK. Zatrzymany przez Sowietów 13.07.1945. Zaginął bez wieści.
 244. Piktel Rajmund ps. n/n – s. Szymona i Weroniki, ur. 12.05. 1910. Mieszkaniec wsi Wrotki gm. Dębowo pow. Augustów. Stryj Stanisława i Zygmunta. Żołnierz „Chłostry”, AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 13.07.1945. Zaginął bez wieści.
 245. Piktel Stanisław ps. n/n – Józefa i Stefanii z domu Sętowska ur. 20.01.1925 we wsi Wrotki gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkały. Żołnierz „Chłostry”, AK i AKO, młodszy brat Zygmunta Piktel ps. „Jeleń”. Zatrzymany przez Sowietów 13.07. 1945. Zaginął bez wieści.
 246. Pojawis Franciszka – Franciszka i Franciszki z domu Pojawis, ur. 1900, właścicielka gospodarstwa we wsi Rudzie gm. Grabowo pow. Gołdap, gdzie w Niedzielę Palmową 06.04.1952 otoczony został przez obławę KBW – UB patrol Franciszka Witkowskiego ps. „Adam” „Agrest” „Cygan” z oddziału Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna. Poległa postrzelona w pierś i głowę serią broni maszynowej w momencie, kiedy opuszczała podwórko atakowanych przez KBW i UB zabudowań. Pochowana w Gołdapi.
 247. Przekopowski Józef ps. n/n – ur. 1911 we wsi Kudrynki gm. Kurianka pow. Augustów i tam zamieszkały. Śluzowy. Żołnierz AK, był w oddziale Witolda Pileckiego ps. „Żwirko”. Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1945. Zaginął bez wieści.
 248. Puczyłowski Franciszek ps. n/n – s. Kazimierza i Joanny, ur. 25.08.1911 we wsi Dalny Las gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty. Brał udział, jako sanitariusz, w wojnie obronnej 1939. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 18.07.1945. Zaginął bez wieści.
 249. Puczyłowski Jan ps. „Stępa” – s. Jana i Józefy, ur. 1894. Miał dom w Augustowie. Mieszkał w leśniczówce w Przewięzi gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Brat Tadeusza i Piotra Puczyłowskich – zabranych w Obławie. Leśniczy, żonaty z Teodozją, dwie córki i syn. Żołnierz AK. Poszukiwany przez Niemców zbiegł do oddziału partyzanckiego. Po wkroczeniu Sowietów, wrócił do domu który zaczął remontować i na czas remontu zamieszkał z rodziną u sióstr zakonnych w Studzienicznej. Zatrzymany przez Sowietów 19.07.1945. Zaginął bez wieści.
 250. Puczyłowski Józef ps. n/n – ur. 1908. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkał we wsi Gorczyca gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów gdzie prowadził sklep. Żonaty, ojciec trojga dzieci (synowie 5 i 7 lat, córka  6 miesięcy). Uczestnik wojny obronnej 1939 – walczył w okolicach Grodna. Po powrocie zamieszkał u rodziny na kolonii wsi Płaska gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Żołnierz AK – łącznik oddziału partyzanckiego ogn. Albina Drzewieckiego ps. „Konwa”. Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1944. Zaginął bez wieści.
 251. Puczyłowski Piotr ps. n/n – s. Jana i Weroniki (u braci jest Józefa), ur. 06.1904. Mieszkaniec wsi Sucha Rzeczka, gm. Szczebro-Olszanka, pow. Augustów. Strażnik jeziora, żonaty, cztery córki (Wacława l.17, Irena l. 16, Helena i Jadwiga – 6 lat). Brat Jana i Tadeusza. Żołnierz AK. W 1945 wszedł na minę i leczył się w szpitalu w Augustowie do 20.07.1945. Zatrzymany przez Sowietów 22.07.1945. Zaginął bez wieści.
 252. Puczyłowski Tadeusz ps. „Lis” – s. Jana i Józefy, 30.05.1912. Mieszkaniec wsi Serwy gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Żonaty, troje dzieci (synowie ur. 1942 i 1945, córka ur. 1940). Brat Jana i Piotra. Żołnierz PZP –  AK  od 1942 – łącznik, a następnie dowódca drużyny. W 1943 został zatrzymany przez Niemców i zmuszony do podpisania deklaracji o współpracy, z której się nie wywiązywał. W marcu 1943 zagrożony ponownym aresztowaniem zbiegł do lasu gdzie ukrywał się samodzielnie, a następnie, ze względu na represje, które względem żony zastosowali Niemcy, przeszedł na teren pow. Sokółka gdzie dołączył do wchodzącego w skład VIII UBK oddziału plut. podch. Zbigniewa Czarnockiego ps. „Czarny”. Oddział ten został rozbity przez Niemców 20.09.1943 w okolicach wsi Stryjówka na Grodzieńszczyźnie. Puczyłowskiemu udało się przebić z okrążenia i powrócić na teren pow. Sokółka, a następnie w niewyjaśnionych okolicznościach dołączyć do rodziny, która do Serw powróciła z przymusowego przesiedlenia w marcu 1945. Zatrzymany przez Sowietów w nocy z 17 na 18.07.1945. Zaginął bez wieści.
 253. Pużyński Henryk ps. n/n – s. Jana i Franciszki, ur. 20.07.1907 w Augustowie. Mieszkaniec Augustowa, cieśla, żonaty z Anną, ojciec jednego dziecka (pięcioro dzieci zmarło). W 1941 zatrzymany przez Sowietów i osadzony w więzieniu w Grodnie, skąd wyszedł po zajęciu miasta przez Niemców. Żołnierz PZP – AK. Znajomy z konspiracji Jana Szostaka, który w późniejszym okresie miał go namawiać do wstąpienia na służbę w UB lub MO (być może stanowcza odmowa stała się powodem zatrzymania). Zatrzymany przez Sowietów i towarzyszącego im funkcjonariusza UB, w nocy z 16 na 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 254. Pycz Edmund (Edward) ps. p. „Bocian” – mieszkaniec wsi Czarniewo gm. Jaminy pow. Augustów. Żołnierz AK, AKO i p. WiN. Wiosną 1945 brał udział w kursie podoficerskim prowadzonym w obozie sierż. Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”, po ukończeniu którego został przeniesiony do oddziału sierż. Wacława Sobolewskiego ps. „Sęk” „Skała”. Po rozwiązaniu oddziału członek patroli Stanisława Suszyńskiego ps. „Szpak” i Lucjana Maksimowskiego ps. „Korzeń”. Nie ujawnił się. Poległ 20.08.1948 podczas próby zatrzymania przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie.
 255. Pycz Władysław ps. n/n – ur. (daty nie ustalono) w osadzie Klonowo gm. Dębowo pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Czarniewo. Żonaty, kilkoro dzieci. Żołnierz AK – w jego domu znajdował się punkt kontaktowy partyzantów. Zatrzymany przez Sowietów 13 .07.1945. Zaginął bez wieści.
 256. Raczkowski Wiktor ps. n/n– ze wsi Komaszówka gm. Sztabin, żołnierz AK. W dniu 8.02.1946 wraz z dwoma znajomymi wybrał się do Augustowa, gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP lub MO. Jego zwłoki z ranami postrzałowymi głowy znaleziono 15.02.1946 na łąkach pod Augustowem. Jeden ze świadków widzieć miał Wiktora Raczkowskiego prowadzonego w tym kierunku przez funkcjonariusza MO Stanisława Maciejewskiego.
 257. Rogalewski Stanisław ps. „Skowronek” – s. Bolesława, ur. p. 1924, pochodził z Sejn. (możliwe, że był bratem rodzonym lub stryjecznym Bolesława ps. „Sosenka” i Stanisława ps. „Skoczek” Rogalewskich). Żołnierz AK, AKO. Zastrzelony podczas snu w stodole należącej do Bolesława Świsłowskiego (Sitowskiego, Sitkowskiego) ze wsi Aleksiejówka gm. Giby pow. Suwałki 08.08.1945 przez milicjanta Konstantego Puzynowskiego.
 258. Romanowski Bolesław ps. n/n być może „Wrzos” – ur.25.01. 1899. Mieszkaniec Augustowa. Zakrystian, żonaty, ojciec sześciorga dzieci. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów w nocy z 15 na 16.07.1945. Zaginął bez wieści.
 259. Romanowski Zygmunt ps. n/n – s. Bolesława, ur. i zamieszkały w Augustowie. Żołnierz AK i AKO. W maju lub czerwcu 1945 zatrzymany przez Sowietów i osadzony w areszcie PUBP w Augustowie, gdzie według relacji rodziny miał zostać zamordowany i pogrzebany potajemnie na podwórzu.
 260. Roszkowski Izydor ps. „Grusza” – s. Władysława i Franciszki, ur. 20.07.1900 we wsi Kopiec gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, szewc, uczestnik wojny bolszewicko – polskiej. Żołnierz AK, potem w AKO (siatka) – reperował buty żołnierzom oddziału Edwarda Wawiórko ps. „Lemiesz” „Skiba”. Zatrzymany przez Sowietów podczas obławy lipcowej. Zaginął bez wieści.
 261. Roszkowski Stanisław ps. „Brzoza” „Lipa” (?) – s. Izydora, ur. 1925 we wsi Kopiec gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Żołnierz oddziału Edwarda Wawiórko ps. „Lemiesz” „Skiba” i Jana Szumskiego ps. „Snop”. Zatrzymany przez Sowietów podczas obławy lipcowej. Miał razem z Witoldem Siarkowskim ps. „ Mewa” wskazać Sowietom miejsce ukrycia broni oddziału. Zaginął bez wieści.
 262. Rowiński Czesław ps. n/n – Mikołaja i Stanisławy, ur. 23.07.1920 we wsi Sucha Rzeczka, gm. Szczebro-Olszanka, pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler. Żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów 19.07.1945. Zaginął bez wieści.
 263. Rukść Izydor ps. „Wichrowaty” – Bolesława i Walerii, ur. 10.11.1908. Mieszkaniec wsi Juryzdyka, gm. Szczebro-Olszanka, pow. Augustów. Robotnik leśny, żonaty, czworo dzieci w wieku od lat 6 do pół roku. Żołnierz AK, członek siatki a następnie w oddziale Juliana Wierzbickiego ps. „Roman”, gdzie podczas jednej z akcji został ranny w obie nogi. Latem 1944 razem z całą rodziną wysiedlony do wsi Maćkowa Ruda, gm. Krasnopol, pow. Suwałki, skąd powrócił do rodzinnej wsi p. w czerwcu 1945. Zatrzymany przez Sowietów 25.07.1945. Zaginął bez wieści.
 264. Rutkowski Bernard ps. n/n – Władysława i Anny, ur. 21.09.1919 ze wsi Kamień, gm. Sztabin, pow. Augustów. Żołnierz AK i AKO, członek drużyny Jana Pycza, ps. „Paproć”. W 1944 wcielony do LWP, skąd p. zdezerterował wczesną wiosną 1945 i przyjechał do domu. Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1945. Zaginął bez wieści.
 265. Rutkowski Józef ps. „Kuna” „Szczygieł” – s. Antoniego, ur. 17 (lub 12).07.1925 we wsi Dzierwany, gm. Wiżajny pow. Suwałki. Masarz, (syn „wiejskiego kułaka” – ojciec miał 19 ha ziemi), 5 klas szkoły powszechnej. W WiN od jesieni 1946. Żołnierz w patrolu Stanisława Siedleckiego ps.  „Klon” „Wierny”, wcześniej krótko w patrolu Kazimierza Bartnik ps. „Młotek”. Ujawnił się w Augustowie 25.04.1947. W latach 1949-1950 ukrywał się. Do grupy Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna  wstąpił w maju 1950. W ramach akcji „L” prowadzonej w 1950, pod pretekstem wyegzekwowania zaległości na podatek gruntowy oraz SFOR UB oraz przedstawiciele WRN/GRN dokonali u jego ojca konfiskaty majątku ruchomego w tym inwentarza żywego, maszyn i sprzętów rolniczych oraz gospodarstwa domowego. Poległ 09.09.1950 we wsi Dziadówek gm. Wiżajny pow. Suwałki w pułapce UB i KBW. Miejsce pochówku
 266. Rutkowski Stanisław ps. „Lustro” – s. Bolesława i Marianny, ur. 12.02.1922 we wsi Kopiec, gm. Sztabin i tam zamieszkały. Żołnierz „Chłostry”, AK i p. AKO. Rolnik, żonaty, ojciec Krystyny (8 miesięcy). Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1945 (p. wskazany im przez Witolda Siarkowskiego ps. „Mewa”). Zaginął bez wieści.
