Żołnierz Polski – Powstanie Suwalskiego Pułku Piechoty

Żołnierz Polski – czasopismo przeznaczone dla żołnierzy Wojska Polskiego

Pismo zostało założone 28 marca 1919, jako tygodnik, następnie dwutygodnik, a od 1935, jako dekadówka.

9 lutego 1921 zostało połączone z pismem „Wiarus”, „Rycerz Polski” i „Łazik”.

Od lutego 1941 do grudnia 1944 było wydawane w Warszawie, w konspiracji, jako miesięcznik. W tym czasie wydano ogółem czterdzieści dwa numery, w nakładzie do 12 tys. egzemplarzy. Wydawane było przez Wydział Redakcji Fachowych Pism Wojskowych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Redaktorem naczelnym czasopisma był ppłk Mieczysław Biernacki.

W roku 1923 zamieszczono w nim artykuł o powstaniu 41 Suwalskiego Pułku Piechoty

Warszawa, Niedziela 22 Lipca 1923

„W dniu 3-VI-1923 odbyła się w Suwałkach piękna uroczystość wręczenia chorągwi 41 Suwalskiemu pułku piechoty, odznaczonemu krzyżem „Virtuti Militari” z racji tej podajemy historię powstania pułku i dwie fotografje z uroczystości wręczenia chorągwi pułkowi”

Żołnierz Polski 1

Żołnierz Polski 2

Żołnierz Polski 3

Żołnierz Polski 4

Żołnierz Polski 5

ze zbiorów: Krzysztof Wilk

Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii