Bolesław Rutkowski – Powstaniec Warszawski

W ubiegłym roku razem z Damianem Szaher mieliśmy przyjemność rozmawiać z Panem Bolesławem Rutkowskim człowiekiem o niebywałym życiorysie. Rozmawialiśmy przeszło dwie godziny. Pan Bolesław opowiedział nam całą swoją wojenną historię.
Nie wiem czy dziś ktoś , potrafił by tak pięknie mówić o Polsce i miłości do ojczyzny.


Na pytanie skąd ta miłość do ojczyzny? odpowiedział, że wszystko to wyniósł z domu. W domu ojciec z matką uczyli o najmłodszych lat miłować ziemię ojczystą i ludzi którzy na niej mieszkają. W rodzinnym domu Pana Bolesława wszystkie święta kościelne i narodowe były obchodzone z należytym szacunkiem.

Zapytałem także o sens przegranego Powstania Warszawskiego, czy dziś wiedząc wiedząc o tragicznych skutkach, stanął by jeszcze raz do walki z okupantem?
Twardym żołnierskim głosem odpowiedział, że w tamtym czasie nikt nie myślał o skutkach, każdy chciał bić Niemców, dziś zrobiłby to samo.
Po rozmowie z Panem Bolesławem przyszły mi na myśl trzy słowa ” Bóg, Honor, Ojczyzna”

 
1

Pan Bolesław Rutkowski

2

3

 Poniżej przedstawiam jego życiorys.

Bolesław Rutkowski
Ur. 20.06.1922 w Rakowie, województwo Wileńskie, syn Stanisława i Wincenty, z domu Krzywickiej- zona śp. Irena Rutkowska z domu Jadźwińska, bardzo zasłużona działaczka polonijna, współzałożycielka w 1954 roku Koła Pań nr.24 Stowarzyszenia Kombatantów w Sudbury, Ontario.
Dzieci: Marysia (zmarła) i Henryk.
W Kanadzie od 1947 roku.
Służba wojskowa:
09.1939- Ochotnik w Związku Strzeleckim, oddział Raków, przy 86 Pułku Piechoty Mołodeczno
07.1942- Zaprzysiężony w Armii Krajowej przez por. Kacpra Miraszewskiego pod Nieświeżem w Zgrupowaniu Stołpecko – Nalibockim. Przyjmuje pseudonim „Kołyska”
07.1942- Przydzielony do Samodzielnego Baonu Stołpeckiego. Bierze udział w walkach z Niemcami w Puszczy Nalibockiej. Przebija się z okrążenia.
06.1944-30.09.1944 – W czasie akcji „Burza” wcielony do zgrupowania „Doliny” dowódcy mjr. Adolfa Pilcha „Góra-Dolina”
Z Wileńskiego przedostaje się do Puszczy Kampinoskiej. Bierze udział w walkach o lotnisko na Bielanach. W czasie Powstania Warszawskiego skierowany na Żoliborz, gdzie w ramach akcji „Żywiciela” bierze udział w walkach o Dworzec Gdański, następnie walczy w 208 plutonie por. „Dźwiga”
30.09.1944 – 04-1945- Po kapitulacji Żoliborza w obozie jenieckim Stalag XIA Altengrabow. Uwolniony przez wojska alianckie.
Ostatni stopien wojskowy w Armii Krajowej: Plutonowy
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Medal Wojska, Krzyż Armii Krajowej
Przedstawiony do orderu Virtuti Militari przez mjr. Adolfa Pilcha, pseudonim „Góra-Dolina” dowódcę Zgrupowania Stołpecko -Nalibockiej
1945-1946- Służba w oddziałach Wartowniczych Armii Amerykanskiej w Niemczech, Norymberga, Lindorf, Mannheim, Butzbach, Murnau, w stopniu sierżanta.
Inne odznaczenia i wyróżnienia wojskowe:
Awans na podporucznika Wojska Polskiego w 2001, Patent Weterana o Wolność i Niepodległość Ojczyzny , Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939, Krzyż 1939-1945, Krzyż Partzancki.
Służba społeczna:
Członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło nr. 24 w Sudbury, obecnie służy w poczcie sztandarowym , członek założyciel parafii św. Kazimierza, obecnie jest kościelnym, czynny udział we wszystkich przejawach życia polonijnego, w Kongresie Polonii Kanadyjskiej. Członek Koła Armii Krajowej w Toronto.
W uznaniu za prace na niwie społecznej i polonijnej otrzymał następujące odznaczenia:
Medal Pro Memoria, Medal Wojska Polskiego, Złoty Krzyż Kombatancki SPK w Kanadzie, Krzyż Federacji Światowej SPK, odznakę wolontariusza Prowincji Ontario.