 267. Rutkowski Wacław ps. n/n – s. Pawła i Albiny, ur. 1922 we wsi Rynkowce gm. Wołłowicze pow. Augustów. W 1942 wywieziony na roboty przymusowe przez Niemców. Powrócił na początku 1945. Zamieszkał u kuzynki we wsi Kudrynki gm. Kurianka pow. Augustów. Wstąpił do MO (prawdopodobne służył na posterunku w Lipsku). Po rozbiciu posterunku dołączył do oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. P. zginął w bitwie w okolicach jeziora Brożane 15.07.1945.

 

 1. ppłk Rybnik Aleksander ps. „Aleksy” „Dzik” „Dziki” „Jerzy” „Maciej Kropidło” „Maciej Rózga” ,,Popławski” „Rózga” „Zając” – s. Michała i Pauliny, ur. 13.12.1906 w Starosielcach, pow. Białystok. W 1914 razem z rodziną ewakuowany do Kaługi, gdzie ukończył szkołę powszechną i 2 klasy gimnazjum. W 1919 powrócił do Polski i kontynuował naukę w Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Białymstoku lub w Wilnie. Przerwał naukę i wstąpił do seminarium w Wilnie, a następnie w Janowie Podlaskim. Ostatecznie podjął naukę w prywatnym Liceum Nawrockiego w Warszawie. Po uzyskaniu matury w 1927 powołany do wojska, ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. 15.08.1930 mianowany ppor. Służył w 78 Pułku Piechoty w Baranowiczach, a następnie od 01.05.1935  w batalionie KOP „Wołożyn” gdzie od 11.1938 do 03.1939 dowodził 4 kompanią strzelecką. 19.03.1939 awansowany do stopnia kpt. Podczas wojny obronnej 1939, miał dowodzić jedną z kompanii KOP (być może była to 9 kompania III batalionu) wchodzącą w skład 2pp KOP w Grupie Operacyjnej „Bielsko”(„Boruta”). P. w nieznanych okolicznościach dołączył do sformowanej 18.09.1939 Dywizji Kawalerii „Zaza” i w jej szeregach wszedł w skład SGO „Polesie” dowodzonej przez gen. Kleeberga. Pełnił funkcję dowódcy batalionu piechoty „Olek”. W listopadzie 1939 wyruszył do Wilna, aby przez Litwę i Szwecję przedostać się do Anglii. W Wilnie wstąpił do ZWZ i został dowódcą batalionu w konspiracyjnym 6 pp Leg. oraz komendantem garnizonu Wilno. Aresztowany przez Sowietów 12.04.1941. W dniu 22.06.1941 w czasie nalotu niemieckiego i bombardowania dworca kolejowego w Wilnie, zbiegł ze stojącego tam transportu więźniów. Od kwietnia do 14.11.1942 był komendantem Obwodu AK Słonim w Okręgu Nowogródek. Zagrożony przez Niemców i partyzantkę sowiecką, opuścił teren Obwodu. Od 15.06.1943 do września 1943 pod ps. „Popławski” w Uderzeniowych Batalionach Kadrowych, był m.in. dowódcą patrolu, który udał się na Litwę kowieńską, by uzgodnić współdziałanie z oddziałami litewskimi. Jesienią 1943 mianowany p.o. Komendanta Obwodu AK Białystok-Powiat. W tym samym roku odznaczony KW. Po zakończeniu działań wojennych nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. 20.09.1944  mianowany zastępcą Inspektora Inspektoratu AK Białystok z obowiązkiem dalszego kierowania Obwodem Białystok-Powiat. W październiku 1944 objął stanowisko Inspektora Inspektoratu Białostockiego krypt. „Pola”, obejmującego obwody: augustowski, suwalski, sokólski, Białystok-miasto, Białystok-Powiat. Do kwietnia 1945 był równocześnie komendantem Obwodu Białystok-Powiat. 01.06.1945 (rozkaz antydatowany) odznaczony Orderem VM V kl.  Był zwolennikiem maksymalnego rozbudowania pionu walki bieżącej. Do sierpnia 1945 dowodził ok. 300-osobowym zgrupowaniem partyzanckim AKO krypt. „Piotrków” w Puszczy Knyszyńskiej. W październiku awansowany do stopnia ppłk. i mianowany Zastępcą Prezesa Okręgu WiN Białystok, pozostając nadal Inspektorem suwalsko-augustowskim i białostocko-sokólskim. Aresztowany 19.04.1946 przez grupę WP pozorującą oddział NZW. Sądzony wraz z działaczami Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, w procesie, który odbywał się w dniach 13-18.07.1946 w białostockim kinie „Ton”, jako pokazowy. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20.07.1946 (sygn. akt: R 614/46) skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu białostockim w dniu 11.09.1946.
 2. Rzepecki Jan ps. n/n – Tomasza i Marii, ur. 25.07.1923 w Augustowie i tam zamieszkały. Do wybuchu II wojny światowej uczył się w średniej szkole zawodowej. Podczas okupacji niemieckiej pracował w tartaku na Lipowcu. Żołnierz AK – poszukiwany przez Niemców dołączył do oddziału partyzanckiego Czesława Grajewskiego ps. „Wirski”, gdzie pełnił funkcję sanitariusza. Po wkroczeniu Sowietów Jan Szostak, były kolega z oddziału proponował mu podjęcie służby w PUBP w Augustowie, na co nie zgodził się, gdyż rozpoczął prace jako nauczyciel w szkole podstawowej w Raczkach gm. Dowspuda pow. Augustów. Zatrzymany przez Szostaka 05.07.1945, a następnie przekazany Sowietom. Zaginął bez wieści.
 3. sierż. Rzepka (Rzepko) Marian ps. n/n – Władysława i Kazimiery, ur. 14.10.1914 we wsi Mogilnice, gm. Dębowo, pow. Augustów. Żołnierz zawodowy. Uczestnik wojny obronnej 1939 – walczył w obronie Warszawy. Po powrocie do rodzinnej wsi, po aresztowaniu przez Sowietów brata Władysława, zaczął się ukrywać a następnie dołączył do partyzantów PAW. W 1940 przeszedł na teren okupowany przez Niemców, gdzie osiedlił się we wsi Szczebra gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów i zaczął pracę na kolei. Wiosną 1945 powrócił do domu i zajął się uprawą roli. Nie zgodził się na stałe dołączyć do oddziału partyzanckiego AKO, ale p. prowadził w nim szkolenie żołnierzy. Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1945. Zaginął bez wieści.
 4. Sadowski Jan ps. „Blady” „Jędrycki” lub „Jędrzycki” „Komar” – Piotra i Stefanii z domu Leśniewska, ur. 02.08.1922 we wsi Andrzejewo gm. Zaboryszki pow. Suwałki. Rolnik (pracował w 20-ha gospodarstwie ojca), kawaler, 6 klas szkoły powszechnej. Należał do organizacji „Strzelec”. W 1939 ochotniczo zgłosił się do wojska. Skierowany do Puńska do strażnicy Straży Granicznej. Podczas okupacji niemieckiej wywieziony na przymusowe roboty na teren ówczesnych Prus Wsch.. Po pewnym czasie zatrzymany i osadzony w areszcie w Gołdapi jako podejrzany o posiadanie broni i sabotaż. Po zwolnieniu z aresztu zbiegł z gospodarstwa, w którym pracował i powrócił w rodzinne okolice, gdzie ukrywał się pracując m.in. u znajomego volksdeutscha. Był żołnierzem PZP, a potem AK. Pierwszego listopada 1944 wstąpił do MO i pracował na posterunku w Szypliszkach. W dniu 15.12.1944 z polecenia Aleksego Łukowskiego ps. „Zarucki” porzucił służbę. Był żołnierzem patrolu Romualda Zabłockiego ps. „Alibaba” „Błotnik”, do którego wstąpił w styczniu 1946, a po jego rozwiązaniu, wiosną 1946, przeszedł do patrolu Kazimierza Bartnika ps. „Młotek”. Latem lub jesienią 1946 przeniesiony do patrolu stanowiącego obstawę zastępcy Komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN (kryptonim „Bronisława” „Falaise” „Felicja” „Filomena” „56”) Michała Kaszczyka ps. „Siłacz” „Stały” „Tarzan”. Od lutego 1947 w patrolu „Wróbla” (Józef Miluć), gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy. W lutym 1947, z rozkazu p.o. komendanta Obwodu Józefa Grabowskiego ps. „Cyklon” „Mur” „Przytulski” i szefa dywersji Kazimierza Ceckowskiego ps. „Wąż” „Węgorz”, wraz z Józefem Łukowskim ps. „Szczerbiec, Piotrem Burdynem ps. „Kabel” i Bronisławem Nikścin ps. „Dąb” został oddelegowany na teren miasta Suwałki w celu stworzenia patrolu dywersyjno – wywiadowczego i budowy nowej siatki konspiracyjnej, która nie miała podlegać ujawnieniu. Po ogłoszeniu tzw. ,,amnestii”, chcąc kontynuować walkę i mając na uwadze niejasną sytuację patrolu „Szczerbca”, ponownie dołączył do patrolu Kazimierza Bartnik ps. „Młotek”. Ujawnił się dopiero na wyraźny rozkaz dowództwa w Suwałkach, w dniu 29.04.1947. W dniu 13.10.1948 został skazany przez Sąd Grodzki w Suwałkach na karę 6 miesięcy więzienia na mocy art. 241 K.K. (udział w bójce). Podczas śledztwa był namawiany do podjęcia współpracy z PUBP w Suwałkach, w zamian za uwolnienie go od odpowiedzialności – ofertę odrzucił. W areszcie w Suwałkach inwigilowany przez tzw. agenturę celną pod kątem domniemanego kontynuowania działalności niepodległościowej. Pod koniec kwietnia 1949 został wezwany do stawienia się w KPMO w Suwałkach, gdzie miał być pociągnięty do odpowiedzialności karnej jako dezerter z MO. Uniknął aresztowania, raniąc przy tym  funkcjonariusza milicji, który chciał go zatrzymać. Od tego momentu zaczął się ukrywać. W maju 1949, razem z Piotrem Burdynem stworzył oddział, którego został dowódcą. W ramach akcji „L” prowadzonej  w 1950, pod pretekstem wyegzekwowania zaległości na podatek gruntowy oraz SFOR UB oraz przedstawiciele WRN/GRN dokonali u jego ojca konfiskaty majątku ruchomego w tym inwentarza żywego, maszyn i sprzętów rolniczych oraz gospodarstwa domowego. Zginął, zastrzelony przez podwładnego Mieczysława Arasimowicza ps. „Żulik” p. w dniu 21.06.1951 w okolicach wsi Surminy gm. Banie Mazurskie pow. Węgorzewo. Po rozbiciu grupy UB dokonał ekshumacji w celu dokonania identyfikacji zwłok. Miejsce ponownego  pochówku n/n. IPN Bi 012/1228; 012/1229; 144/1216
 5. Sawicki Jan ps. „Giez” „Grzmot” – s. Franciszka, ur. 02.07.1928 we wsi Lipniak gm. Zaboryszki pow. Suwałki. Wyrokiem WSR w Białymstoku 10.1948 skazany na 5 lat pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni. Z więzienia zwolniony warunkowo, ze względów zdrowotnych, 22.01.1950. Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył w maju 1950. Od 25.06.1950 przydzielony do patrolu Piotra Burdyna. W ramach akcji „L” prowadzonej w 1950, pod pretekstem wyegzekwowania zaległości na podatek gruntowy oraz SFOR, UB oraz przedstawiciele WRN/GRN dokonali u jego ojca konfiskaty majątku ruchomego w tym inwentarza żywego, maszyn i sprzętów rolniczych oraz gospodarstwa domowego. Poległ 02.07.1950 w walce z grupą operacyjną KBW, MO i UB, w okolicach wsi Płociczno i Bakaniuk gm. Kuków pow. Suwałki. Miejsce pochówku n/n.
