Archiwum kategorii: Artykuł

Anatomia bitwy o Jesionową Górę z 1944 r

Anatomia bitwy o Jesionową Górę 1944 r.

Od autora…

            Gdy kilka lat temu napisałem pierwszy artykuł o bitwie o Jesionową Górę z 1944 roku  nie byłem świadom, że historia w pewnym sensie zatoczy koło, a przynajmniej koło historii przeskoczyło o jeden trybik. Zmieniająca się dynamicznie geopolityka, zajęcie półwyspu Krymskiego przez Rosję, wojna na Ukrainie, czy wreszcie pojawianie się w przestrzeni medialnej złowieszczego terminu Przesmyku Suwalskiego. Można zadać sobie pytanie co ma to wspólnego z opisywaną bitwą z 1944 roku? Moją podpowiedzią niech będzie wizyta studentów Akademii Sztuki Wojennej na Jesionowej Górze w kwietniu 2018 r. gdzie prowadzili szkolenia z ukształtowania terenu Suwalszczyzny.

            Dziś na podstawie szczegółowych radzieckich meldunków, opracowań, planów, map  przedstawię anatomię kilku miesięcznej bitwy gdzie Wermacht i Armia Radziecka starły się o strategiczne wzgórze 252,1. Dodatkiem do opisu bitwy będą autentyczne epizody, które wydarzyły się w otoczeniu, i w czasie bitwy Jesionową Górę. Czytaj dalej Anatomia bitwy o Jesionową Górę z 1944 r

Żołnierz Polski – Powstanie Suwalskiego Pułku Piechoty

Żołnierz Polski – czasopismo przeznaczone dla żołnierzy Wojska Polskiego

Pismo zostało założone 28 marca 1919, jako tygodnik, następnie dwutygodnik, a od 1935, jako dekadówka.

9 lutego 1921 zostało połączone z pismem „Wiarus”, „Rycerz Polski” i „Łazik”.

Od lutego 1941 do grudnia 1944 było wydawane w Warszawie, w konspiracji, jako miesięcznik. W tym czasie wydano ogółem czterdzieści dwa numery, w nakładzie do 12 tys. egzemplarzy. Wydawane było przez Wydział Redakcji Fachowych Pism Wojskowych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Redaktorem naczelnym czasopisma był ppłk Mieczysław Biernacki.

W roku 1923 zamieszczono w nim artykuł o powstaniu 41 Suwalskiego Pułku Piechoty Czytaj dalej Żołnierz Polski – Powstanie Suwalskiego Pułku Piechoty

Zbrodnia w Dzierwanach i Kleszczówku a szanowany obywatel RFN

Nigdy nie ukarani….

Na Suwalszczyźnie w czasie II wojny światowej w latach 1939-1945, Niemcy dokonali szeregu zbrodni na obywatelach polskich niezależnie od wyznań i narodowości, do dziś w większości przypadków zbrodniarze nie zostali w żaden sposób ukarani, nawet symbolicznie. Jednym ze znanych zbrodniarzy który dopuszczał się masowych zbrodni na terenie Suwalszczyzny oraz białostoczyzny za co po wojnie został osądzony i skazany na karę śmierci był szef suwalskiego gestapo SS-Hauptsturmführer Waldemar Macholl. Inny pomniejsi zbrodniarze z reguły uniknęli kary. Czytaj dalej Zbrodnia w Dzierwanach i Kleszczówku a szanowany obywatel RFN

Sowieci, ubecy i milicjanci na Suwalszczyźnie 1944-1945

Dokumenty, których fragmenty prezentuję poniżej (w formie oryginalnej), są wewnętrznymi dokumentami Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji lub innych instytucji, wytworzonymi w latach 1944-45 czyli w czasie ,,instalowania się” i pierwszego okresu ,, utrwalania” tzw. ,,Władzy Ludowej” na terenie powiatów Augustów i Suwałki. Nie były zapisami, które miały ujrzeć światło dzienne, trafić do podręczników czy ogólnodostępnych archiwów. Pokazują one bowiem  kto i jak naprawdę  rządził na ,,wyzwolonym” terenie i jaki był stosunek społeczeństwa do nowego ustroju, jego funkcjonariuszy i tzw. ,,sojuszników”.

Czytaj dalej Sowieci, ubecy i milicjanci na Suwalszczyźnie 1944-1945