ZGRUPOWANIE STOŁPECKO – NABOLICKIE
ARMII KRAJOWEJ
ZAŚWIADCZENIE SŁUŻBY
Oddział powstał 3 czerwca 1943 r. W obwodzie Stołpce okreg Nowogródek, jako Batalion Stołpecki, Polski Oddział Partyzancki lub Legiony. Komendant obwodu Aleksander Warakomski „Świr” komendant okregu- Janusz Prawdzic Szalski „Borsuk”. Organizatorzy – Kacper Miłaszewski „Lewald” Zenon Miłaszewski „Jundi”, Walenty Parachimowicz ”Waldan”, Olgierd Woyno „Lech”, Jan Halaba „Klon”, Henryk Werasko, Jan Hasiuk „Żuczek” i inni.
Kolejni dowódcy : Walenty Parachimowicz, ”Waldan”, Wacław Pełka „Wacław”, Adolf Pilch „Góra-Dolina”
W kwietniu 1944 roku przemianowane na „Zgrupowanie Stołpeckie”
Skład: 27 Pułk Piechoty im. Króla Stefana Batorego z Nieświeża
78 Pułk Piechoty (I Batalion) Strzelców Słuckich z Baranowicz
23 Pułk Ułanów Grodzieńskich (I Dywizjon) z Postaw
Razem około 1000 ludzi
Odział stoczył około 200 bitew i potyczek z okupantami walcząc na Kresach Wschodnich w rejonie Iwieńca, Rakowa, Derewna, i Stołpców. Z puszczy Nalibockiej przeszedł do Kampinosu i bił się w Powstaniu Warszawskim jako Pułk Palmiry- Młociny. Po bitwie pod Jaktorowem przedarł się w lasy kielecko- radomskie. Tam wszedł w skaład 25-go p.p Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej jako jego trzeci batalion. Od 12 listopada1944 zoatał Samodzielnym Szwadronem Ułanów Doliny i walczył do 17 stycznia 1945 roku.
Bolesław Rutkowski, s. Stanisława, ps. „Kołysk” ur. 20.06.1922. Pełnił zaszczytną służbę w Zgrupowaniu Stołpecko- Nalibockim. Zaprzysiężony w 1942 roku, przez por. Kacpra Miłaszewskiego ps.”Lewald”, przechodził przeszkolenie wojskowe i od czerwca 1944 wcielony do kompanii por. „Dana” Po przejściu zgrupowania do Puszczy Kampinoskiej bierze udział w walkach o lotnisko bielańskie oraz w dniach 20 i 23 sierpnia 1944 walczy o zdobycie Dworca Gdańskiego. Po utworzeniu z niedobitków 208 plutonu por. „Dźwiga”, jako żołnierz tego plutonu broni Żoliborza w szkole „Poniatówka” do końca września. 30.09.1944 dostaje się do niewoli niemieckiej i przebywa do maja 1945 roku.
Ostatni stopień wojskowy w AK-plutonowy.

 

Londyn 15 marca 1993 Podpisano przez Dowódca Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego
mjr. A.Pilch „Góra-Dolina”

Przygotował: Mirosław Surmacz

Foto: Damian Szaher

Suwałki 2011