 6. Sidor Jan ps. „Guzik” „Zagłoba” – s. Franciszka i Antoniny, ur. 27.05.1903 we wsi Rudniki gm. Koniecbór pow. Suwałki. Mieszkaniec osady Raczki gm. Koniecbór pow. Augustów. Rolnik, urzędnik, żonaty, jedno dziecko (córka Zofia ur. 1929), 5 klas szkoły powszechnej. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz organizacji Korpus Ziemii Suwalskiej, a następnie PZP – AK. W czerwcu 1944 dowodził plutonem terenowym nr XXXIX – Milanowizna. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w konspiracji. II zastępca Komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN. Ujawnił się w Suwałkach 25.04.1947. Po ujawnieniu pracował m.in. przy budowie mostu drogowego w Raczkach i jako prezes Spółdzielni Rolniczej „Jedność” w Raczkach. Był inwigilowany i prześladowany przez PUBP. Ukrywał się od sierpnia 1949. W październiku 1949 nawiązał kontakt z partyzantami Jana Sadowskiego ps. „Blady” „Komar” i Piotra Burdyna ps. „Edward” „Kabel” „Mroźny” „Poręba”, lecz ze względu na wiek i stan zdrowia uniemożliwiający mu dokonywanie długich przemarszów, nie przebywał z nią a ukrywał się w towarzystwie Jana Gizelbach ps. „Wierszułł”. W dniu 21.11.1949 razem z Gizelbachem  przebywali w gospodarstwie Jana Szczeciny we wsi Lipowo gm. Koniecbór pow. Suwałki, a na nocleg przenieśli się do stojącej po sąsiedzku opuszczonej stodoły Józefy Jasionowskiej. Na skutek doniesienia n/n informatora UB ps. „Bolesław” ze wsi Podwysokie gm. Koniecbór pow. Suwałki zostali otoczeni przez grupę operacyjną KBW – UB. Sidor popełnił samobójstwo, zaś Gizelbach poddał się. Miejsce pochówku n/n. IPN Bi 237/27.
 7. Siedlecki Antoni ps. „Bąk” – s. Wojciecha i Weroniki z domu Hajdeman, ur. 26.08.1905 (inna data urodzin 13.06.1905) we wsi Balinka gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty, dwoje dzieci. Żołnierz AK i AKO –  zastępca dowódcy plutonu. W lipcu 1945, ostrzeżony o poszukiwaniu go przez Sowietów, ukrywał się w okolicach domu. Zatrzymany podczas pracy na polu, gdy pomagał bratu. Zaginął bez wieści.
 8. sierż. Siedlecki Stanisław ps. „Medyk”– s. Kazimierza i Anny, ur. 22.07.1906 we wsi Kobyli Kąt gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, sołtys, 2 klasy szkoły powszechnej. Żołnierz  AK i AKO. Zabity, w n/n okolicznościach, przez Sowietów podczas obławy lipcowej 1945.
 9. Siedlecki Wacław ps. „Osa” – s. Kazimierza i Józefy z domu Karczewska, ur. 1906 we wsi Balinka gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik i robotnik leśny, żonaty ze Stefanią Kupińską, córka Irena (4 lata). Żołnierz AK, w placówce terenowej, a następnie w oddziale Michała Fiłon ps. „Dąb”. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 10. Siedlecki Wincenty – ze wsi Balinka gm. Sztabin pow. Augustów, p. niezwiązany z konspiracją. Zatrzymany p. 17.12.1945. Przewieziony do PUBP w Augustowie i tam przesłuchiwany i torturowany. Po około 10 dniach jego ciało noszące ślady tortur (zerwane paznokcie, połamane palce rąk, odbite pięty) zostało odnalezione na drodze w okolicach Balinki przyczyną śmierci było prawdopodobnie uduszenie drutem kolczastym zakręcanym na szyi za pomocą kija.
 11. Siedlecki Władysław ps. „Cieśla” – s. Kazimierza i Józefy z domu Karczewska, ur. p. 09.06.1895 w Balince gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, robotnik leśny, żonaty, jedno dziecko. Uczestnik wojny obronnej 1939. Żołnierz AK – członek WSOP w placówce Balinka. Zatrzymany przez Sowietów ok. 20.07.1945. Zaginął bez wieści.
 12. Sienkiewicz Bolesław ps. n/n – s. Stanisława i Heleny ur. p. 02.1908 (inna data urodzin 09.01.1909), mieszkaniec Augustowa. Ślusarz, żonaty, jedno dziecko. Uczestnik wojny obronnej 1939 – walczył na Wołyniu. Po powrocie pracował w młynie wodnym. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów i towarzyszącego im funkcjonariusza PUBP w Augustowie Edwarda Wasilewskiego w nocy z 16 na 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 13. Sienkiewicz Henryk ps. n/n – Franciszki ur. p. 15.10.1923 w Raczkach gm. Dowspuda pow. Augustów. Uczeń IV klasy gimnazjum w Suwałkach. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 14. Siergiej Bronisław ps. „Chmura” nazwisko konspiracyjne Góral – s. Stanisława i Józefy z domu Charachiewicz, ur. 15.08.1921 we wsi Siniewicze gm. Wołłowiczowce pow. Augustów. Mieszkaniec Sejn pow. Suwałki. Robotnik, żonaty, 4 klasy szkoły powszechnej. Był w partyzantce sowieckiej, potem współpracował z NKWD przy wyłapywaniu niedobitków i konfidentów. Od maja 1945 w oddziale Józefa Sulżyńskiego ps. „Brzoza” „Pocztowiec”, a potem Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan”. Aresztowany 13.12.1945. Wyrokiem WSR w Białymstoku (R 121/46) pod przewodnictwem Zbigniewa Furtaka skazany 28.10.1946 na karę śmierci. Prezydent KRN B.Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 13.12.1946. Miejsce pochówku n/n. IPN Bi 07/1394, Bi 033/171.
 15. Sitkowski Eugeniusz ps. n/n – s. Stanisława i Aleksandry (Heleny), ur.07.04. 1922 we wsi Iwanówka gm. Giby pow. Suwałki i tam zamieszkały. Kawaler, żołnierz AK – w oddziale leśnym miał ukończyć szkołę podoficerską. Zatrzymany przez Sowietów w czerwcu 1945 (według innych źródeł zatrzymany 25.07.1945), w związku z zastrzeleniem przez partyzantów oficera sowieckiego w sąsiedniej wsi. Zaginął bez wieści. Razem z nim aresztowano p. także ojca Stanisława 1885 i siostrę Jadwigę ur. 1918.
 16. Siwicki Zygmunt ps. n/n – ur. 1902, ze wsi Kopiec gm. Sztabin pow. Augustów. Żonaty, żołnierz AK i AKO, stryj Siwickiego Eugeniusza ps. „Niemen”. Zatrzymany przez Sowietów 12.07.1945. Zaginął bez wieści.
 17. Skrocki Bronisław ps. n/n – Juliana i Anny z domu Klepacka, ur. 13.09.1916 (inna data urodzin 01.12.1918) we wsi Karoliny gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Krawiec – w 1937 ukończył Wyższą Szkołę Kroju Czesława Kurowskiego w Warszawie. Żonaty z Anną, ojciec dwojga dzieci. Uczestnik wojny obronnej 1939. Przebywał w niewoli niemieckiej skąd w 1942 udzielono mu urlopu, z którego nie wrócił. Ożenił się i mieszkał w Karolinach prowadząc zakład krawiecki. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów razem z bratem Julianem i zwolniony. Ponownie zatrzymany po dwóch dniach. Zaginął bez wieści.
 18. Skrocki Julian ps. n/n – Juliana i Anny z domu Klepacka, ur. 13.09.1916 we wsi Karoliny gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Terminator krawiecki. Uczestnik wojny obronnej 1939. Przebywał w niewoli niemieckiej skąd wrócił wiosną 1945. Żołnierz AKO – członek drużyny Władysława Zagórskiego ps. „Wichura”. Zatrzymany przez Sowietów w połowie lipca 1945. Zaginął bez wieści.
 19. Sławiński (Słabiński, Słowiński) Józef „Dzięcioł” – s. Izydora, ur. w 1924 we wsi Jałoszowa. Członek patrolu Józefa Myszczyńskiego ps. „Sikora” w oddziale Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan”. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25.04.1947 w Suwałkach. We wrześniu 1947 znalazł się w reaktywowanym oddziale „Bębna”. Po rozbiciu grupy ukrywał się samodzielnie. Zastrzelony przez zwerbowanego przez UB Józefa Milucia ps. „Wróbel”, w 1948 – IPN Bi 012/988; IPN Bi 045/1882;
 20. Snarski Józef ps. n/n – Mieszkaniec wsi Starożyńce gm. Lipsk. Zabity 18.06.1946 w Starożyńcach przez grupę operacyjną MO i PUBP Augustów. Wg niektórych źródeł nie był członkiem podziemia, zginął przypadkiem.
 21. sierż. zaw./ ppor cz.w. Sobolewski Wacław ps. „Sęk” „Skała” – s. Jana i Józefy, ur. 12.08.1916 we wsi Topiłówka gm. Dowspuda pow. Augustów. W 1932 przyjęty do Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Śremie. Po jej ukończeniu w 1935, w stopniu kpr. skierowany do 78 pp. w Baranowiczach. W 1939 awansowany do stopnia plut., a w 1939 sierż. Podczas wojny obronnej 1939 walczył pod Mławą, a następnie w obronie Warszawy. Po kapitulacji załogi miasta dostał się do niewoli, z której zbiegł i powrócił w rodzinne strony. W 1940, na podstawie donosu współpracownika NKWD z Topiłówki Czesława Sobolewskiego (zbieżność nazwisk przypadkowa) zatrzymany przez NKWD i osadzony w areszcie w Augustowie, a następnie w więzieniu w Grodnie, skąd wyszedł po opanowaniu miasta przez Niemców w czerwcu 1941. W dniu 07.08.1941 zaprzysiężony przez Piotra Milanowskiego ps. „Ćma” „Łuk” „Rukść” do konspiracji. W PZP – AK początkowo dowódca plutonu w kompanii Milanowskiego, a następnie jego zastępca. W czerwcu 1942 zagrożony aresztowaniem zbiegł do lasu, gdzie zorganizował oddział partyzancki. Wiosną 1943 oddział ten połączono z oddziałem Walentego Klewiado ps. „Sęp”. Po zakończeniu akcji „Burza” i ustabilizowaniu się frontu zamieszkał razem z narzeczoną we wsi Kamienna Nowa pow. Sokółka. Z rozkazu Komendanta Obwodu AKO Augustów kpt. Bronisława Jasińskiego ps. „Komar” „Łom” mianowany d-cą kompanii AKO na gm. Lipsk (krypt. „Jodły”) oraz d-cą oddziału partyzanckiego. Podczas „Obławy Lipcowej” „Sęk” przekazał swoich ludzi pod komendę sierż. Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”, a sam wrócił na teren pow. Sokółka. Zatrzymany przez Sowietów we wsi Kamienna Nowa zginął zastrzelony przez nich, we wsi Osowy Grąd gm. Kolnica pow. Augustów podczas konwojowania grupy zatrzymanych do Augustowa. (miał podjąć próbę ucieczki). Odznaczony KW i SKzM. P. pośmiertnie awansowany do stopnia ppor. cz. w.
 22. Sołtys Leonard ps. n/n – ur. 1906 w Augustowie i tam zamieszkały. Żonaty, troje dzieci. Przed II wojną światową prowadził w Augustowie mały sklep. Podczas okupacji pracował jako robotnik. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów w nocy z 16 na 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 23. /sierż. rez. Sowulewski Franciszek ps. „Bąk” „Twardowski” – s. Antoniego i Ewy, ur. 14.12.1915 we wsi Olszanka gm. Filipów pow. Suwałki. Mieszkaniec Suwałk (p. od jesieni 1944), kawaler, uczeń, dwie klasy liceum pedagogicznego. W WP służył w latach 1936-38, początkowo w Szkole Podoficerów Łączności w Przemyślu, po ukończeniu której otrzymał stopień st. strzelca, a następnie w 4 dak w Suwałkach, gdzie awansował do stopnia kaprala. Uczestnik wojny obronnej 1939 walczył w okolicach Zambrowa i Łomży, a następnie w szeregach SGO „Polesie” – do końca jej istnienia. Po bitwie pod Kockiem uniknął niewoli i wrócił do domu. Żołnierz AK, od marca 1943 w kompani terenowej Filipów w rejonie (batalionie) IV dowodzonym przez Mieczysława Dorochowicza ps. „Szechtycki” lub „Sztychnicki” „Śmiały”. W listopadzie 1944 awansowany do stopnia plut. w 29 kompanii telefonicznej w odtwarzanym 41 pp. pełnił funkcję z-cy dowódcy plutonu nr XLII – „ Zarębianka” w 14 kompanii terenowej suwalskiego Obwodu AK (w stopniu plut.). W AKO (p. w stopniu sierżanta) pełnił funkcję dowódcy kompanii Filipów, a jednocześnie był dowódcą patrolu dywersyjnego. W styczniu 1946 mianowany dowódcą rejonu (batalionu) „Moczary”.  Funkcję dowódcy batalionu pełnił od 10.01.1946 (jeszcze w styczniu 1946 przekazał dowodzenie  kompanią Józefowi Marcówce ps. „Biały) do aresztowania 12.04. tegoż roku w Suwałkach podczas zajęć lekcyjnych. (Podjął próbę ucieczki wyskakując przez okno, zawadził o gzyms lub parapet i spadł na ziemię łamiąc nogę). Sądzony w procesie działaczy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, który odbywał się w dniach 13-18.07.1946 w białostockim kinie „Ton”, jako pokazowy. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 614/46) 20.07.1946  skazany na karę śmierci. Prezydent KRN B. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 11.09.1946 w więzieniu w Białymstoku. Miejsce pochówku n/n. IPN Bi 045/1855.
 24. Stanulewicz Hieronim– aresztowany (brak daty i miejsca) przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa.
 25. Stanulewicz Stanisław ps. „Skoczek” – s. Stefanii, ur.21.08.1918 we wsi Chmielówka Stara gm. Kuków pow. Suwałki. Rolnik, żonaty z Jadwigą z domu n/n. W AK, AKO, WiN  pełnił funkcję łącznika. W 1947 nie ujawnił się. W grudniu 1949 zatrzymany przez PUBP w Suwałkach i zmuszony do podpisania zobowiązania do współpracy (ps. operacyjny n/n). Po zwolnieniu, by nie donosić, a jednocześnie uniknąć dalszych represji, wstąpił do oddziału Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna – w porozumieniu z nim partyzanci sfingowali jego uprowadzenie sugerując sąsiadom iż zostanie rozstrzelany za współpracę z UB.  25 czerwca 1950 przydzielony z do patrolu Henryka Czyża, ps. „Zygmunt”. Ciężko ranny podczas walk w czasie obławy przeprowadzonej przez KBW i UB w dniu 1.07.1950 w okolicach miejscowości Płociczno i Bakaniuk, gm. Kuków. Zmarł w drodze do szpitala. Miejsce pochówku n/n.
 26. Staśkiewicz Antoni – Antoniego i Józefy z domu Jaglińska, ur. 12.08.1923 we wsi Dębszczyzna gm. Filipów pow. Suwałki. Mieszkaniec wsi Guzy gm. Mieruniszki pow. Olecko. Kawaler, 5 klas szkoły powszechnej, kołodziej. W maju 1941 wywieziony na roboty przymusowe na teren pow. Olecko, gdzie pracował jako pomocnik kołodzieja. W AK od 1943, bez pseudonimu, zaprzysiężony przez Mieczysława Dorochowicza ps. „Szechtycki” lub „Sztychnicki” „Śmiały” dowódcę rejonu (batalionu) IV. Po zakończeniu działań wojennych wrócił na gospodarstwo rodziców. Brał udział w rozbrojeniu posterunku MO w Filipowie w maju 1945, a także w akcji zabierania broni palnej od ludzi nie będących członkami AKO. W czerwcu 1946 przeniósł się do wsi Guzy gm. Mieruniszki pow. Olecko i pracował tam jako kołodziej. Zatrzymany i aresztowany 02.10.1946.Wyrokiem WSR w Białymstoku (Dr 106/46) na sesji wyjazdowej w Filipowie skazany w trybie doraźnym 8.11.1946 na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent KRN Bolesław Bierut 18.11.1946 nie skorzystał z prawa łaski, wyrok wykonano jeszcze w listopadzie 1946. Miejsce pochówku n/n.
 27. Staśkiewicz Julian ps. „Borowy” – s. Jana i Rozalii ur. 14.10.1927 we wsi Lipniak gm. Zaboryszki pow. Suwałki. Żołnierz WiN. Ujawnił się w Suwałkach, 25.04.1947 (według innej wersji nie był żołnierzem WiN i w związku z tym nie ujawniał się). Do grupy Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna dołączył w czerwcu 1950. W ramach akcji „L” prowadzonej w 1950, pod pretekstem wyegzekwowania zaległości na podatek gruntowy oraz SFOR UB oraz przedstawiciele WRN/GRN dokonali u jego ojca konfiskaty majątku ruchomego w tym inwentarza żywego, maszyn i sprzętów rolniczych oraz gospodarstwa domowego. Od czerwca 1951 w patrolu Franciszka Witkowskiego ps. „Adam” „Agrest” „Cygan”. Poległ 06.04.1952 we wsi Rudzie gm. Grabowo pow. Gołdap po walce z grupą KBW w obejściu Józefa Pojawis. Miejsce pochówku n/n.
 28. Staśkiewicz Kazimierz ps. „Pietraszewski” – s. Antoniego i Józefy z domu Jaglińska, ur. 06.03.1916 we wsi Dębszczyzna gm. Filipów pow. Suwałki. Mieszkaniec wsi Kazimierówka gm. Jeleniewo pow. Suwałki. Rolnik, 4 klasy szkoły powszechnej, kawaler w związku nieformalnym. W marcu 1939 powołany do odbycia służby wojskowej w 41 pp. w Suwałkach. W wojnie obronnej uczestniczył jako amunicyjny ckm, walczył do 27.09.1939 kiedy w okolicach Radomia otrzymał rozkaz złożenia broni i udania się do domu. Do PZP – AK zwerbowany przez dowódcę rejonu (batalionu) IV Mieczysława Dorochowicza ps. „Szechtycki” lub „Sztychnicki” „Śmiały”, w grudniu 1942. W kwietniu 1944 wywieziony na roboty przymusowe do fabryki silników czołgowych w Królewcu. Do domu wrócił w maju 1945. Członek drużyny, której dowódcą był jego brat Piotr, sam dowodził czteroosobową sekcją dywersji podległą Janowi Sokołowskiemu ps. „Sowa” ze wsi Supienie gm. Filipów pow. Suwałki. Brał udział w rozbrojeniu posterunku MO w Filipowie w maju 1945, a także w akcji zabierania broni palnej od ludzi nie będących członkami AKO. W lutym 1946 przeniósł się do wsi Kazimierówka gm. Jeleniewo pow. Suwałki, gdzie zamieszkał i pracował w gospodarstwie konkubiny. Zatrzymany i aresztowany 02.10.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Dr 106/46) na sesji wyjazdowej w Filipowie skazany w trybie doraźnym 08.11.1946 na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz konfiskatą całości mienia na rzecz Skarbu Państwa. Prezydent KRN Bolesław Bierut 18.11.1946 nie skorzystał z prawa łaski, wyrok wykonano 25.11.1946 w więzieniu w Białymstoku. Miejsce pochówku n/n.
 29. Staśkiewicz Piotr ps. „Olszyna” – s. Antoniego i Józefy z domu Jaglińska, ur. 18.11.1905 we wsi Dubowo gm. Kuków pow. Suwałki. Mieszkaniec wsi Dębszczyzna gm. Filipów pow. Suwałki. Rolnik (8,7 ha), trzy klasy szkoły powszechnej, żonaty z Aleksandrą Kozłowską, z którą miał 4 dzieci (Romuald ur. 1934, Ryszard ur. 1935, Czesława ur.1938, Mieczysław ur. 1944). W latach 1928 – 30 odbył zasadniczą służbę wojskową w 41 pp. w Suwałkach. W konspiracji od stycznia 1940 zwerbowany przez Mieczysława Dorochowicza ps. „Szechtycki” lub „Sztychnicki” „Śmiały”. W AK początkowo w placówce (kompanii) dowodzonej przez Dorochowicza, a następnie Franciszka Sowulewskiego ps. „Bąk” „Twardowski”, a po jego aresztowaniu, Kibitlewskiego ze wsi Olszanka. Pełnił funkcję dowódcy sekcji/drużyny w Dębszczyźnie, a także zajmował się prowadzeniem magazynu broni. W jego gospodarstwie odbywały się zebrania organizacyjne, przyjmował i przekazywał dalej podziemną prasę. Od maja 1945 do lipca 1946 był wójtem, a od lipca 1946 do chwili aresztowania członkiem PRN w Suwałkach. Od października 1945 do rozwiązania struktur suwalskich, to jest do maja 1946 był członkiem PSL. Zatrzymany i aresztowany na skutek denuncjacji dezertera z drużyny Mieczysława Buraczewskiego w dniu 01.10.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Dr 106/46) na sesji wyjazdowej w Filipowie skazany w trybie doraźnym 08.11.1946 na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz konfiskatą całości mienia na rzecz Skarbu Państwa. Prezydent KRN Bolesław Bierut 18.11.1946 nie skorzystał z prawa łaski, wyrok wykonano 25.11.1946 w więzieniu w Białymstoku. Miejsce pochówku n/n.
 30. Statkiewicz Kazimierz ps. „Śmigło” – s. Aleksandra i Julianny ur. 20.02.1920. Mieszkaniec wsi Krusznik gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Robotnik leśny, pomocnik kowalski. Żołnierz AK – w oddziale Franciszka Goworowskiego ps. „Leśny” – podczas okupacji niemieckiej służył jako przewodnik dla sowieckich grup dywersyjno-zwiadowczych. Zatrzymany przez Sowietów (identyfikacji jako żołnierza AK miał dokonać jeden z Sowietów, którego znał z oddziału) 20.07.1945. Zaginął bez wieści.
 31. Stefanowski Fabian ps. „Wampir” – Antoniego i Bronisławy, ur. 1925 mieszkaniec leśniczówki Mały Borek gm. Kurianka pow. Augustów (ojciec był leśniczym). Żołnierz AK i AKO – członek oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”, łącznik. W lipcu 1945 zwolniony do domu na rekonwalescencję po przebytym tyfusie. Zatrzymany przez Sowietów w połowie lipca 1945. Zaginął bez wieści.
 32. Stefanowski Izydor ps. n/n – 1904, strażnik śluzy Paniewo gm. Kurianka pow. Augustów, stryj Fabiana. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów w połowie lipca 1945. Zaginął bez wieści.
 33. Stefanowski Lucjan ps. „Zwiał” – s. Władysława i Kamili z d. Łaniewska, ur. 16.02.1925 w Osadzie Klonowo, pow. Augustów. W czasie okupacji niemieckiej aresztowany i osadzony w augustowskim obozie karnym. Uciekł z „karniaka” wraz z bratem Władysławem, a także Józefem Zbierajewskim ps. „Bystry”. W 1944 wcielony do (L)WP. W 1945 wysłał do rodziny list z poczty polowej 6 zapasowego pp. w Dojlidach w Białymstoku. Przeniesiony do Torunia, cały batalion zdezerterował pod koniec maja 1945. Wrócił na teren Augustowszczyzny. Żołnierz oddziału Władysława Stefanowskiego, ps. „Grom”. Poległ, bądź został schwytany, a następnie zamordowany przez Sowietów, podczas bitwy nad jeziorem Brożane 15.07.1945.
