Wspólnie opowiedziana historia

Rozpoczęła się realizacja projektu WSPÓLNIE OPOWIEDZIANA HISTORIA…

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach i Gminną Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie rozpoczęło realizację projektu: Wspólnie opowiedziana historia – aktywizacja mieszkańców gmin Raczki i Bakałarzewo wokół dziedzictwa historycznego i wydarzeń I wojny światowej, dofinansowanego ze środków w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH FIO 2016, priorytet 2 Aktywne społeczeństwo.

Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców gminy Raczki i Bakałarzewo we wspólne działania związane z upowszechnieniem mało znanych wydarzeń historycznych z okresu I wojny światowej w regionie, poprzez stworzenie grupy warsztatowo-studyjnej (złożonej z 20 mieszkańców gminy Bakałarzewo i 20 mieszkańców gminy Raczki), realizację cyklu spotkań warsztatowo-studyjnych, wspólne przygotowanie publikacji (folderu), inwentaryzację, oznakowanie i upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych oraz realizację rekonstrukcji historycznej, których efektem będzie aktywizacja lokalnej społeczności, wzrost świadomości historycznej i wzmocnienie więzi lokalnych.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM GRUPY I WSPÓLNIE Z NAMI OPOWIEDZ HISTORIĘ SWOJEJ GMINY

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Raczki lub Bakałarzewo możesz aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu i zostać członkiem grupy warsztatowo-studyjnej, która będzie uczestniczyć we wszystkich działaniach. Skontaktuj się z liderem grupy w swojej gminie:

• Gmina Raczki – Marcin Halicki, tel. 609 311 577, e-mail: gokraczki@op.pl
• Gmina Bakałarzewo – Mirosław Surmacz, tel. 507 240 006, e-mail: miroslaw-surmacz@wp.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 maja.

Uwaga! Walne Zebranie!

Dnia 16-stego maja 2016 roku zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się tam gdzie zwykle, na ulicy Kościuszki (podwórko Urzędu Pracy) o godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa!

Zarząd SSMH „Penetrator”

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Podziękowania

Dziękujemy Państwowemu Muzeum Archeologicznemu w Warszawie, w osobie dr. Wojciecha Borkowskiego za przekazanie naszemu Stowarzyszeniu dwóch tomów Warszawskich Materiałów Archeologicznych dotyczących badań archeologicznych na Reducie Ordona.

Czytaj więcej