 34. sierż.(ogn.) Stefanowski Władysław ps. „Grom” – s. Władysława i Kamilii z domu Łaniewska, ur. 14.08.1911 p. w gajówce Klonowo gm. Kolnica pow. Augustów (gdzie pracował jego ojciec). Mieszkaniec wsi Wojciech gm. Szczebro-Olszanka. Odbył służbę wojskową w 29 pal w Grodnie. W stopniu kaprala brał udział w szeregach jednostki macierzystej w wojnie obronnej 1939 (walczył w obronie Warszawy). Po kapitulacji miasta dostał się do niewoli, z której zbiegł i powrócił do domu. W konspiracji od marca 1942 – jego przełożonym był p. Walenty Klewiado ps. „Sęp”. We wrześniu 1943, razem z młodszym bratem Lucjanem aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie karnym w Augustowie, skąd także udało mu się uciec. Zmuszony do ukrywania się dołączył do oddziału partyzanckiego, w którym pełnić miał funkcję dowódcy plutonu. 04.11.1943 podczas akcji na posterunek żandarmerii w Lipsku dwukrotnie ranny w rękę. W maju 1944 awansowany do stopnia plut., a w listopadzie do stopnia sierż. Po wkroczeniu Sowietów uniknął aresztowania i pozostał w konspiracji. W AKO mianowany zastępcą przewodnika kompanii E – „Jodły” (gm. Lipsk i Kurianka). Od marca 1945 dowódca oddziału podlegającego Komendantowi Obwodu kpt. Bronisławowi Jasińskiemu ps. „Komar” „Łom”, od lipca 1945 dowódca zgrupowania partyzanckiego AKO Obwód Augustów. Schwytany przez Sowietów, a następnie zamordowany, po bitwie nad j. Brożane 15.07.1945. Pośmiertnie odznaczony KW.
 35. Stelmasik Tadeusz ps. n/n – s. Władysława i Stefanii, ur.03.08.1925 lub 1927 w Augustowie i tam zamieszkały. Uczeń, kawaler. Podczas okupacji niemieckiej wywieziony razem z rodzicami do Niemiec. Uciekł z obozu i powrócił do Augustowa, gdzie zamieszkał u starszej siostry. Żołnierz AK i AKO. Nosił się z zamiarem wyjazdu do Poznania, gdzie osiedlili się jego rodzice. Aresztowany przez Sowietów 15.07.1945 razem z Mieczysławem Jatkowskim i Władysławem Jedlińskim. Zaginął bez wieści.
 36. Strzałkowski Zygmunt ps. „Wiewiórka” – s. Adama i Serafiny z domu Bochenek, ur. 23.10.1921 we wsi Ponarlica gm. Lipsk pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler, 4 klasy szkoły powszechnej. Podwładny Józefa Pawluczyka ps. „Palma”. Wziął udział w jednej akcji podczas której zabrano owoce z trzech jabłoni. Przechowywał karabin i pistolet Nagant. Zatrzymany i aresztowany 22.08.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Dr 79/46) skazany 07.10.1946 na karę śmierci  z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 17.10.1947. IPN Bi 015/471.
 37. Suchwałko Ludwik ps. n/n – ur.1913, mieszkaniec wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów, Rolnik, żonaty od 1937 z Bronisławą, ojciec jednego dziecka (syn). Uczestnik wojny obronnej 1939, żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 38. Surkont Stanisław ps. „Szmigiel” – s. Piotra i Marii ur.26.07.1909, mieszkaniec wsi Krasnoborki gm. Sztabin pow. Augustów. Rolnik, nauczyciel, żonaty, jedno dziecko (syn). Po wkroczeniu Sowietów w 1939 namawiany przez nich do podjęcia pracy w szkolnictwie zbiegł na teren okupacji niemieckiej i pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Aleksandrowie pow. Biłgoraj. W czerwcu 1941 wrócił, lecz nie zastał rodziny, która została wywieziona przez Sowietów na Syberię. Pracował jako rolnik we własnym gospodarstwie. Żołnierz AK i AKO. Po ponownym wkroczeniu Sowietów pracował w Starostwie Powiatowym w Lipsku, a następnie w Augustowie jako inspektor szkolny. Zatrzymany przez Sowietów 28.07.1945. Zaginął bez wieści.
 39. Surowiecki vel Serowiecki vel Syrowiecki Mieczysław ps. „Szabla” – ur. 1909 p. mieszkaniec  wsi Świderek gm. Kolnica pow. Augustów, Żołnierz AK i AKO. 28.08.1945 awansowany do stopnia plut. Dalsze losy n/n (jedne źródła podają, iż zginął, inne, iż wyjechał posługując się dokumentami legalizacyjnymi).
 40. Szamotuła Zygmunt– aresztowany (brak daty i miejsca) przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa.
 41. Szczytko Kazimierz ps. n/n – ur. 1900, mieszkaniec wsi Wolne gm. Sztabin pow. Augustów Rolnik, żonaty, troje dzieci (dwie córki 4 lata i 8 lat, syn jeden miesiąc). Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 42. Szczytko Stanisław ps. „Ważny” lub „Wyżny” „Wolny” – mieszkaniec wsi Jasionowo gm. Sztabin pow. Augustów. Żołnierz AK, a następnie AKO (w oddziale sierż. Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”). Zabity w nocy z 24 na 25.03.1945 w miejscu zamieszkania podczas operacji przeprowadzanej przez funkcjonariuszy PUBP Augustów i Sowietów.
 43. Szmigiel Kazimierz ps. n/n – ur. 1917, mieszkaniec wsi Mogilnice gm. Dębowo pow. Augustów. Uczestnik wojny obronnej 1939. Żołnierz AK (był zwierzchnikiem Jana Szumskiego ps. „Snop”). Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 44. Sztukowski Edward – Józefa i Marianny z domu Kozłowska, ur.1915, mieszkaniec wsi Skiblewo gm. Lipsk pow. Augustów. Zastrzelony 08.05.1945. przez członków g.o. złożonej z funkcjonariuszy PUBP w Augustowie i żołnierzy sowieckich poszukujących jego brata Czesława.
 45. Szumska Krystyna ps. n/n – żona Jana ps. „Snop” dowódcy oddziału kadrowego Augustowskiego Obwodu AKO, matka dwojga dzieci. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymana przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginęła bez wieści.
 46. Szumski Ignacy ps. ,,Rózga” – s. Ignacego i Michaliny z domu Bobrowska, ur. 1903 we wsi  Mogilnice gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkały. Żolnierz oddziału Wacława Sobolewskiego ps. ,,Sęk” ,,Skała”. Zatrzymany przez Sowietów  07.1945. Zaginał bez wieści.
 47. Szygiel Henryk ps. n/n – ur. 1927 w Augustowie. Rybak, kawaler, 7 klas szkoły powszechnej. Żołnierz AK – łącznik. Po wkroczeniu Sowietów w 1944 wstąpił do MO i służył na posterunku w Sztabinie. Po rozbiciu posterunku przez partyzantów wysłany do szkoły milicyjnej w Białymstoku, skąd wkrótce zwolnił się. Zatrzymany w nocy z 17 na 18.07.1945 przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Edwarda Wasilewskiego i przekazany Sowietom. Zaginął bez wieści.
 48. Szymański Czesław ps. n/n – s. Stanisława i Pelagii ur. p. 1926 lub 1927, mieszkaniec wsi Krasnybór gm. Sztabin pow. Augustów. Żołnierz PZP – AK. Od końca 1942 do marca 1945 przebywał na przymusowych robotach w Niemczech. Następnie za zgodą przełożonych wstąpił do MO i służył na posterunku w Lipsku. Po jego rozbiciu w dn. 10.04.1945 nie wrócił do służby (brak danych o ew. działalności konspiracyjnej). Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 49. Szymański Czesław ps. „Lech” – ur. 1920, mieszkał we wsi Rudawka gm. Kurianka pow. Augustów. Podczas okupacji niemieckiej wywieziony na przymusowe roboty, skąd zbiegł po dwóch miesiącach i wstąpił do oddziału partyzanckiego Witolda Pileckiego ps. „Żwirko”. Po wkroczeniu Sowietów wstąpił do MO skąd zdezerterował po rozbiciu posterunku (p. w Lipsku) przez partyzantów. Po powrocie do konspiracji żołnierz oddziału Jana Karpa ps. „Tadzik” i Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. Schwytany przez Sowietów po bitwie nad jeziorem Brożane. Zaginął bez wieści.
 50. Szymborski Eugeniusz n/n – ze wsi Jastrzębna I gm. Lipsk pow. Augustów, s. Jana I Stefanii Markowskiej, brat partyzanta Bronisława Szymborskiego ps. „Śmigły” „Tłok”. Zginął z rąk g.o. MO – UB p. 24.12.1945, która przyjechała zatrzymać jego brata Bronisława.
 51. Szyper Jan ps. „Świstak” – Wincentego i Wiktorii, ur. 28.06.1927 we wsi Jastrzębna I gm. Lipsk pow. Augustów. Rolnik, 6 klas szkoły powszechnej. Członek WiN, w kwietniu 1947 nie ujawnił się. Zabity przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie pod dowództwem zastępcy szefa PUBP Augustów Ryszarda Cabana, w dn. 30.05.1947 (podobno podczas próby ucieczki) w lesie koło miejsca zamieszkania.
 52. Szyper Kazimierz ps. „Orlik” „Sosna” – s. Franciszka i Adeli z domu Miszewicz (Misiewicz) ur. 1916 we wsi Krasnoborki gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Kawaler, ukończył trzyletnią szkołę rzemieślnicza o profilu mechanicznym. Odbył służbę wojskową w 4 dak i 29 pal w Suwałkach, gdzie uzyskał stopień kaprala. Do wybuchu II wojny światowej pracował na roli i prowadził warsztat ślusarski. Brał udział w wojnie obronnej 1939. Żołnierz AK i AKO. Dowódca patrolu AKO. Na początku 1945 mianowany Kierownikiem Samoobrony Obwodu AKO Augustów. Od maja 1945 Kierownik Łączności Obwodu. Zatrzymany przez Sowietów w połowie lipca 1945. Zaginął bez wieści. IPN Bi 015/17.
 53. Szyperski Tadeusz – ur. 1928 ze wsi Kamień gm. Sztabin pow. Augustów. Członek drużyny Jana Pycz ps. „Paproć”. Podczas obławy lipcowej zatrzymany przez Sowietów. Zaginął bez wieści.
 54. Szypulski Franciszek – s. Andrzeja i Marianny z domu Czapla, ur. 12.12.1896 we wsi Smolenka gm. Kuków i tam zamieszkały. 07.04.1950 dał partyzantom z grupy Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna śniadanie i obiad o czym nie zameldował władzom bezpieczeństwa, a jego syn zrobił im zakupy w sklepie. Zatrzymany i aresztowany 23.11.1950. WSR Białymstoku (Sr 356/51) na sesji wyjazdowej w Suwałkach skazał go 25.04.1951 na 5 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w Białymstoku, Rawiczu i Wronkach, gdzie zmarł 07.12.1952. IPN Bi 212/4106.
 55. Szyszkiewicz Stanisław ps. „Zegar” – s. Dominika, ur. 1922 we wsi Kopiec gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler. Żołnierz AK i AKO. W czasie okupacji aresztowany przez Niemców. W 1945 był w oddziale Edwarda Wawiórko ps. „Lemiesz” „Skiba” i Jana Szumskiego ps. „Snop”. Zatrzymany przez Sowietów 12.07.1945. Zaginął bez wieści.
 56. Szyszkowski Jan ps. „Browarczyk” – s. Franciszka i Albiny z domu Hołubowicz, ur. 13.02.1926 we wsi Macharce gm. Giby pow. Suwałki. Mieszkaniec wsi Strękowizna gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Rolnik, kawaler, 4 klasy szkoły powszechnej. W AK od wiosny 1943 w oddziale n/n „Sępa” (być może ppor. cz. w. Wincentego Klewiado ps. „Sęp). W AKO członek patrolu Mieczysława Babkowskiego ps. „Zygfryd”. Zatrzymany i aresztowany 15.08.1945. Wyrokiem WSG w Białymstoku (G 378/45) skazany 17.10.1945 na rozprawie bez udziału obrońcy na 10 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat. Zmarł 28.09.1949 w więzieniu w Rawiczu. IPN Bi 07/1407.
 57. Śliwa Stanisław ps. „Śliwka” – Stanisława i Marii z domu Mackiewicz, ur. 1904 w Petersburgu. Mieszkaniec wsi Jasionowo gm. Sztabin pow. Augustów. Uczestnik wojny polsko – bolszewickiej. Zmobilizowany w 1939, brał udział w obronie Warszawy i Lublina, nad granicą rumuńską dostał się do niewoli. Po kilku tygodniach uciekł z obozu, przekroczył granicę na Bugu i latem 1940 wrócił do Jasionowa. Łącznik „Chłostry”, żołnierz AK i AKO, zatrzymany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie 24.05.1945. Jego zwłoki znaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w lesie w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów. Według Alicji Maciejowskiej zaginał w lipcu 1945. Być może chodzi o Czesława ps. „Tulipan” z rejonu I.
 58. Ślużyński Kazimierz – s. Jana i Stanisławy z domu Frąckiewicz, ur. we wsi Świderek gm. Kolnica pow. Augustów i tam zamieszkały. Zmarł/został zabity w 1946.
 59. Świerzbiński Klemens ps. n/n – s. Klemensa i Pelagii z domu Andracka, ur. 17.08.1904. Mieszkaniec wsi Jaziewo, gm. Dębowo, pow. Augustów. Rolnik, żonaty z Franciszką Kugiel, ojciec jednego dziecka (Krystyna ur. p. 1939). W konspiracji p. od 1940 (PAW). W czerwcu 1941 jego całą rodzinę Sowieci deportowali w głąb ZSRR, a on sam został osadzony w więzieniu w Augustowie. Po wkroczeniu Niemców pracował w gospodarstwie brata, gdyż jego zostało doszczętnie spalone. Żołnierz PZP – AK. Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1945 w Jaziewie. Zaginął bez wieści.
 60. Tarasewicz Edward ps. n/n – s. Józefa i Rozalii z domu Orzechowska ur. 28.06.1917 lub 1910, mieszkaniec wsi Długie, gm. Sztabin, pow. Augustów. Rolnik, kawaler. Uczestnik wojny obronnej 1939. W 1944 powołany do służby w (L)WP skąd wiosną 1945, przebywając na urlopie w domu zdezerterował, prawdopodobnie za namową kolegów żołnierzy AKO. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 61. Tarasewicz Stanisław ps. n/n – s. Józefa i Rozalii z domu Orzechowska, ur. 29.02.1913 we wsi Długie gm. Sztabin, pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty z Jadwigą, ojciec jednego dziecka. Uczestnik wojny obronnej 1939. Żołnierz AK i AKO. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945. Zaginął bez wieści.
 62. Tomkiewicz Bronisław ps. „Skowronek” – s. Ksawerego i Marianny z domu Ślużyńska, ur. 24.12.1903 we wsi Serwy  gm. Szczebro-Olszanka, pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik, leśnik, żonaty, ojciec dwojga dzieci (Celina, Tadeusz). Odbył służbę wojskową w 1 p.uł. w Augustowie uzyskując stopień kaprala. Przed wybuchem II wojny światowej pracował jako podleśniczy. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik leśny i gajowy. Żołnierz AK, w drużynie Tadeusza Puczyłowskiego ps. „Lis”, a następnie p. w AKO. Po wkroczeniu Sowietów, wiosną 1945 podjął pracę jako leśniczy w nadleśnictwie Augustów. Zatrzymany przez Sowietów 16.07.1945 oddał im dobrowolnie ukryty w bagnie karabin. Przetrzymywany w punkcie filtracyjnym w Płocicznie gm. Huta pow. Suwałki. Zaginął bez wieści .
 63. Trochim Bronisław ps. „Okoń” – s. Piotra i Bronisławy z domu Klekot, ur. 12.10.1919 we wsi Wasilówka gm. Koniecbór pow. Suwałki. Do 1941 mieszkał z rodzicami i pomagał im w prowadzeniu gospodarstwa. Od 1941 do 1945 mieszkał i pracował jako ślusarz w Suwałkach. W lutym 1945 wstąpił do MO w Suwałkach i pracował tam do czerwca 1945. W czerwcu 1945 ze względu na stan zdrowia zrezygnował w pracy w milicji, a jednocześnie wstąpił w szeregi AKO. W październiku 1945  podjął pracę w Służbie Ochrony Kolei w Suwałkach. W kwietniu 1946  przejął z rąk Józefa Pietrewicza ps. „Łuk” dowództwo kompanii WiN Suwałki. Od maja 1946 przeniesiony służbowo na posterunek SOK do miejscowości Cimochy gm. Wieliczki, powiat Olecko. Zatrzymany 30.09.1946. Skazany wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 587/47) 26.09.1947 (po zastosowaniu amnestii) na trzy lata pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Rawiczu w 1949.  IPN Bi 212/1707.
 64. Tronczyński Janusz ps. „Januszek” „Klin” „Olcha” – ur. 29.10.1920. Odznaczony BKZzM. Zatrzymany i osadzony przez Sowietów w więzieniu w Białymstoku, a następnie przewieziony do w obozu nr 41 w Ostaszkowie. Zmarł lub został zamordowany 03.05.1945.
 65. Truszkowski Stanisław ps. n/n – s. Stanisława i Anny  ur.24.10. 1913 we wsi Janówka gm. Wólka pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik, żonaty od 1941, ojciec dwojga dzieci (Weronika ur. 1942 i druga córka ur. w 1945 już po zatrzymaniu). Uczestnik wojny obronnej 1939. W stopniu plut. walczył w 1 p.uł Krechowieckich w okolicach Lidy gdzie został rozbrojony przez Sowietów. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 22.07.1945. Zaginął bez wieści.
 66. Turowski Józef ps. „Brzoza” – ur. 1912, mieszkaniec wsi Rygol gm. Giby pow. Suwałki. Robotnik leśny, kawaler. Brał udział w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej skąd skierowano go na przymusowe roboty rolne. P. w 1943 otrzymał urlop z pracy i przyjechał w rodzinne strony. Wstąpił do oddziału partyzanckiego Witolda Pileckiego ps. „Żwirko”. Po wkroczeniu Sowietów wrócił do domu i prowadził gospodarstwo wspomagając partyzantów żywnością i udzielając im noclegów. Zatrzymany przez Sowietów w lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 67. Ulikowski Józef ps. n/n – s. Antoniego i Katarzyny, ur. 15.10.1900, mieszkaniec wsi Topiłówka gm. Dowspuda pow. Augustów. Rolnik, żonaty z Anną, ojciec sześciorga dzieci (od 15 lat do 2,5 roku). Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 21.07.1945. Zaginął bez wieści.
 68. Usnarski Jan ps. n/n – s. Antoniego i Wandy z domu Szmigiel (Szmygiel), ur.13.06.1911, mieszkaniec wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów. Właściciel sklepu, żonaty z Honoratą, jedno dziecko. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów lipcu 1945. Zaginął bez wieści.
 69. Walijewski Józef – ze wsi Chomaszewo gm. Sztabin pow. Augustów. Prawdopodobnie nie był związany z konspiracją. W dniu 17.09.1945 nocował w mieszkaniu siostry Jadwigi Citkowskiej we wsi Motułka gm. Sztabin. W stodole Citkowskiej spali dwaj partyzanci (Henryk Kozłowski ps. „Grzyb” i Jan Kuźmiński ps. „Cudak” „Cudnowski”), którzy podjęli walkę z grupą operacyjną przy PUBP w Augustowie pod dowództwem Jana Szostaka. Po zabiciu w/w partyzantów ubecy wyprowadzili na podwórko Walijewskiego i mimo, iż okazywał im dokumenty świadczące o tym, iż niedawno wrócił z obozu koncentracyjnego, zastrzelili go, a następnie podpalili dom i zabudowania gospodarcze.
 70. Walisiewicz Leon ps. „Antek” – s. Juliana i Anny z domu Moroz, ur. 08.07.1929 we wsi Krasne gm. Huta pow. Suwałki i tam zamieszkały. Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył prawdopodobnie w maju, lub w drugiej połowie czerwca 1950, chcąc uniknąć odbycia zasadniczej służby wojskowej. Poległ 02.07.1950 w walce z KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków Suwałki. Miejsce pochówku n/n.
 71. Waluś Czesław ps. „Morowy” „Śmiały” – s. Stanisława i Zofii Andruszkiewicz, ur. 05.05.1920 we wsi Wołłowiczowce pow. Augustów. Po przejściu w 1945 linii Curzona mieszkał we wsi Chilmony, gm. Nowy Dwór, pow. Sokółka i na kol. Holaki w tejże gminie. Żołnierz Obwodu WiN Sokółka (wielokrotnie współdziałał z partyzantami z pow. Augustów). W czerwcu 1945 razem z członkami drużyny Józefa Pawluczyka ps. „Palma” miał zastrzelić dwoje współpracowników UB we wsi Jałowa, gm. Nowy Dwór, pow. Sokółka (dziewczyna) i Chilmony, gm. Nowy Dwór, pow. Sokółka. Uczestniczył także w nakładaniu kontrybucji na mieszkańców wsi Kopczany gm. Lipsk pow. Augustów. W jego gospodarstwie mieścił się punkt, w którym zbierali się żołnierze Obwodu AK-AKO Grodno – Prawy Niemen i Grodno – Lewy Niemen, po przeprawieniu się przez granicę (tu składali broń a także otrzymywali rozkazy i dokumenty legalizacyjne od Władysława Eksterowicza ps. „Wicher” i Alfonsa Haponika vel Aleksandra Głogockiego ps. „Głóg”). Aresztowany i sądzony wraz z Kazimierzem Matysem  i Michałem Wojciechowskim. SO w Białymstoku, wydział dla spraw doraźnych (D.K. 64/46) 07.05.1946 skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano – Prezydent KRN Bolesław Bierut 09.05.1946 nie skorzystał z prawa łaski. Miejsce pochówku n/n/.
 72. Warakomski Aleksander ps. n/n – s. Aleksandra i Urszuli ur.02.12.1909, mieszkaniec wsi Leszczewek gm. Huta pow. Suwałki. Robotnik leśny, żonaty, troje dzieci. Przed wybuchem II wojny światowej służył w żandarmerii wojskowej. Uczestnik wojny obronnej 1939 – walczył w okolicach Grodna. Żołnierz AK i p. AKO. Zatrzymany przez Sowietów 25.07.1945. Zaginął bez wieści.
 73. Warakomski Franciszek ps. „Toporkowski” – s. Bronisława i Bronisławy, ur. 10.1913, mieszkaniec wsi Nowinka gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Rolnik, kawaler. W sierpniu 1939 w stopniu kaprala został zwolniony z wojska do rezerwy, lecz brał udział w wojnie obronnej 1939 walcząc w Warszawie. Od 1940 poszukiwany przez Niemców ukrywał się indywidualnie, a następnie wstąpił do oddziału partyzanckiego Juliana Wierzbickiego ps. „Roman”, gdzie otrzymał awans do stopnia plutonowego. Zatrzymany przez Sowietów 20.07.1945 na podstawie listy partyzantów stworzonej przez sowiecką grupę dywersyjno-wywiadowczą współpracującą podczas wojny z oddziałem „Romana”. Zaginął bez wieści.
 74. Wasilewski imię i ps. n/n – dezerter z (L)WP, poległ 18.09.1945 r. we wsi Motulka gm. Sztabin pow. Augustów w gospodarstwie Zygmunta Karczmaryn, w walce z grupą operacyjną PUBP Augustów.
 75. Wasilewski Antoni ps. „Domowy” – s. Aleksandra i Marianny z domu Polakowska, ur. 16.12.1916 we wsi Netta gm. Kolnica pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Osowy Grąd gm. Kolnica pow. Augustów. Kawaler. Uczestnik wojny obronnej 1939. Żołnierz PZP – AK. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945 razem z braćmi Bolesławem i Stanisławem. Zaginął bez wieści.
 76. Wasilewski Bolesław ps. „Miedza” – s. Aleksandra i Marianny z domu Polakowska, ur. 20.09.1913,we wsi Osowy Grąd gm. Kolnica pow. Augustów i tam zamieszkały. Krawiec, kawaler. Uczestnik wojny obronnej 1939, podczas walk ranny w rękę, w okolice dłoni. Żołnierz PZP – AK. Zatrzymany przez Sowietów 13.07.1945 razem z braćmi Antonim i Stanisławem. Zaginął bez wieści.
 77. Wasilewski Czesław ps. n/n – s. Władysława i Józefy ur. 1915 we wsi Osowy Grąd gm. Kolnica pow. Augustów i tam zamieszkały. Uczestnik wojny obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w 1941. W AK od 1942. Zatrzymany przez Sowietów 15.07.1945, którym wskazał go jako żołnierza AK były kolega z oddziału Jan Szostak – funkcjonariusz PUBP w Augustowie. Zaginął bez wieści.
 78. Wasilewski Stanisław ps. „Perz” – s. Aleksandra i Marianny z domu Polakowska ur. 08.101909, mieszkaniec wsi Osowy Grąd gm. Kolnica pow. Augustów. Rolnik, żonaty z Anną, dwoje dzieci. Uczestnik wojny obronnej 1939, podczas walk ranny w nogę. Żołnierz PZP – AK. Zatrzymany przez Sowietów 13.07.1945 razem z braćmi Antonim i Bolesławem. Zaginął bez wieści.
 79. Wasilewski Władysław ps. n/n – s. Jana, ur. 01. 1915 lub 1913 w Augustowie. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów w nocy 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 80. Wasilewski Zygmunt ps. „Martin” – s. Stanisława, ur. 08.04.1921 w Kolnicy pow. Augustów i tam zamieszkały. W konspiracji p. od 1939 (p. miał kontakty lub należał do PAW). Rodzina została wywieziona wgłąb ZSRR, a on ukrywał się przed Sowietami, a następnie zbiegł na teren b. Prus Wschodnich. Żołnierz PZP, AK, AKO i WiN od sierpnia 1941, odznaczony KW. Dowódca patrolu „Kedyw” w oddziale Antoniego Dąbrowskiego ps. „Zając”, działającego głównie na terenie gm. Kolnica pow. Augustów. Od maja lub czerwca 1945 pełnił obowiązki dowódcy kompanii AKO „Klony”. 31.08.1945 we wsi Netta gm. Kolnica pow. Augustów, podczas akcji PUBP w Augustowie pod dowództwem st. sierż. podch. Radziszewskiego na dom Antoniego Klekotko ps. „Groźny”, gdzie miała odbyć się narada dowództwa kompanii, z udziałem Komendanta Obwodu ranny i zatrzymany. Mimo ciężkich ran przesłuchiwany (nie udzielił UB żadnych istotnych informacji). Zmarł 04.09.1945. Pochowany w bezimiennej mogile na cmentarzu w Augustowie.
 81. Waszkiewicz Ildefons ps. n/n – s. Antoniego i Anny, ur. 22.06.1911, mieszkaniec wsi Mogilnice, gm. Dębowo, pow. Augustów. Krawiec. Kawaler. Brał udział w wojnie obronnej 1939. Żołnierz PZP – AK i AKO. Po wkroczeniu Sowietów kilkakrotnie zatrzymywany przez MO i UB i zwalniany. Ostatecznie zatrzymany przez Sowietów 13.07.1945. Zaginął bez wieści.
 82. Wierzbicki Leon ps. „Wierzba” – s. Jana i Bronisławy, ur. 15.04.1915, mieszkaniec wsi Sztabin, pow. Augustów. Kawaler. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył szkołę podoficerską i służył w 41 pp. w Suwałkach. Uczestnik wojny obronnej 1939 – brał udział w obronie Warszawy. Dostał się do niemieckiej niewoli, skąd przekazano go Sowietom w październiku 1939. Zamieszkał razem z matką w Sztabinie i pomagał jej w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Żołnierz PZP – AK. Po wkroczeniu Sowietów w 1944 proponowano mu podjęcie służby w MO, na co nie wyraził zgody. Zatrzymany przez Sowietów 14.07.1945. Zaginął bez wieści.
 83. Wilczyński Jan ps. „Figiel”– ur. p. 1918 we wsi Wołkusz, gm. Lipsk, pow. Augustów. Żołnierz 41 pp., uczestniczył w wojnie obronnej 1939, w obronie Warszawy na odcinku Mokotów. W konspiracji od 1940, kiedy zaczął przeprowadzać osoby zagrożone aresztowaniem przez Sowietów na tereny okupowane przez Niemców. W PZP – AK od 1942 w placówce Hołynka (po 1945 tereny przyłączone do ZSRR), był członkiem grupy przerzutowej dowodzonej przez plut. Adolfa Krawczyka ps. „Głaz”, w  drużynie Józefa Pawluczyka ps. „Palma” w plutonie plut. Jana Bidula ps. „Dziewanowski”. 28.09.1945 zatrzymany po Sowieckiej stronie i podczas konwojowania zastrzelony przez funkcjonariuszy NKWD. Pochowany w Teolinie k. Sopoćkiń.
 84. Wiszniewski Stanisław ps. „Zagłoba” – s. Piotra lub Stanisława, ur. 03.06.1919 we wsi Małowiste, gm. Giby, pow. Suwałki i tam zamieszkały. Rolnik, kawaler, 4 klasy szkoły powszechnej. Żołnierz AK drużyny żandarmerii Obwodu AK Suwałki dowodzonej przez Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben”. Członek drużyny Józefa Milucia ps. „Wróbel” w oddziale Wacława Sobolewskiego ps. „Sęk” „Skała”. W oddziale WiN Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” „Rejtan” jego zastępca i adiutant. Po podziale oddziału na patrole dowódca jednego z nich. Ujawnił się w Suwałkach 25.04.1947. We wrześniu 1947 znalazł się w reaktywowanym oddziale „Bębna”. Po rozbiciu grupy przez współpracownika UB – Mieczysława Pawlukowskiego, ps. „Znajdek”, pozostał jedynym żołnierzem „Bębna”. Poległ w walce z grupą operacyjną MO – WOP – UB 16.12.1947 we wsi Małowiste, gm. Giby, pow. Suwałki, w gospodarstwie udzielającego im gościny Jana Chilińskiego. Miejsce pochówku nieznane.
 85. Wiśniewski Józef ps. n/n, przezwisko „Pastuch” – s. Stanisława i Michaliny, ur. 15.10.1891 w Netcie, mieszkaniec Augustowa. Rolnik, robotnik leśny, żonaty, siedmioro dzieci (ur. 1913, 1916, 1918,1923,1929, 1931), analfabeta. Żołnierz PZP -AK. Zatrzymany przez Sowietów oraz funkcjonariuszy UB w nocy 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 86. Witkowski Franciszek ps. „Adam” „Agrest” „Cygan” – s. Kazimierza i Weroniki z domu Bogdan, ur. 27.03.1922 we wsi Kruszki, gm. Pawłówka pow. Suwałki i tam zamieszkały. Żołnierz AK, AKO, WiN, gdzie pełnił funkcję łącznika. Ujawnił się w Suwałkach 25.04.1947. Po ujawnieniu był często wzywany do UB i namawiany do podjęcia współpracy, którą ostatecznie podjął przyjmując ps. operacyjny „Sprytny”. Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył w maju 1950. Podobnie jak brat Mieczysław, po wejściu do grupy nie podjął działalności agenturalnej. Został przydzielony do patrolu Piotra Burdyna. W czasie obławy przeprowadzonej przez KBW, MO i UB 01.07.1950 w okolicach miejscowości Płociczno i Bakaniuk, gm. Kuków, odłączył się od grupy, dzięki czemu ocalał. Udał się w okolice Gołdapi, gdzie ukrywał się między innymi w bunkrze w gospodarstwie Bronisława Wilczewskiego. Zimą 1951 (p. w lutym) odnalazł go brat Mieczysław ps. „Krawiec” „Przekurat” „Ślepak” i zabrał do patrolu „Bladego”. Po śmierci Jana  Sadowskiego objął dowództwo patrolu operującego przeważnie na terenach pow. giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. W ramach akcji „L” prowadzonej w 1950, pod pretekstem wyegzekwowania zaległości na podatek gruntowy oraz SFOR UB oraz przedstawiciele WRN/GRN dokonali u jego ojca konfiskaty majątku ruchomego w tym inwentarza żywego, maszyn i sprzętów rolniczych oraz gospodarstwa domowego. Poległ 06.04.1952 we wsi Rudzie, gm. Grabowo, pow. Gołdap po walce z grupą KBW w obejściu Józefa Pojawis. Miejsce pochówku n/n.
 87. Witkowski Mieczysław ps. „Krawiec” „Przekurat” „Ślepak” – s. Kazimierza i Weroniki z domu Bogdan, ur. 04.11.1925 we wsi Kruszki, gm. Pawłówka, pow. Suwałki i tam zamieszkały Rolnik, kawaler, 6 klas szkoły powszechnej. Żołnierz AK, AKO, WiN (siatka konspiracyjna). Ujawnił się w Suwałkach 25.04.1947. Do grupy Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna dołączył w maju 1950 szykanowany przez UB i zmuszony do współpracy (ps. operacyjny „Echo”). Po wejściu do grupy zerwał kontakt i przyznał się Burdynowi, że został razem z bratem Franciszkiem zwerbowany przez UB. W ramach akcji „L” prowadzonej w 1950, pod pretekstem wyegzekwowania zaległości na podatek gruntowy oraz SFOR UB oraz przedstawiciele WRN/GRN dokonali u jego ojca konfiskaty majątku ruchomego w tym inwentarza żywego, maszyn i sprzętów rolniczych oraz gospodarstwa domowego. Ujęty ciężko ranny, w dniu 06.04.1952 we wsi Rudzie, gm. Grabowo, pow. Gołdap po walce z grupą KBW w obejściu Józefa Pojawis. Przewieziony do szpitala w Olecku, a następnie w Białymstoku popełnił samobójstwo zrywając opatrunki i rozrywając rany. Miejsce pochówku  n/n.
 88. Wnukowska Helena Aldona, ps. „Hekuba” „Stokrotka” – c. Andrzeja i Walerii z domu Biernacka, 27.05.1926 w Grodnie. Uczennica gimnazjum, panna. Do 1942 mieszkała w Grodnie, gdzie uczyła się. Od 1940 jej ojciec (wdowiec) i rodzeństwo, po wysiedleniu przez Sowietów zamieszkali we wsi Ostrowie, gm. Lipsk, pow. Augustów – w rodzinnej wsi ojca. Wstąpiła w 1942 do PZP – AK – pełniła funkcję łączniczki, a następnie sanitariuszki w oddziale partyzanckim. Zatrzymana przez Sowietów w połowie lipca 1945. Zaginęła bez wieści.
 89. Wnukowski Stanisław „Wariat” „Wicher” – syn Antoniego, ur. 20.05.1911 we wsi Kierzek, gm. Kuków, pow. Suwałki i tam zamieszkały. Żołnierz PZP – AK, AKO i WiN. W obrębie jego gospodarstwa usytuowany był bunkier Komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN kpt. Stanisława Malesińskiego ps. „Lew” „Tadeusz”, bunkier drużyny ochrony Komendanta Obwodu oraz magazyn broni. Pełnił funkcję Szefa Łączności Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN  p. od wiosny 1946. Od połowy 1946, p. łączył tę funkcję z funkcją Szefa Wywiadu. Ujawnił się 25.04.1947 w Suwałkach. Po ujawnieniu w dniu 25.04.1947 wyjechał do rodziny do miejscowości Wąbrzeźno. Podczas podróży, bądź już na stacji wypadł (został wypchnięty) z pociągu na skutek czego poniósł śmierć (miała to tyć zemsta UB za wykonanie przez Stanisława Wnukowskiego wyroku na  H. Mereckim i jego ojcu).
 90. Wołąsewicz Michał ps. n/n – s. Józefa i Józefy, ur. 27.08.1911, mieszkaniec Augustowa, właściciel sklepu spożywczego, żonaty, ojciec trojga dzieci (ur. 1937, 1941, 1945). Uczestnik wojny obronnej 1939 – walczył w okolicach Lwowa, skąd zdołał uciec przed Sowietami i powrócił do domu. W marcu 1941 aresztowany przez Sowietów na podstawie donosu kolegi, osadzony w więzieniu w Białymstoku i przesłuchiwany z użyciem tortur (zerwane paznokcie u nóg) na okoliczność przynależności do organizacji niepodległościowej. Po zdobyciu Białegostoku przez Niemców zwolniony, powrócił do Augustowa i podjął pracę w fermentowni tytoniu. Żołnierz PZP – AK. Zatrzymany przez Sowietów w nocy z 16 na 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 91. sierż. Wydrycki Jan ps. „Dymitr” „Rymwid” „Sroka” – s. Adama i Olgi z domu Świryd ur. 1921 we wsi Turzec pow. Stołpce. Żołnierz w oddziale Obwodu AK Grodno Niemen Prawy por. Kazimierza Okulicza ps. „Góra”, który w 1944 przeszedł na teren pow. Augustów. Następnie w oddziale sierż. Wacława Sobolewskiego ps. „Sęk” „Skała”. Aresztowany przez Sowietów i najprawdopodobniej zamordowany podczas Obławy Augustowskiej 1945.
 92. Wysocka Aniela ps. n/n – c. Ludwika i Józefy z domu Jarząbska, ur. 21.02.1928 we wsi Biała Woda  Jeleniewo pow. Suwałki i tam zamieszkała. Żołnierz PZP – AK i AKO – łączniczka. Razem z matką i siostrą prowadziły w gospodarstwie punkt kontaktowy. Zatrzymana przez Sowietów 27.07.1945 kiedy w zabudowaniach jej ojca doszło do potyczki między partyzantami a g.o. NKWD – UB (według jednej wersji była to przypadkowa walka, według drugiej NKWD namierzyło pracującą w gospodarstwie radiostację). Zaginęła bez wieści.
 93. Wysocka Kazimiera ps. n/n – c. Ludwika i Józefy z d. Jarząbska, ur. 24.02.1923 we wsi Biała Woda gm. Jeleniewo pow. Suwałki i tam zamieszkała. Żołnierz PZP – AK i AKO – łączniczka. Razem z matką i siostrą prowadziły w gospodarstwie punkt kontaktowy. Zatrzymana przez Sowietów 27.07.1945 kiedy w zabudowaniach jej ojca doszło do potyczki między partyzantami a g.o. NKWD – UB (według jednej wersji była to przypadkowa walka, według drugiej NKWD namierzyło pracującą w gospodarstwie radiostację). Zaginęła bez wieści.
 94. Wysocki Antoni ps. „Obłok” – Franciszka i Stanisławy, ur. 25.06.1910 we wsi (folwarku) Planta gm. Raczki (Dowspuda) pow. Augustów i tam zamieszkały. Muzykant (grał na weselach, chrzcinach i tzw. „wieczorkach” z czego się utrzymywał), 4 klasy szkoły powszechnej. Drużynowy w patrolu Tadeusza Mac ps. „Tygrys” „Śliwka”. Zatrzymany przez PUBP w Augustowie 05.09.1945 lekko ranny podczas akcji odbicia w okolicach wsi Sucha Wieś gm. Raczki pow. Augustów aresztowanego dezertera MO Antoniego Olszewskiego ps. „Chmura”. Zmarł, p. zakatowany przez śledczych, w nocy z 6 na 7.09.1945 w celi aresztu w Augustowie (jako oficjalną przyczynę śmierci podano atak serca).
 95. Wysocki Ludwik ps. n/n – s. Antoniego i Apolonii, ur. 1891 (inne daty urodzenia 1894, 1895), mieszkaniec wsi Biała Woda, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki. Rolnik (30 ha), żonaty z Józefą Jarząbską, ojciec siedmiorga dzieci. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz PZP – AK. W jego gospodarstwie znajdował się punkt kontaktowy. Zatrzymany przez Niemców za udzielanie pomocy jeńcom sowieckim, a następnie wywieziony na do obozu pracy w Królewcu, gdzie pracował w fabryce amunicji. Do domu wrócił wiosną 1945. Wznowił działalność – w jego gospodarstwie pracowała kancelaria Komendanta Suwalskiego Obwodu AKO. Zatrzymany przez Sowietów 27.07.1945 kiedy w jego zabudowaniach doszło do potyczki między partyzantami a g.o. NKWD – UB (według jednej wersji NKWD namierzyło pracującą w gospodarstwie radiostację, według drugiej Sowietów przyprowadził ich polski współpracownik). Razem z nim aresztowano także jego zaangażowane w konspirację córki Anielę (ur. 1928) i Kazimierę (ur. 1923) oraz narzeczonego tej drugiej Aleksandra Glinieckiego. Zaginął bez wieści.
 96. Wyszyński Jan ps. n/n – s. Ludwika i Konstancji, ur. 8.02.1903, mieszkaniec wsi Ponizie, gm. Kolnica, pow. Augustów. Uczestnik wojny obronnej 1939 – walczył w szeregach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Dostał się do Sowieckiej niewoli, z której zbiegł. Żołnierz PZP – AK, w oddziale partyzanckim Czesława Grajewskiego ps. „Wirski”. Zatrzymany przez Sowietów 26.07.1945. Zaginął bez wieści.
 97. Wyszyński Lucjan ps. n/n – s. Franciszka i Stefanii, ur. 1915, mieszkaniec wsi Ponizie, gm. Kolnica, pow. Augustów. Rolnik, żonaty z Władysławą, ojciec jednego dziecka (Sławomir ur. 1943). Żołnierz PZP – AK – wg. świadków miał służyć sowieckim grupom dywersyjno-wywiadowczym jako przewodnik. Zatrzymany przez Sowietów 23.07.1945. Zaginął bez wieści.
 98. Zaborowski Kazimierz ps. „Wierny”– Jana i Marianny, ur. 4.03.1919 we wsi Targowisko, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki i tam zamieszkały. W PZP – AK od 1942. Od września 1945 w WiN. Zmarł z ran 24.05.1946 we wsi Targowisko, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki. Podczas próby ucieczki przed aresztowaniem, postrzelony przez funkcjonariusza plutonu operacyjnego przy Powiatowej Komendzie MO w Suwałkach szer. Piotra Cichockiego, wchodzącego w skład grupy operacyjnej PUBP Suwałki pod dowództwem chor. Aleksandra Omiljanowicza. Rannemu w kręgosłup Zaborowskiemu nie udzielono pomocy lekarskiej (Omiljanowicz zabronił nawet jego siostrze bandażowania rany). Do Suwałk, gdzie zmarł na skutek wykrwawienia dowieziono go już w stanie agonalnym po 8 godzinach od zranienia.
 99. Zagórski Władysław ps. „Wichura” – s. Władysława i Pauliny z domu Dzieczko, ur. 27.09.1912 we wsi Janówek, gm. Sztabin, pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik (brat posiadał 30 ha), kawaler, 7 klas szkoły powszechnej. W latach 1934 – 35 odbył służbę wojskową w 41 pp. w Suwałkach. W konspiracji od 1940, od 1941 podwładny Czesława Stolarskiego ps. „Raca” „Rakieta” w organizacji Chłopska Straż („Chłostra”). W AK od 1942. Wiosną 1945 pełnił funkcję łącznika między Stolarskim a Bronisławem Orłowskim ps. „Kania” „Pudełko”, a w maju 1945 mianowany został dowódcą drużyny w kompanii Stolarskiego. Drużyna przez niego dowodzona zajmowała się prowadzeniem działań dyscyplinujących ludność cywilną oraz zabezpieczaniem i dostarczaniem prowiantu i zaopatrzenia do oddziałów leśnych. Pod koniec czerwca 1945, w związku ze zbliżającą się sowiecką obławą, razem z podwładnymi dołączył do oddziału Wacława Sobolewskiego ps. „Sęk” „Skała”. Ze względu jednak na zmianę koncepcji dowództwa co do przetrwania obławy, wkrótce został wraz z podwładnymi zwolniony z oddziału i ukrywał się w pobliżu miejsca zamieszkania. W sierpniu 1945 wykonując polecenie Stolarskiego rozkazał swoim żołnierzom zbudowanie schronu i zmagazynowanie w nim broni stanowiącej wyposażenie kompanii. Od listopada 1945 z polecenia dowództwa wstąpił do PSL i jako członek Zarządu Powiatowego zajął się werbunkiem nowych członków Stronnictwa (udało mu się namówić do wstąpienia ok. 30 osób). W styczniu 1946 mianowany dowódcą II plutonu w kompanii Jana Mroziewskiego ps. „Gołąb”. Zatrzymany i aresztowany 30.04.1946. Podczas śledztwa bity i torturowany w szczególnie okrutny sposób ze względu na fakt przygotowywania przez UB procesu pokazowego, który miał wykazać, że „PSL i bandy to jedno”. Sądzony wraz z bratem Czesławem Zagórskim, Tadeuszem Godlewskim, Janem Żekałą, Tadeuszem Szycem i Tadeuszem Borowym.  Wyrokiem WSR w Białymstoku (R 598/46) skazany 21.06.1946 na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz konfiskatę całości mienia na rzecz Skarbu Państwa. Prezydent KRN Bolesław Bierut nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski. Wyrok wykonano 12.08.1946. Miejsce pochówku n/n.  IPN Bi 212/901.
 100. Zakrzewski Józef ps. n/n – ur. 1901 w Augustowie i tam zamieszkały. Żołnierz AK. Zatrzymany przez Sowietów 17.07.1945. Zaginął bez wieści.
 101. Zalewski Władysław ps. „Słup” – s. Symeona. Żołnierz AK – AKO, żołnierz oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. Poległ w potyczce z oddziałem NKWD 06.06.1945.
 102. Zdancewicz (Zdaniewicz) Zenon ps. „Wenus” – mieszkaniec wsi Obuchowizna gm. Kolnica pow. Augustów. Zatrzymany 20.01.1946 został przewieziony w okolice miejsca zamieszkania, gdzie miał wskazać miejsce ukrycia broni. Podjął ponoć próbę ucieczki podczas której został zastrzelony. W raporcie po jego zabiciu Szef PUBP w Augustowie Aleksander Kuczyński napisał, iż „został zabity ponieważ był zwierzęcego wyglądu i sprytu”.
 103. Żukowski imię n/n ps. „Wieża” – Żołnierz oddziału Władysława Stefanowskiego ps. „Grom”. W AK dowódca drużyny prowiantowej. P. zginął w bitwie nad j. Brożane lub został zamordowany po dostaniu się do niewoli.
 104. n/n ps. „Granit” – ze wsi Jastrzębna II gm. Lipsk pow. Augustów. Zginął 17.04.1945 zastrzelony pomyłkowo przez Pawła Sewastianowicza ps. „Czajka”.
 105. n/n – zabity 11.07.1945 na polu Dominika Pojawisa we wsi Oszkinie gm. Sejwy pow. Suwałki przez przybyłych z Litwy furmanką żołnierzy Sowieckich.

Bartek Rychlewski